Přijďte se poradit, jak se můžete naučit koučovat nebo se nechat koučovat na Zeptejte se Master kouče.

Blog

DNES je ten správný den začít měnit SVŮJ život podle vašich představ.

Ecole Nationale d`Administration (1992 – 1993)

Není malých cílů, je jen malých lidí.  V roce 1991, po 10 letech diplomatické praxe, ve 34 letech jsem se stal studentem Ecole Nationale d`Administration, jedné z nejprestižnějších vzdělávacích institucí Francie. Čekaly mne dva...

Podnikatelské začátky a manažerská zkušenost (1993 – 2006)

Albert Einstein měl hlubokou pravdu, když říkal, že „nelze řešit naše problémy na stejné úrovni myšlení, na které jsme je vytvořili!“ Prostě a jednoduše: je třeba změnit sám sebe, aby se svět kolem...

Konzultantem a koučem: cesta vášně, svobody a poslání (2006+)

Když víte, co chcete, dříve nebo později to získáte. Pokud to však ještě nevíte, spolehněte se na svou intuici a instinkty. Navedou Vás. Chce to odvahu. Důvěřovat jim a pustit se do neznáma a nejistoty, odolat...

Kouč: k mistrovství a trvalému zdokonalování (2006+)

Od roku 2007 doposud jsem odkoučoval přes 3 000 hodin s více jak stovkou klientů, především z řad vysokých manažerů a podnikatelů z Česka, Slovenska i dalších, nejen evropských, států. Koučink je nikdy nekončící cesta zdokonalování. Nechávám se...

Na kouče si dnes hraje každý, říká první Čech s nejvyšším certifikátem pro kouče

Vedl makléřskou společnost, pracoval pro pojišťovny, ale svůj život nakonec našel v koučinku. Vladimír Tuka je první Čech s nejvyšším certifikátem pro kouče, který má na světě jen 723 lidí. „Není to o tom, že si...

Proč potřebuje mozek svého kouče

V dnešním rychle se měnícím pracovním prostředí začíná být stále důležitější, aby se lidé dokázali přizpůsobovat. Mezi vedoucími pracovníky a pracovnicemi převládá názor, že přivést lidi k tomu, aby změnili své návyky, v podstatě vyžaduje...

Koučovací dovednosti v. koučovací přístup

Článek Vladmira Tuky, září 2013 Odkaz na HR news Při trénincích ve firmách, se studenty MBA nebo v diskusích se zájemci o profesi koučů se nezřídka setkávám s otázkou ve smyslu: „Co potřebuji umět, abych...

Koučování ve firmách

Vydano: HR News, 9/2013 Autor: Vladimír Tuka RPCC, MCC (ICF) V náročné ekonomickém prostředí krize a recese je jednou z důležitých podmínek přežití a úspěchu schopnost organizací adaptovat se na trvale se měnící podmínky uvnitř...

Dopady koučinku na firemní výsledky: Dvě případové studie z Nového Zélandu

Autor: Vladimír Tuka Vyšlo: HR News, 8/2013 Koučink se stal uznávanou metodou rozvoje manažerů, talentů a leaderů. Svou nezpochybnitelnou vysoce pozitivní roli sehrává ve zvládání změn menšího i velikého rozsahu u jednotlivců, týmu i...