5 důvodů, proč naše virtuální vzdělávání opravdu funguje

5 důvodů, proč naše virtuální vzdělávání opravdu funguje

Při přípravě našich online kurzů koučinku jsme využili znalosti o fungování mozku, které běžně uplatňujeme v rámci koučinku a leadershipu. Efektivitu našeho virtuálního vzdělávání potvrzuje řada absolventů, kterým jsme s rozvojem koučovacích a komunikačních dovedností pomohli i za přísných protiepidemických opatření. Proč se na NeuroLeadership online kurzy koučování můžete spolehnout i vy?

1. Učíme mozku na míru

A velmi si na tom zakládáme. V praxi využíváme nejnovější poznatky neurovědy, z nichž vychází i model AGES. Za podpory pozornosti i využití emocí vám pomůže snáze přijmout nové dovednosti a způsoby chování za vlastní. Z naučeného se tak mnohem snáze stane návyk a součást vašeho běžného života. Velký důraz klademe také na procvičování a pozitivní zpětnou vazbu.

2. Posílili jsme tým

Online programy u nás místo jednoho trenéra vedou dva až tři zkušení koučové s akreditací Mezinárodní federace koučů (International Coach Federation, ICF). Můžete si tak být jisti, že i když nejste v jedné místnosti, budou vám věnovat patřičnou pozornost a individuální přístup. Trenéři jsou zároveň vždy absolventy našich programů, a tak dobře znají metodu Brain-Based Coaching a vědí, jak váš mozek zaujmout. „Online prostředí bylo super. V kombinaci s dokonalou organizací a s tím, jak jste dokázali držet naši pozornost – klobouk dolů. V životě jsem takový trénink nezažil,“ potvrzuje Ivan Chudík, Head of International Metal Operations a absolvent našeho programu Brain-Based Conversations.

3. Podporujeme optimální využití dlouhodobé paměti

Spacing Effect neboli rozložení v čase umožňuje lepší využití kapacity mozku a uložení více informací do dlouhodobé paměti. Tomu jsme přizpůsobili harmonogram všech našich programů. Například v případě úrovně Basic (základy koučování) jsme online lekce a workshopy rozvrhli do 2,5 měsíců. Mozek tak během učení lépe udrží pozornost a zároveň má dost času na zpracování nových informací. Součástí každého programu je i mentorink.

4. Vsadili jsme na pestrost

Kombinujeme různé formy učení, při nichž uplatňujeme vizuální, zvukové a kinestetické prvky. Jednou se na obrazovce vidíte se všemi účastníky programu, jindy koučujete ve dvojicích ve virtuální místnosti nebo si koučovací dovednosti procvičujete formou hry ve dvou skupinkách. Koučinku se věnujete také nad rámec online lekcí a workshopů, abyste získali reálnou představu o tom, jak vás vnímají lidé zvenčí.

5. Máme originální studijní materiály

Máme vlastní 200stránkový manuál plný teoretických poznatků o fungování mozku i praktických tipů, jak je využít v praxi. Provedou vás jím autorské ilustrace, které znázorní důležité souvislosti. Součástí manuálu jsou i profesionální pracovní listy pro kouče i koučovaného,  které uplatníte při procvičování nových dovedností se známými či klienty mimo kurz.  Manuál vám zašleme poštou, abyste si do něj mohli zapisovat poznámky.

Ohlasy studentů na naší online výuku najdete tady.

Kurzy online koučinku v rámci naší Školy koučinku pokrývají nároky širokého spektra zájemců. Své koučovací i komunikační dovednosti tak můžete rozvíjet, ať jste v této oblasti začátečníkem nebo profesionálem. Hodí se nejen pro kouče, přínosné jsou i pro manažery a řadu dalších profesí, v nichž hraje klíčovou roli komunikace a spolupráce s ostatními. Vyberte si program (nabízíme online i kombinované studium) podle vašich představ nebo se na nás obraťte na info@neuroleadership.cz a najdeme vhodné řešení společně. 

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit