Přijďte se poradit, jak se můžete naučit koučovat. Zeptejte se Master kouče.

Změny nemusí být nepřekonatelnou překážkou

MISTROVSTVÍ je především o trvalém zdokonalování. Máme stále co měnit, zlepšovat na tom, co je, kam jsme se dostali, čeho jsme dosáhli. Změna je tedy průvodní jev MISTROVSTVÍ a jeho nedílnou součástí. Existují postupy, které, pokud jsme dostatečně přesvědčeni o vlastní změně, nám mohou snažení usnadnit.

NEUROPLASTICITA mozku

Odkud se bere mé přesvědčení, že si můžeme měnit svůj život, jak potřebujeme? Je-li náš svět z biologického hlediska představou o světě zapsanou v neurospojeních v našich mozcích, pak potřebujeme mechanizmus, který by nám umožnil tato neurospojení přepisovat, měnit, nahrazovat jinými. Je pravdou, že některé zápisy se naší vůli, naštěstí, téměř nedají ovlivnit (př. vegetativní funkce – srdce, plíce, zažívání atd.), jiné však můžeme ovlivňovat mírně a s velikými potížemi (např. mechanizmus hrozby a odměny) a další dokážeme měnit poměrně snadno (např. naše návyky, postoje, přístupy apod.). Schopnost našeho mozku měnit existující neurospojení a/nebo vytvářet nová se nazývá NEUROPLASTICITA. Změnou existujících a tvorbou nových neurospojení náš mozek reaguje a adaptuje se na měnící se podmínky našeho života.

Jestli se nám na našem životě či světě něco nelíbí, můžeme zápisy v mozku o tom, co se nám nelíbí, přepsat. Tak můžeme využít neuroplasticity pro rozvoj našeho MISTROVSTVÍ v čemkoliv, v čem se rozhodneme stát mistry, excelovat, včetně mistrovského zvládání a žití vlastního života.

ZMĚNA neurospojení

Tato optimistická zpráva je nadějí a vzpruhou pro ty, kteří chtějí žít podle sebe (ne na úkor druhých) a být tím, kým si přejí být. Zároveň by mohla vést na jedné straně k iluzi o snadnosti změny, na straně druhé k pochybnostem, jestli je opravdu tak snadné změnit svůj život. Tomu rozumím. Proto předem upozorňuji, že změnit svůj svět, svůj život, přepsat neurospojení, která jsou za tím, co se nám v životě děje, je jednoduché, ale zdaleka ne snadné.
Pro změnu jsme velmi dobře přírodou vybaveni. Máme vše, co potřebujeme. A vytvořit nová neurospojení je opravdu jednoduché. Tak proč jsme tak rezistentní vůči změně? Je několik důvodů a se všemi se dá něco dělat.

Poslední volná místa
v programech od 25. 4.

Zvýhodnění až 21.000 Kč