Přijďte se poradit, jak se můžete naučit koučovat. Zeptejte se Master kouče.

Změna a učení

Změny a učení jsou nedílnou součástí našich životů. Není náhoda, že se o nich tak často hovoří. Změna v dnešní době nabývá na intenzitě, ale i hloubce. V dějinách lidstva se prostředí kolem nás i v nás nejspíš nikdy neměnily tak často a hluboce, jako nyní. Lidé na každou změnu přirozeně reagují. Jejich mozek jim nabízí již vytvořené vzorce reakce, chování nebo již existující vzorce upravuje nebo automaticky vytváří nové. Mozek reaguje na změnu v nás nebo našem okolí změnou svých neurospojení. Takto se na základě přirozeného procesu interakce s prostředím učíme. Takže učení není nic jiného než tvorba nových či uzpůsobení starých neurospojení.

Nejenže zvládáme nastalé změny, ale dokonce sami určujeme co, jak a proč se v našem životě má změnit. Jsme proaktivní. Sami se rozhodujeme, co se chceme naučit a jak vést život. Svůj život měníme v souladu s našimi vlastními záměry. Naše učení je účelné záměrné, má jasný směr. Máme život plně pod kontrolou, určujeme směr bytí, neustále upravujeme svůj postup a zdokonalujeme se. Jelikož si sami určujeme, co chceme a proč, dokážeme se lépe připravit na těžkosti, nezdary a případné negativní důsledky změny. Daleko více negativním důsledkům umíme předcházet. Klíčovým předpokladem MISTROVSTVÍ je věřit, že se můžeme naučit, co potřebujeme a stát se mistrem.

Poslední volná místa
v programech od 25. 4.

Zvýhodnění až 21.000 Kč