APPLE: změna statusu quo – inspirace, jak přistoupit k poslání

APPLE: změna statusu quo – inspirace, jak přistoupit k poslání

Apple si vytyčil poslání „Challenge status quo“, vzdoroval nastoleným pořádkům a jednal jinak. Svými produkty se vzepřel hudebnímu průmyslu, PC průmyslu, mediím,… Díky tom získal příznivce a uspěl.

Mým klientům okolí a celá společnost neustále diktuje, co je správné, co mají dělat, radí jim, jak se v jaké situaci zachovat, aby byli:

  • správnými občany,
  • rodiči,
  • manažery,
  • leadery,
  • manželi,
  • kamarády,
  • aby…

Vládne diktát názoru druhých. Stále nás chce někdo někam zařadit. Říká, co a proč potřebujeme a jak se máme chovat. Všichni nám říkají, co máme dělat, jak máme žít, jako by to věděli lépe než my sami.

Vidím to všude, i v práci se svými klienty. Firmy, když hledají motivaci, tak manažeři nejlépe za druhé vědí, co je motivuje. Proto kladou důraz na vnější motivaci, která de facto ubíjí kreativitu, zájem, radost z práce. Když se hledá školení, tak se hledají nejlepší vzorce, návody, postupy, best practices a pracovníci jsou vedeni, aby se podle nich chovali. Je to ve vedení druhých: příkazy, rady, přesvědčování, boj názorů bez vyslechnutí názorů druhého.

Je to jakoby obrovská bouře, vichřice pokynů, názorů, rad, návodů…, které nás bombardují a brání nám, abychom si v klidu rozmysleli, co je z toho pro nás vhodné (jestli vůbec něco) a co opravdu chceme my.

Jsem tu pro ty, kteří se chtějí VZEPŘÍT DIKTÁTU OKOLÍ a ŽÍT PODLE SEBE.

Pomoci jim OTEVŘÍT OČI, ODHALIT SVÉ VNITŘNÍ PRAVDY A SÍLY, OSVOBODIT SE OD MANIPULACE DRUHÝMI, ŘÍDIT SE SVÝMI VLASTNÍMI BYTOSTNÝMI ZÁJMY.

Je v tom jak silné poslání, tak promítnutí mého vlastního přístupu k životu: vzdor diktátu reality, okolí, druhým.

Udělám si vše po svém, což neznamená, že za své nemohu přijmout, či nepřijmu vše, co se mi bude zdát vhodným, příhodným a užitečným pro mne.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit