Přijďte se poradit, jak se můžete naučit koučovat. Zeptejte se Master kouče.

Blog

Životní rovnováha a energie – jak spolu souvisí?

Životní rovnováha a energie – jak spolu souvisí? K nejžádanějším benefitům v zaměstnání patří pružná pracovní doba a možnost home office. Služební notebook a mobilní telefon bývají dnes považovány za samozřejmost – a to nejen...

Jak se připravit na hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců – jak se na něj připravit a čeho se vyvarovat? Má sloužit k posílení efektivity a motivace, přesto bezprostředně před i po něm často dochází k poklesu výkonnosti pracovníků. Jak se hodnocení zaměstnanců...

Naše mysl ovlivňuje stárnutí mozku

Lidové rčení: „Jsme tak staří, jak se cítíme“, možná má své vědecké vysvětlení. Podle drobné studie zveřejněné v roce 2018 ve Frontiers in Aging Neuroscience totiž mozky lidí, kteří se cítí mladí, pravděpodobně stárnou...

KOUČ – MISTR ROZVOJE DOSPĚLÝCH

Skutečný kouč je, dle mého, MISTR rozvoje dospělých. Proč zrovna MISTR rozvoje dospělých? Co to znamená? Není to příliš nadnesené až naduté? Možná. Zkusím vás provést tokem svých myšlenek. Jsem hluboce přesvědčen o...

Nastavení naší mysli na změnu a MISTROVSTVÍ

Někdy narážíme v provádění změny na sebepodceňování, přílišnou sebekritičnost nebo i na jakési omlouvání sebe sama, naší „neschopnosti“ měnit a rozvíjet se tím, že si říkáme, že na naplňování našich cílů a záměrů nemáme,...

Proč jsme tolik rezistentní vůči změnám?

Existuje několik vlivů a jevů, které nám brání zvládat změny tak, jak bychom očekávali a jak bychom si přáli.

Co je koučink

koučink

Koučink se stává velmi populárním a stále užívanější výrazem, pokud se diskutuje o moderních metodách osobního a profesního rozvoje. Jako vše moderní, i výraz koučink používáme a ne vždy si dokážeme jasně představit,...

Mozek jako nejdůležitější spojenec v našem MISTROVSTVÍ

Pro naše MISTROVSTVÍ ŽIVOTA či MISTROVSTVÍ v čemkoliv, pro co jsme se rozhodli, nikdy nestavíme na zelené louce. Jsme matkou přírodou pro jeho realizaci dokonale vybaveni. V našem mozku fungují procesy a mechanizmy, které jsou...

MISTROVSTVÍ v běžném životě

Pokud hovořím o MISTROVSTVÍ, pak mám na mysli zejména MISTROVSTVÍ dospělých, ne dětí či dospívající. Pro ně je učení, osvojování si nového, zdokonalování v osvojeném něčím, co tvoří hlavní náplň jejich života. Je nesporně...

Jiří Roth

Ocitl jsem se v situaci uličníka, který si stloukl z prkýnek motokáru, rozjel ji z prudkého kopce a najednou si uvědomil, že zapomněl na brzdy. V této určité situaci by se asi uličník rozsekal na maděru, ale...

Již v pátek 31.5. v Praze s Vladimírem Tukou.