Přijďte se poradit, jak se můžete naučit koučovat. Zeptejte se Master kouče.

MISTROVSTVÍ je cíl i cesta zároveň

MISTROVSTVÍ je zároveň meta (cíl) a současně proces (cesta). Na cestě MISTROVSTVÍ jsme svým způsobem neustále. Určité míry MISTROVSTVÍ života i toho, pro co jsme se rozhodli, jsme již dosáhli. Nyní před námi stojí „jen“ dál pokračovat ve zdokonalování, své MISTROVSTVÍ trvale rozvíjet. Vždy můžeme být ještě lepšími a lepšími mistry. MISTROVSTVÍ coby cíl nám slouží převáženě jako ukazatel směru, dodává našemu snažení smysl a umožňuje si celou cestu MISTROVSTVÍ užívat, prožívat, radovat se z ní.
Za každý i ten sebenepatrnější pokrok, zlepšení nás náš mozek odměňuje v podobě uvolňování látek jako dopamin, serotonin, oxytocin, endorfin, které se projeví v příjemných pocitech blaha, potěšení, hrdosti, radosti i lásky a spolupatřičnosti apod. Tato odměna je nám velikou vzpruhou a motivací k dalšímu zdokonalování.

Staňte se vítězi

Na cestě MISTROVSTVÍ je také půvabné to, že soutěžíme pouze sami se sebou, ne s druhými. Stačí se ohlédnout a porovnat si, kde jsme byli před časem (týdnem, měsícem, rokem) a kde jsme dnes, všimnout si, co se změnilo, kam jsme se na cestě naplňování svých záměrů dostali, v čem jsme pokročili. Náš pokrok máme pod kontrolou. Sami dokážeme posoudit, co se zlepšilo a na co se dále soustředit a zaměřit. Na této cestě není poražených pouze vítězů.

Poslední volná místa
v programech od 25. 4.

Zvýhodnění až 21.000 Kč