Přijďte se poradit, jak se můžete naučit koučovat. Zeptejte se Master kouče.

SCARF® Self™ aneb Co vás motivuje?

scarf

Status, Jistota, Autonomie, Vztahovost a Férovost. To je pět zásadních sociálních potřeb každého z nás.

Cítíte, že v některé z výše uvedených sociálních potřeb jste opravdu silní? A tušíte, v jakém pořadí jsou pro vás důležité?

Přesvědčte se o tom během pár minut v našem testu osobní motivace.

(Pouze v angličtině.)

Test SCARF® Self™ vám odpoví na otázky:

 • Co mě motivuje a proč?
 • Co ve mně vyvolává touhu po odměně a naopak pocit hrozby?
 • Jak přistupovat k mému okolí tak, abychom společně dosáhli vytyčených cílů?
 • Jaké jsou důvody toho, proč mě něco baví a něco ne?
 • Na čem nejspíš musím zapracovat, aby to opravdu mělo kýžený efekt?

Porozumění těmto pěti klíčovým oblastem sociální motivace je klíčové pro zvýšení vašeho povědomí o tom, proč se vy (a ostatní lidé) chováte v určitých sociálních interakcích tak, jak se chováte.

Když budete vědět více o svých vlastních reakcích, pomůže vám to lépe regulovat sebe sama a umožní vám to spatřovat při jednání s druhým lidmi více možností i variant řešení.

ZAHÁJIT TEST

Pozadí modelu SCARF®: pro zvídavé!

Rozvojové rozhovory vyžadují, abychom přemýšleli o myšlení druhých. Náš mozek je nucen zpracovávat veliké množství informací, což klade vysoké nároky na energii a kapacitu tzv. pracovní paměti. Navíc se tyto rozhovory týkají změny. A změna často vyvolává pocit hrozby a nebezpečí.

Náš mozek stále vyhodnocuje aktuální situaci:

 • pokud daná situace napomáhá našemu přežití, navozuje stav přibližování (příznivé k přežití => odměna)
 • pokud naše přežití ohrožuje, navozuje stav vzdalování (nepříznivé pro přežití => hrozba).
 • hrozba je silnější než odměna.

Proto je důležité, aby prvním krokem rozvojového rozhovoru bylo navodit stav přibližování. Náš mozek je nastaven na klíčové sociální potřeby, jejichž naplnění navozuje stav přibližování a nenaplnění stav vzdalování (ohrožení). Poznatky neurovědců z posledních deseti let dokazují, že v našem mozku sociální a fyzické hrozby a odměny aktivují stejná centra. Sociální hrozby či odměny jsou pro mozek dokonce silnější než nesociální!

Dr. David Rock v roce 2008 vytvořil pro snazší orientaci v oblasti sociální potřeb model SCARF, který nám umožňuje přemýšlet o sociálních hrozbách a odměnách.

 • Status (S) – vnímání, kde jsme ve vztahu k druhým, jaká je naše pozice, relativní důležitost.
 • Jistota (C) – umožňuje mozku předvídat. I malá nejistota vyvolává hrozbu.
 • Automomie (A) – možnost volby, kontrola nad naším životem.
 • Vztahovost (R) – je ten druhý přítel či nepřítel; panuje mezi námi důvěra, spojuje nás něco, někam spolu patříme.
 • Férovost (F) – je to férové, spravedlivé.

Těchto pět primárních sociálních potřeb ovládá naši schopnost soustředit se na to, o čem s naším okolím diskutujeme. První krok pro úspěšné rozvojové rozhovory je navodit stav přibližování, protože jen tehdy lidé přicházejí na nápady, nové myšlenky, jsou kreativní, racionální a schopni přemýšlet. Je nutno změnit stav hrozby v odměnu, vytvořit bezpečné prostředí fyzicky, mentálně i emociálně.

A SCARF® přístup je zcela v souladu s možnostmi, stavbou a funkcemi našeho mozku.