Přijďte se poradit, jak se můžete naučit koučovat. Zeptejte se Master kouče.

Nehledejte recepty. Naučte se rozhodovat podle sebe

Táhnout za jeden provaz

„Vladimíre, vyzkoušeli jsme snad už vše, co trh nabízí, a přesto si stále nevíme rady!“ říká mi generální ředitel jedné veliké firmy o tisících zaměstnancích. Před pár lety vznikla spojením několika společností, a stále se nedaří dosáhnout jednoty, společných postupů, společné firemní kultury. Všichni táhnou za jeden provaz, ale každý jakoby jiným směrem. V rámci fúze se mohli opřít o know-how vícero renomovaných poradenských společností. Vyzkoušeli nejednu „osvědčenou“ radu, jak sjednotit lidi. Přesto se výsledek zatím nedostavuje.

Není to první takový případ, se kterým jsem se setkal. Znám jich mnoho z mého koučování i konzultantství. Zdá se mi, že se objevují dvě nové zajímavé tendence, které jsou vzájemně propojeny: jednak znáte-li problém, řešení si najdete, a jednak osvědčené recepty (samy o sobě) nefungují.

Zavaleni informacemi

Daniel Pink, známý teoretik i praktik obchodu, poukazuje na to, že v dnešní době téměř absolutní dostupnosti informací si zákazník dokáže sám nalézt řešení, pokud pozná skutečnou podstatu problému. Dnes už se většině z nás nepodaří ohromit zákazníka vědomostmi, byť nejaktuálnějšími a nejrelevantnějšími. Zákazníci k nim mají volný přístup a umí je získat sami. Na jejich základě si umí poradit se situacemi a problémy, které je tíží. Kde se však ztrácí, je právě to, že snadný přístup k informacím a jejich nepřeberné množství vede k zahlcenosti, nejistotě a zmatku. Které jsou relevantní? Které použít? Když ví, co řeší, je jejich orientace o něco snazší.

Jenže komplexnost situací, množství dat a informací jim nejednou dokáže zastřít, kde je „jádro pudla“. A pak řešení, byť sebedokonalejší, jsou málo účinná.

Kouč ukáže směr, kterým se vydat

A tak se mi zdá, že dnes zákazníci daleko více ocení, když jim dokážeme pomoci vyznat se v tom, co vyžadují situace, které jim nevyhovují. Potřebují nejspíš víc než naše řešení naši expertízu v identifikaci podstaty problému, pojmenování a poznání toho, co je za ním. Pak jim samozřejmě můžeme také přispět vytvořit taková řešení, která budou jejich a přímo pro ně. Nejenže takovým řešením budou věřit, ale zároveň dokážou smysluplně nastavit parametry měření průběžného i finálního výsledku. S větší jistotou a lehkostí budou umět reagovat na vývoj a průběžné změny.