Přijďte se poradit, jak se můžete naučit koučovat. Zeptejte se Master kouče.

Moje proč aneb jak to vidím já

Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila. A. Einstein

V jednom ze svých předchozích článků jsem se zabýval nutností mít své PROČ. Důvody pro jejich existenci jsem popsal na situaci, kdy si společnost či firma musí stanovit své mise a hodnoty. Stejně tak každý jednotlivec by si měl určit své vlastní životní PROČ. Mohou mít stejně velký význam jako ty firemní. Mohou se stát hnacím motorem změn v našich životech, cílem, kterého chceme dosáhnou, nebo pevným bodem, ke kterému je možné se vracet. A tady jsou moje PROČ.

  • ­Jednoduše jsem se rozhodl, že je čas splnit si svůj klukovský sen.
  • Věřím, že dnešní problémy a situace je třeba řešit jinak, než se „to“ řešilo v minulosti.
  • Věřím v lidi a umožňuji jim, aby oni věřili v sebe. Aby věřili, že mohou dosáhnout a dokázat v životě vše, co si opravdu přejí.
  • Věřím, že dnešní hektická a nejistá doba vyžaduje jiný přístup k sobě, druhým i k okolí než přístup, který máme osvojený.