Chcete ostatním pomáhat se zvládáním náročných situací?

koučovací výzva

10. 11. 2020

Současná situace na nás klade mimořádné nároky v práci i doma. Právě koučovací dovednosti mohou být při jejich zvládání velmi užitečné. Rozhodli jsme se v těžkých časech přispět tím, co umíme – výchovou a rozvojem koučů a leaderů. Chcete-li ostatním pomáhat koučinkem založeným na poznatcích moderní neurovědy, podpoříme vás. Z ceny programů Školy koučinku* vám odpustíme 30 %. Šedesát z vás má navíc možnost získat pro bono koučink s certifikovanými kouči.

Naším posláním je s pomocí vědy přispívat k humánnějším organizacím. V praxi to znamená například pomáhat firmám vytvářet podmínky respektující výjimečnost a základní sociální potřeby jednotlivců. Právě prostředí, které je tzv. psychologicky bezpečné, totiž umožňuje zaměstnancům vkládat do své práce maximum. Díky většímu prostoru pro kreativitu i autonomii pak při řešení dílčích úkolů dokážou najít to nejlepší řešení, a přispívat tak k naplňování poslání a cílů celé společnosti. 

Absolventi z řad profesionálních koučů, ale také manažerů a dalších profesí, si z programů NeuroLeadership odnášejí teoretické znalosti i praktické dovednosti potřebné pro to, aby mohli sebe i ostatní vést k dosažení stanovených cílů, a přitom vytvářet ostrůvky lidskosti, porozumění a respektu. To vše je nyní, v situaci pandemie, potřeba více než kdy jindy. 

Přicházíme proto s výzvou „Za lepší normál pandemii navzdory“. Naším cílem je podpořit alespoň 60 nových koučů, kteří naše poslání sdílí a chtějí pomoci lidem zasaženým pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými.

Jak se zapojit?

Přihlaste se do jednoho z programů NeuroLeadership Školy koučinku – Basic, Advanced, Professional nebo Cesta k ACC, které začínají v termínech 18. 11. 2020, 14. 1. 2020 a 16. 2. 2021. Pokud se rozhodnete zapojit do naší výzvy, odpustíme vám 30 % z ceníkové ceny programu. Za neplátce DPH navíc uhradíme 10 % této daně. Abyste program za zvýhodněných podmínek získali, je třeba do vzkazu v přihlášce uvést „Výzva Za lepší normál“. Na základě toho vám pošleme odkaz na žádost o účast ve výzvě, kterou je třeba vyplnit.

Kromě finanční podpory chceme usnadnit vaše první kroky v roli kouče. Proto jsme se rozhodli nabídnout 60 účastníkům výzvy každému pět hodin pro bono implementačního koučinku. Poskytnou vám je naši profesionální koučové s certifikací ACC (v případě programu Basic) a ACC nebo PCC (v případě programu Advanced). Na účastníky programů Professional a Cesta k ACC čeká v rámci výzvy pět pro bono hodin koučinku s jediným tuzemským Master Certified Coachem Dr. Vladimírem Tukou, který je zakladatelem společnosti NeuroLeadership s.r.o. a odborným garantem všech programů Školy koučinku. Počet míst s podporou našich profesionálních koučů je omezen na 5 v každém z uvedených programů.*

Chcete do toho jít s námi, ale potřebujete více informací? Kontaktujte Petru Hláskovou na e-mailu petrahlaskova@neuroleadership.cz.

Podrobnější informace o výzvě poskytneme také na nejbližších webinářích, na které se můžete přihlásit ZDE.

Těšíme se na vás!

*Týká se pouze programů BASIC, ADVANCED, PROFESSIONAL a CESTA K ACC začínajících 18. 11. 2020, 14. 1. 2020 a 16. 2. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=GPjMzcB9LJ8&feature=youtu.be

Mohlo by vás zajímat…