Věda, výzkum a léta praxe


Hybnou silou formalizace NeuroLeadershipu je celosvětová potřeba úspěšného a efektivního rozvoje lídrů a procesů neustálého zvyšování kvality leadershipu (Boston Consulting Group, 2008).

Nedávný rozvoj neurovědy nabízí silný potenciál výrazného posunutí výzkum v oblasti managementu a leadershipu. Zejména výzkum na poli sociální kognitivní neurovědy, vedly k formalizaci specifické nové vědní discipliny, která zabývá zkoumáním procesů probíhajících v mozku tvořících základ či ovlivňující chování a vzájemné působení lidí na pracovišti a mimo něj. Tuto mezioborovou oblast Dr. Rock nazval NeuroLeadership a pro její systematický výzkum založil NeuroLeadership Institut, který se stal platformou pro neurálního základu praktik leadershipu a ma-nagementu a slouží prakticky jako platforma mezivědní spolupráce vědců sociální kognitivní a emoční neurovědy, kognitivní neurovědy, integrální neurovědy, neurobiologie a dalších vědních oborů působících v rámci neurovědy a vědci, teoretiky i praktiky v oblasti teorie a praxe sociálních věd leadershipu a managementu.

Výzkumným záměrem NeuroLeadershipu je zvýšit efektivnost leadershipu v institucích a organizacích díky vytvoření vědy leadershipu a rozvoje leadershipu, zabývajících se přímo fyziologií myšlení a mozku.

  V rámci NeuroLeadership Institutu se uskutečňuje spolupráce s předními světovými neurovědci a psychology. Mimo jiné s:

 • Amy Arnsten, Yale
 • Mark Beeman, North Western
 • Elliot Berkman, U Oregon
 • Lera Brooditsky, Stanford
 • Kevin Ochsner, Columbia
 • Chris Chabris, Union College
 • Grace Chang, UCLA
 • David Creswell, UCLA
 • Lila Davachi, NYU
 • Joshua Davis, Barnard College
 • Carol Dweck, Stanford
 • Naomi Eisenberg, UCLA
 • Lisa Feldman-Barrett, Boston College
 • Joshua Green, Harvard
 • James Gross, Stanford
 • Marco Iacoboni, UCLA
 • Ethan Kross, Michigan
 • Ellen Langer, Harvard
 • Matthew Lieberman, UCLA
 • Jason Mitchell, Harvard
 • Dean Mobbs, Columbia
 • Kevin Ochsner, Columbia
 • Jessica Payne, Notre Dame
 • Sandy Pentland, MIT
 • Jeffrey Schwartz, UCLA
 • Daniel Siegel, UCLA
 • Golnaz Tabibnia, Carnegie Mellon
 • Yiyuan Tang, Oregon

Úzká spolupráce byla navázána mezi NeuroLeadership Institutem a Business akademiky:

 • Warren Bennis
 • Dick Daft, Vanderbilt
 • Sheena Iyengar, Columbia
 • Malia Mason, Columbia
 • Michael Morris, Columbia
 • George Kohlreiser, IMD
 • Debra Ancona, MIT
 • Paul McDonald, Victoria, New Zealand
 • Ying Yi Hong, NTU Singapore

A top manažery z:

 • NASA
 • National Defense University
 • Google
 • Facebook
 • Yahoo
 • Twitter
 • HP
 • Marriott
 • Sony Pictures
 • Dun & Bradstreet
 • Citibank
 • ASTD
 • A s mnohými dalšími.

NeuroLeadership Institute

Každoročně NeuroLeadership Institutu vydává četné výzkumné studie, z nichž alespoň 3 obsahují zásadní objevy v oblasti NeuroLeadership. Objevy, které posouvají světovou teorii a praxi managementu a leadershipu. Odborná veřejnost je s nimi seznamována v odborném časopise NeuroLeadership Journal, který vychází jednou za rok.

Zároveň Institut organizuje každý rok NeuroLeadership Summity, jejichž posláním je vytvářet vazby mezi akademiky leadershipu a neurovědy, výzkumníky a praktiky, rozvíjet nové vědecké teorie a jejich uplatnění v praxi, zabývat se tím, jak mohou být business lídři vzděláváni v oblasti neurovědy leadershipu a vyvolávat zájem o oblasti NeuroLeadershipu.

NeuroLeadership Institut realizuje vzdělávací programy v oblasti NeuroLeadershipu pro studenty z celého světa.

NeuroLeadership Group s.r.o.

je přímo napojen na výsledky výzkumu prováděného v NeuroLeadership Institute a mateřskou NLG a uplatňuje je ve všech svých otevřených programech i řešeních pro firmy na zakázku.

Čerpáme zároveň z osobních zkušeností našich spolupracovníků i kolegů z dalších zemí celého světa tak, abychom našich klientům dokázali zajistit špičkové znalosti a dovednosti v rámci programů a řešení opírajících se o nejnovější poznatky výzkumu neurovědy, sociálních věd i progresivní praxe moderního leadershipu a managementu.

© 2008–2018 NeuroLeadership s.r.o. | Kontaktujte nás: +420 775 730 886

mapa stránek