Vyjádření koučovaných


Ing. Zdeněk Kantořík

Dne 21. 2. 2012 jsem ukončil koučovací cyklus s koučem Vladimírem Tukou. Desetidílný cyklus byl pro mě velmi přínosný a byl zaměřený na zlepšení efektivní komunikace a vedení lidí a na zvýšení mého manažerského výkonu. První pozitivní výsledky se již projevily.

Pan Tuka se projevil jako velmi schopný kouč a spolupráce s ním byla velmi profesionální. Celým setkáváním se nesla pozitivní pracovní atmosféra.

„Koučink jsem získal od svého zaměstnavatele jako další metodu mého osobnostního manažerského vzdělávání a rozvoje. Měl jsem štěstí, že mým koučem byl právě Vláďa. Díky individuálnímu koučování jsem dosáhl efektivnějšího způsobu vedení lidí, komunikace s nimi a výrazně se zlepšil můj výkon. Vláďo děkuji.“

Ing. Zdeněk Kantořík
ředitel bankovní linie
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Marie Synková

panu Tukovi jsem byla nucena zodpovědět si svoje otázky sama, zamýšlet se nad podstatou problémů a jejich řešení, rozklíčovat podstatu věci a i když to ve většině případech bylo těžké, tento seminář mě utvrdil v tom, že radu musím hledat u sebe, protože nikdo jiný nemůže přesně znát moje zásady, hodnoty pravdy, spravedlnosti a férovosti. Je až neuvěřitelné, co je člověk schopen pod správným vedením vymyslet. Určitě tento trénink převedu do praxe.

Často se mi doslova „kouřilo“ z hlavy, ale ještě jednou děkuji i panu Tukovi.

Marie Synková
Oblastní ředitel, Praha

Ing. Jan Bělík

Všechny schůzky probíhaly v poklidné atmosféře. Musím ocenit velice vstřícný přístup kouče pana Vladimíra Tuky, který dokáže skvěle motivovat, vést a dávat další a další doplňující otázky, které nutí k zamyšlení, ale i poučení se z minulosti. Celý seminář mě naučil více přemýšlet, zabývat se řešením blízké i vzdálené budoucnosti s rozvahou, nejdříve zanalyzovat a poté rozvíjet, přičemž jsem si uvědomil důležitost podrobné přípravy. Z každého společného sezení jsem odjížděl s hlavou plnou nových nápadů a možností, které mě vždy posunuly dál. V neposlední řadě jsem si posílil sebevědomí. Celkový efekt spatřuji rovněž v tom, že jsem si uspořádal i vlastní život, upravil jsem si rozvrh dne na pracovní část, rodinu a osobní aktivity. Velké „DÍKY“.

Ing. Jan Bělík
Oblastní ředitel ČMSS

Tomáš Markus

Vladimir has coached me during my CIO engagement at ING. He has given me invaluable insights both into my own personal motivations as well as on the organizational change process I have been running. Vladimir`s unique combination of executive and scientific level experiences make him an ideal coach and a sparring partner for anybody willing to advance themselves personally and in relation to goals in their professional careers. It is without hesitation I recommend Vladimir as the results achieving and motivating coach to any executive seeking visible and sustainable self growth.

Tomáš Markus, ING
IT manager ING

Anna Kabilková

Dobrý den Vladimíre,

chci Vám ještě touto cestou poděkovat za všechna koučovací sezení ,která byla pro mě velmi přínosná a efektivní.

Oceňuji Vaši přizpůsobivost a okamžitou reakci na témata, která jsem si mohla určit dle své okamžité potřeby. Z každého jednání jsem si odnesla informaci a postup, které jsem co nejdříve aplikovala v praxi. Děkuji a věřím, že se potkáme na nějakém dalším školení, které pro naši firmu připravíte.

Přeji příjemný den a srdečně zdravím
Anna Kabilková

Bohuslav Šteier

V pondělí 12.11. jsem ukončil poslední schůzkou cyklus koučování a na základě požadavku tímto zasílám zpětnou vazbu : koučování s panem Tukou proběhlo naprosto bez výhrad a byl jsem s jeho přístupem a úrovní moc spokojen. Měl jsem obavy z termínů a míst konání našich schůzek, nakonec jsme je elegantně vyřešili. Moje představa o koučování byla před první schůzkou trošku jiná ve smyslu toho, že dostanu nějaký návod nebo itinerář, podle kterého bych se měl řídit. A skutečnost předčila očekávání, prodiskutovali jsme spoustu témat, aktuálních situací, priorit, možností a výhledů a byl jsem vždy ke svým názorům popř. odpovědím na dotazy sám "nasměřován". Stanovili jsme i průběžné cíle, které jsme vzhledem k aktuálnosti situace trošku pozměnili a upravili, aby odpovídaly současným potřebám a nyní jsme udělali vyhodnocení. Z mé strany proběhlo vše k naprosté spokojenosti a vzhledem k tomu, že máme ještě pár témat k projednání a vzhledem k vývoji ve společnosti bych v uvedeném koučování rád dále v příštím roce pokračoval a to jak buď stejnou formou nebo podobnou.

OM pro kooperační partnery
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Jiří Bubla

Milý Vladimíre,
chci Vám tímto poděkovat za naši téměř čtyřměsíční spolupráci. Přiznám se, že je obtížné najít ta správná slova postihující podstatu věci a zároveň nebýt patetický. Má důvěra ve Vás Vladimíre stoupala s každým dalším sezením a určitě nám oběma k tomu napomáhal Váš neutuchající zájem o hodnoty a vztahy, které vyznávám. Nesporný je Váš komunikační talent a schopnost myslet a vidět věci v širších souvislostech.

Do té doby pro mne neznámá situace byla novou výzvou pro větší sebepoznání a přispěla ke změně mého chování při řešení každodenních problémů i povinností. Hledám nyní s ještě větší trpělivostí dobrá a lepší řešení i s nositeli odlišných názorů a zájmů. Jsem přesvědčen, že i více chápu postoje partnerů. Během naší spolupráce jsem se naučil více vnímat i přijímat a následně pojmenovat své emoce.

Získání nadhledu a schopnost formulovat myšlenky jinak a neotřele mně určitě pomůže v mé budoucí praxi. Na začátku byla zvědavost a trochu i ostych měnící se v průběhu času na otevřenou a upřímnou komunikaci a mé uvědomění si příležitostí k vlastnímu růstu. Bylo to povznášející a obohacující, ještě jednou díky. Přeji hezký a úspěšný den.

Jiří Bubla
oblastní manažer pro kooperační partnery
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Jayne Parsons

Vladimir Tuka has been coaching me for 3 months.

I now have a much clearer picture of where I want my life to be and Vladi has helped me to question my goals and needs more deeply than I have done in the past.

He has kept me motivated and supported me as I have made some major decisions and started to create new habits which will lead me towards my longer term goals.

Vladi is a very professional and knowledgeable coach who always has good ideas and suggestions when I can’t seem to find a way to achieve something.

I now feel much more confident that I can reach the balance in my life that I am looking for, thanks to Vladi.

Jayne Parsons,
Quality Manager (Food Industry), Auckland

I consider being coached by Vladi as the start of a new realization of my true potential.

Through working with Vladi I was able to discern priorities from activities that were delaying my progress. I gained clarity on my vision and greater focus as Vladi’s gentle but persistent style challenges me to explore my beliefs, thus altering self-limiting views. I am gaining greater confidence and now have some encouraging insights as to what is possible. What’s more, it’s been a lot of fun! Thank you Vladi.

Vaughan Jones,
coach,
Business Wise Systems, Auckland

Justyn Barakat

I am currently the General Manager for an international business café network. To this end I identified the need to have a business coach to work alongside me to provide accountability checkpoints which held me to my own highest standards – as set by me. Vladi is an excellent listener, reliable and hosts great work ethic. He delivers on his word and shows incredible respect whilst asking the right questions which result in greater introspection and insight. I enjoy working with Vladi and believe his services and coaching abilities have contributed to the success of our family and business in an on going way. We recommend Vladi as a business coach of the highest caliber who is constantly looking for ways to grow and contribute to the success of his clients.

Justyn Barakat
General Manager
XL Global Business Cafés

Minoo Hatami

Vladi is an enthusiastic coach with great skills and insight. Living amongst people of diverse cultures has underlined the fact that many issues facing society today are in fact universal and not particular to any one society or country. This sense of connectedness is another of Vladi’s great qualities as he warmly engages with people from all walks of life and backgrounds.

His approach is always relaxed, friendly and caring, but never intrusive and his cheerful and positive nature is always uplifting and create in one a sense of lightness and inner calm.

No hesitation in recommending Vladi as an exceptional coach.

Minoo Hatami
Enhance Coaching & Counselling services
Canberra
Australia

© 2008–2018 NeuroLeadership s.r.o. | Kontaktujte nás: +420 775 730 886

mapa stránek