Přijďte se poradit, jak se můžete naučit koučovat. Zeptejte se Master kouče.

INTERNÍ PŘEDNÁŠKY A KEY NOTES

Kultivujte firemní prostředí s využitím poznatků neurovědy

Moderní neurověda přináší cenné poznatky o fungování lidského mozku, které využívá NeuroLeadership a NeuroCoaching. Jde o unikátní a pro firemní prostředí mimořádně vhodný přístup leadershipu a koučování, jehož průkopníkem v České republice je Dr. Vladimír Tuka, MCC. Podstatou metody je fakt, že pokud porozumíte procesům probíhajícím v mozku, snáze pochopíte jednání sebe samých, ale i ostatních. Můžete tak dosáhnout významného rozvoje jak jednotlivců, tak celé firmy.  Zajímavá zjištění i praktické rady a postupy, které si můžete osvojit, vám rádi představíme v některé z přednášek, a to přímo u vás ve firmě.

O programu

V korporátním prostředí nejčastěji nacházejí uplatnění například tato témata:

Myšlení a emoce: vědomé a nevědomé myšlení a jejich vliv na výkonnost

 • Jak zajistit maximální výkon vědomé mysli, překonávat její omezení, ovládat emoční centra a využít jejich sílu naplno?
 • Jak zajistit plnou souhru vědomé a nevědomé myslí i emočních center?

 

V čem spočívá tzv. neurodiversita (jedinečnost každého mozku)

 • Jak s ní pracovat v interakci s druhými?
 • Proč se nejlépe učíte, když si na řešení situací v životě či práci přijdete sami (tzv. sebeřízenost neboli selfdirectedness)?
 • Co znamená kreativita z pohledu procesů probíhajících v mozku a jak ji napomoci? Důležitou součástí je i zaměření na rozhodování a řešení problémů.

 

Výkonnost a jak ji co nejlépe podpořit?

 • Co dělat s lidmi, kteří jsou placeni za přemýšlení, ale neprojevují dostatek samostatnosti a odpovědnosti za svou práci?
 • Jak naložit s návyky, které nám už nevyhovují a jak je nahradit novými?
 • Proč jsou běžné nástroje time managementu nefunkční a jak se naučit lépe hospodařit se svým časem?

 

Přednáška na míru

Vladimír Tuka pro vás připraví přednášku na míru, dle vašich představ a požadavků. Obvykle jde o dvouhodinové povídání včetně diskuze s účastníky. Dle domluvy je možné připravit i půldenní či celodenní semináře. Téma lze zvolit podle toho, co je nejpřínosnější právě pro vaši firmu.

 

Mám zájem

SPEAKER

Dr. Vladimír Tuka, MCC

Dr. Vladimír Tuka, MCC

Průkopník NeuroCoachingu v ČR a SR
Jediný kouč s nejvyšší certifikací MCC
Trenér koučovacích a leadership dovedností
Osobní kouč a facilitátor top manažerů
Speaker na konferencích
Odborník s bohatou praxí v businessu

Mám zájem

Řekli o nás

Kurz Professional byl jednoznačně nejlepší investicí mého života. Po 19 letech získávání manažerských zkušeností v korporátní a v soukromé sféře jsem nalezl skutečně hodnotný program pro kouče a vedoucí pracovníky. NeuroLeadership dalece předčil má očekávání v profesionalitě, relevanci a zejména v praktičnosti vzdělávání. Kdo hledá nové dimenze a nečekané možnosti rozvoje, je na správné stopě. Doporučuji těm, kdo nepostrádají odvahu vzít svůj osud do vlastních rukou a efektivně pracovat na svém úspěchu.

Martin Holub

Kurz Professional (dříve BBC) zcela předčil má očekávání. Původně jsem šla do kurzu jen s tím, že chci být kouč, protože jsem nějak vnitřně cítila, že to je pro mě zajímavá cesta dalšího rozvoje. Opravdu jsem nečekala, že se zcela obrátí mé myšlenky, pohled na svět, na řešení situací v mém osobním i pracovním životě, natož pak, že se zcela změní můj vnitřní pohled na sebe samu. Pokud někdo hledá trénink, který ho prakticky připraví na vykonávání této profese a zároveň ozřejmí důvody konání každého z nás, pak je to jasná volba. Kurz zcela odráží základní princip koučování a etiky koučování, tak aby přinášel klientům skutečný užitek. Děkuji Vláďovi a jeho úžasnému týmu za enthusiasmus a energii s jakou nám předávali inspiraci a vlastní zkušenosti.

Lenka Šťastná

Všechny reference

Mám zájem

Certifikace a akreditace

 • programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF
 • rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT
 • kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR
 • certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF