NeuroLeadership v médiích


Přečtěte si naše články o koučinku, koučování a neurovědách, které jsme publikovali ve spolupráci s odbornými médii.

Články o NeuroLeadershipu a koučinku

Na kouče si dnes hraje každý, říká první Čech s nejvyšším certifikátem pro kouče

Publikováno: Ekonom, 03/2016

Rozhovor s DR. Vladimírem Tukou, který je první Čech s nejvyšším certifikátem pro kouče, který má na světě jen 723 lidí.


Nejsem líný, prokrastinuji…

Autor: Vladimír Tuka a Monika Nevolová

Publikováno: BBcentrum review, 01/2015

Hlubší souvislosti ohledně prokrastinace nám osvětlili členové společnosti NeuroLeadership Group Central Europe, sídlící v BB Centru v budově D – přední český kouč a facilitator Dr. Vladimír Tuka, RPCC, MCC (ICF), a smart managerka, lektorka, psycholožka a koučka Mgr. Monika Nevolová.


Udělejme si z mozku svého spojence a buďme úspěšní

Autor: Vladimír Tuka

Publikováno: HR fórum, 09/2014

V manažerské praxi se dostáváme často do stresových situací, které mají vliv na naše soustředění a následně i spokojenost s našimi výkony a se sebou samými. V dnešní turbulentní době je pak relativně těžké vést úspěšný, šťastný a spokojený život, ačkoliv po něm všichni toužíme. To, co platilo včera, dnes už neplatí a jsme neustále nuceni učit se, jak zvládat nové výzvy.


We help you succeed make your brain your ally!

Autor: Vladimír Tuka

Publikováno: The Prague post, 08/2014

You know the feeling: work’s piling up; you’re under pressure; you’re not getting things done on time. Concentration falters and performance levels drop – you’re not happy. We have a solution...


O NeuroLeadership Group

Publikováno: HR fórum, 05/2014

I v dnešní turbulentní době si přejeme vést úspěšný, šťastný a spokojený život. Avšak co platilo včera, dnes už neplatí. Jsme nucení učit se, jak čelit a zvládat výzvy, které se každým dnem před nás staví. Sami si často nevíme rady a běžné vzdělávací přístupy neumí naplnit naše očekávání...


Změna stojí hodně energie

Autor: Vladimír Tuka

Publikováno: psychologiednes.eu, 3/2014

Rychlejší a komplexnejší změny, které současná doba přináší, nás nutí promýšlet řadu témat do větší hloubky a časteji než tomuu bylo dřív. I proto tak prudce stoupá zájem o koučování, říká Vladimír Tuka ze společnosti NeuroLeadership Group...


Místo příkazů a sankcí používejte empatii

Autor: Vladimír Tuka

Publikováno: Hospodářské noviny, 2013

Jak motivovat k práci? Neuroleadersip učí: ne příkazy ani sankcemi, ale dobrým pocitem, kdy se člověk na pracovišti cití důstojně a pro úkol se nadchne. Rozhovor z Vladimírem Tukou.

Přečtěte si celý článek níže


Rozvojové manažerské rozhovory patří k nejobtížnějším

Autor: Vladimír Tuka

Publikováno: HR News č. 10/2013

People management, umění řídit či vést své lidi, považujeme za samozřejmou součást výbavy každého leadera. Avšak sami manažeři přiznávají, že jsou v této oblasti neefektivní. Řešením je poznání fungování mozku díky neurovědě a aplikování pomocí neuroleadershipu do praxe.


Koučování ve firmách

Autor: Vladimír Tuka

Publikováno: HRNews.cz, 9/2013

Článek porovnává přínosy interních externích koučů pro firmu, mluví o koučovací kultuře.


Koučovací dovednosti v. koučovací přístup

Autor: Vladimír Tuka

Publikováno: HRNews.cz, 9/2013

Při trénincích ve firmách, se studenty MBA nebo v diskusích se zájemci o profesi koučů se nezřídka setkávám s otázkou ve smyslu: „Co potřebuji umět, abych dobře koučoval?“ Bývám pak dotazován na to, co si myslím o některých praktikách koučinku ve firmách nebo i osobních zkušenostech a zážitcích mimo firemního koučování.


Dopady koučinku na firemní výsledky: Dvě případové studie z Nového Zélandu

Autor: Vladimír Tuka

Publikováno: HRNews.cz, 8/2013

Koučink se stal uznávanou metodou rozvoje manažerů, talentů a leaderů. Svou nezpochybnitelnou vysoce pozitivní roli sehrává ve zvládání změn menšího i velikého rozsahu u jednotlivců, týmu i celých společností. Ve firemním kontextu jsou příznivé efekty koučinku spektakulární a ukazují například na podstatný nárůst angažovanosti, produktivity, výkonnosti, snížení fluktuace, absentismu apod.


Abeceda koučinku, zejména pro firmy

Autor: Vladimír Tuka

Publikováno: HRNews.cz, 8/2013

Rozhovor s Vladimírem Tukou o koučinku. Profesionální koučink je trvalý profesionální vztah, který podporuje klienty vytvářet výsledky, které je naplňují v jejich osobním a profesionálním životě.


Manažerské koučování a nástrahy našeho mozku

Autor: Vladimír Tuka

Publikováno: GoodWill.eu.sk, 7/2013

Koučování se postupně stává uznávanou a respektovanou metodou, stylem vedení lidí. Manažerům skýtá příležitost k uvolnění prostoru a času pro svou vlastní práci a vést své podřízené spolupracovníky k samostatnosti a odpovědnosti za svěřenou práci a úkoly. Zároveň je to jeden z velmi účinných nástrojů, jak zvýšit angažovanost, zainteresovanost spolupracovníků a tak i jejich motivaci.


Neurověda leadershipu

Autor: Vladimír Tuka

Publikováno: HR Forum č. 1/2009

Článek o průlomových objevech ve výzkumu mozku, které usnadňují úspěšnou transformaci. O tom, že je změna bolestivá, behaviorální učení nefunguje a že důležitá je praxe.


Má vůbec cenu studovat? Z nespokojenosti čerpejte energii na změnu

Autor: Vladimír Tuka

Publikováno: Psychologie.cz

Dobrý den, jsem studentem 2. ročníku VŠ, kterou jsem ale nikdy studovat nechtěl. Chtěl jsem a chtěl bych dělat něco úplně jiného - v AČR, možná i u hasičů nebo PČR. Na to bych žádnou VŠ nepotřeboval.


Štěstí nejde najít

Autor: Vladimír Tuka, Jan Majer

Publikováno: Psychologie.cz

„Lidé se velmi těžko odhodlávají ke skutečným rozhodnutím," říká v rozhovoru expert na neurovědy Vladimír Tuka. "Hodně přemýšlí, mluví, čtou, ale nevědí, co konkrétně udělat, aby se v jejich životě a v jejich hlavě doopravdy něco změnilo.“


Proč? Špatná otázka...

Autor: Vladimír Tuka, Jan Majer

Publikováno: Psychologie.cz

Otázka "Proč?" patří k základním ingrediencím mezilidské komunikace. Používáme ji jako cukr při pečení. Možná je ale čas nasadit dietu. "Když nám někdo položí otázku začínající slůvkem proč, vyvolává to v nás pocity viny a ohrožení," říká v rozhovoru Vladimír Tuka, majitel společnosti NeuroLeadership Group, jejíž metody jsou postaveny na poznatcích neurověd o fungování lidského mozku.


Nápadů moc, času málo

Autor: Vladimír Tuka

Publikováno: Psychologie.cz

Mám nápady, umím nacházet neobvyklá řešení, napsal do redakce Aleš. V poslední době jako by se ale začal v tom "moři možností" ztrácet. Mou silnou stránkou vždycky byla kreativita. Přicházel jsem s nápady, vymýšlel nová řešení. Po pěti letech působení v managementu softwarové firmy jsem se před rokem a půl osamostatnil, vedu vlastní byznys bez zaměstnanců …


NEUROLEADERSHIP PRO LEADERY A MANAŽERY

Autor: Vladimír Tuka

Publikováno: Konference New Vision in HR Bratislava

Vladimír Tuka hovoří o NeuroLeadershipu a jeho významu pro leadery a manažery na konferenci New Vision in HR 19. 9. 2012 v Bratislavě.


Koučink

Autor: Vladimír Tuka

Publikováno: Euro Life Style

Koučink se stává velmi populárním a stále užívanější výrazem, pokud se diskutuje o moderních metodách osobního a profesního rozvoje. Jako vše moderní, i výraz koučink používáme a ne vždy si dokážeme jasně představit, co se pod ní skrývá. Často je zahalen do jakéhosi mystična až okultismu, někdy se koučinkem označuje individuální poradenství, některé formy psychoterapie. Koučink je prokazatelně účinná metoda, která se stala samozřejmou součástí rozvojových programů ve společnostech v nejvyspělejších západních zemích, zejména anglosaských. Je přirozené, že se ve stále větší míře stá-vá doplňkem palety služeb mnohých vzdělávacích a poradenských společností, ale i profesionálů.


BEZ PŘÍKRAS A MYLNÝCH OČEKÁVÁNÍ: KOUČINK

Autor: Vladimír Tuka

Publikováno: HRforum.cz, Prozivot.info, Expertis.cz

V diskusích o moderních metodách osobního a/nebo profesního rozvoje se termín koučink stává populárním a stále užívanějším. I v jeho případě si však ne vždy dokážeme jasně představit, co se pod ním skrývá. Často nabývá až mystického významu; někdy se koučinkem označuje individuální poradenství, jindy některé formy psychoterapie. Koučink je prokazatelně účinnou metodou, která je součástí rozvojových programů v nejvyspělejších západních zemích, zejména anglosaských. Přirozeně se tak stává doplňkem palety služeb mnohých vzdělávacích a poradenských společností, ale i profesionálů.

© 2008–2018 NeuroLeadership s.r.o. | Kontaktujte nás: +420 775 730 886

mapa stránek