Bilancování – 5 praktických tipů, jak na to…

bilancování

29. 12. 2020

Se začátkem nového roku většina z nás přemýšlí, co nám uplynulých dvanáct měsíců přineslo, zda jsme tam, kde jsme chtěli být, a co dál v příštím roce. Výsledkem však leckdy bývají spíše pocity a emoce než věcné zhodnocení, které by jasně ukázalo, na co se do budoucna zaměřit. Chcete-li na to jít letos jinak, mohou vás inspirovat konkrétní postřehy a tipy jediného tuzemského Master Certified Coache Dr. Vladimíra Tuky.

Předně je dobré si uvědomit, že bilancování coby zhodnocení výsledků činnosti je pro nás zcela přirozené. Už od nepaměti čerpáme ze zjištění předků i vlastních zkušeností ve snaze vytvořit si ucelenou představu o tom, co je pro nás do budoucna nezbytné k přežití a k naplnění dalších cílů. Jak tedy předchozí období zhodnotit, abychom na jeho základě získali užitečný impuls pro další rozvoj?

Zohledněte okolnosti a oceňte úsilí

Bilancování se v praxi často zúží na prosté konstatování „ne/naplnil záměr“ a z toho vyplývajícího pocitu úspěchu, či selhání. Většina z nás ale zapomíná na to, že výsledek ročního snažení by se měl hodnotit v kontextu. Záměry totiž formulujeme pod vlivem iluze, že na základě dosavadních zkušeností dokážeme celkem dobře odhadnout, co se bude dít dál. Ve skutečnosti však na naše konání působí řada více či méně významných faktorů, které při nejlepší vůli nedokážeme ovlivnit. Ostatně, letošní rok jich v důsledku pandemie přinesl spoustu. Měly by tedy hrát významnou roli také při hodnocení. 

Hodnoťte průběžně

Opomíjení důležitých okolností při výročním hodnocení souvisí velmi pravděpodobně i s dlouhým časovým úsekem, který obvykle do bilancování zahrnujeme. Zimní večery jsou pro přemýšlení jako stvořené a silvestrovské datum v kalendáři je jasným impulsem. Chcete-li se však dobrat skutečně efektivního hodnocení, sledujte svůj pokrok průběžně, ideálně každý měsíc. Kromě objektivnějšího a komplexnějšího posouzení situace vám častější bilancování pomůže držet záměry blíže realitě. Jako příklad může posloužit péče o zahradu. Při ní se také nedržíte půl roku starého plánu, ale doplňujete vláhu, když je potřeba. Stejné by to mělo být i při péči o naplňování záměrů.

„I cíl splněný na 90 % lze považovat za úspěch, pokud si cestou k němu zároveň tvoříte předpoklady pro další postup či rozvoj. Takové úsilí si zaslouží ocenění a odměnu. Naopak, pokud se vám podaří záměr naplnit spíše shodou šťastných náhod, užijete si při bilancování chvilkově příjemný pocit. Nedozvíte a nenaučíte se však nic nového, co byste mohli uplatnit při cestě za dalším úspěchem,“ doplňuje Vladimír Tuka, zakladatel společnosti NeuroLeadership s.r.o. a tuzemský průkopník metody Brain-Based Coaching, která v praxi uplatňuje poznatky moderní neurovědy.

Nenechte se ošálit

Primárním úkolem mozku je chránit nás před nebezpečím. Pětkrát za vteřinu skenuje naše okolí s cílem vyhledat případné hrozby. Ty pro něj mají právě z hlediska zajištění bezpečnosti větší váhu než případná odměna. Co z toho vyplývá v praxi? Že například v autobusu automaticky věnujete více pozornosti rozčilené tváři spolucestujícího než tomu, kdo se usmívá. Stejně tak práci usilovně řešíte problémový projekt, zatímco radosti z dobře odvedené práce věnujete mnohem méně energie.  Úplně stejné je to při bilancování. Tendence věnovat klást větší důraz na nezdary je nám zkrátka vlastní. Mějte to na paměti a nepřikládejte neúspěchům větší váhu, než skutečně mají. Navíc i dílčí selhání může být skvělou příležitostí, jak se naučit dělat věci jinak. 

„Místo pláče nad rozlitým mlékem se zamyslete nad tím, co se ještě potřebujete naučit a jakou dovednost si osvojit k tomu, abyste příště uspěli. Pokud máte pocit, že něco důležitého neumíte, zkuste vložit do věty slůvko JEŠTĚ neumím. Z beznaděje tím vstoupíte na cestu naděje. Při hodnocení si pak všímejte i drobných úspěchů, které často přehlížíte a považujete za samozřejmé. Jsou velmi důležité pro další motivaci,“ radí kouč.

Začněte správně nastaveným záměrem

Kromě hodnocení uplynulého roku je čas na formulování záměrů pro další období. V profesním i osobním životě se při stanovení cílů těší velké oblibě takzvaný model SMART (Specifický, Měřitelný, Náročný, Realistický, Časově vymezený). Ten ovšem neřeší některé naprosto zásadní aspekty. Patří k nim samotný smysl záměru nebo cíle. Chcete-li jednoduchý příklad, pak výsledkem SMART stanoveného cíle je rozhodnutí vdát/oženit se. Jenže smyslem obvykle nebývá uzavřít sňatek, ale žít ve šťastném manželství, a na to už SMART nestačí. Vždy tedy pamatujte na to, co se díky vašim záměrům má stát a co to pro váš život znamená.

Udělejte si z mozku spojence na cestě k úspěchu

Zaručený recept na úspěch neexistuje, lze ale popsat základní ingredience. První z nich je dosažitelnost. „Pokud si stanovíte cíl, který není reálný, mozek ho zjednodušeně řečeno vyhodnotí jako hrozbu, pro kterou jeho podporu nezískáte. Lepší je vytvořit si detailní a lákavou představu o výsledku. Byť bude jeho dosažení náročné, podvědomí ji vezme za svou. Bez úsilí a promyšleného postupu to nepůjde, nicméně z mozku se v takovém případě stává náš spojenec,“ vysvětluje Vladimír Tuka. 

Neméně důležitou součástí úspěchu je svoboda. Rozhodnutí musí vycházet zevnitř, pak nás mozek v realizaci plně podpoří. Celý svět se samozřejmě nebude točit jen kolem nás, ale my sami se v souladu vlastními představami, hodnotami a přesvědčením rozhodujeme, jak postupovat. S ostatními pak na základě vzájemného respektu hledáme vzájemné porozumění.

Třetí nezbytnou přísadou je motivace. Teoretická cesta k ní je snadná – stačí se zamyslet nad budoucím stavem úspěchu, zkonkretizovat si ho, a pokud je pro nás atraktivní, získáme motivaci k jeho dosažení. Vlivem dopaminu, látky, která přirozeně vzniká v mozku, je člověk v takových chvílích schopen „prožívat“ svůj budoucí úspěch. I v této souvislosti je užitečné lákavé vidiny promítnout do promyšleného, jasného a konkrétního plánu. Pak už zbývá „jen“ konat, pokud možno systematicky. S tím můžete začít kdykoliv, nejen na Nový rok. 

Článek vyšel na Žena.cz v roce 2020.

 

Mohlo by vás zajímat…