Chcete ostatním pomáhat se zvládáním náročných situací? Za zvýhodněných podmínek vás naučíme jak!

Chcete ostatním pomáhat se zvládáním náročných situací? Za zvýhodněných podmínek vás naučíme jak!

Současná situace na nás klade mimořádné nároky v práci i doma. Právě koučovací dovednosti mohou být při jejich zvládání velmi užitečné. Rozhodli jsme se v těžkých časech přispět tím, co umíme – výchovou a rozvojem koučů a leaderů. Chcete-li ostatním pomáhat koučinkem založeným na poznatcích moderní neurovědy, podpoříme vás. Z ceny programů Školy koučinku* vám odpustíme 30 %. Šedesát z vás má navíc možnost získat pro bono koučink s certifikovanými kouči.

Naším posláním je s pomocí vědy přispívat k humánnějším organizacím. V praxi to znamená například pomáhat firmám vytvářet podmínky respektující výjimečnost a základní sociální potřeby jednotlivců. Právě prostředí, které je tzv. psychologicky bezpečné, totiž umožňuje zaměstnancům vkládat do své práce maximum. Díky většímu prostoru pro kreativitu i autonomii pak při řešení dílčích úkolů dokážou najít to nejlepší řešení, a přispívat tak k naplňování poslání a cílů celé společnosti. 

Absolventi z řad profesionálních koučů, ale také manažerů a dalších profesí, si z programů NeuroLeadership odnášejí teoretické znalosti i praktické dovednosti potřebné pro to, aby mohli sebe i ostatní vést k dosažení stanovených cílů, a přitom vytvářet ostrůvky lidskosti, porozumění a respektu. To vše je nyní, v situaci pandemie, potřeba více než kdy jindy. 

Přicházíme proto s výzvou „Za lepší normál pandemii navzdory“. Naším cílem je podpořit alespoň 60 nových koučů, kteří naše poslání sdílí a chtějí pomoci lidem zasaženým pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými.

Jak se zapojit?

Přihlaste se do jednoho z programů NeuroLeadership Školy koučinku – Basic, Advanced, Professional nebo Cesta k ACC, které začínají v termínech 18. 11. 2020, 14. 1. 202016. 2. 2021. Pokud se rozhodnete zapojit do naší výzvy, odpustíme vám 30 % z ceníkové ceny programu. Za neplátce DPH navíc uhradíme 10 % této daně. Abyste program za zvýhodněných podmínek získali, je třeba do vzkazu v přihlášce uvést „Výzva Za lepší normál“. Na základě toho vám pošleme odkaz na žádost o účast ve výzvě, kterou je třeba vyplnit.

Kromě finanční podpory chceme usnadnit vaše první kroky v roli kouče. Proto jsme se rozhodli nabídnout 60 účastníkům výzvy každému pět hodin pro bono implementačního koučinku. Poskytnou vám je naši profesionální koučové s certifikací ACC (v případě programu Basic) a ACC nebo PCC (v případě programu Advanced). Na účastníky programů Professional a Cesta k ACC čeká v rámci výzvy pět pro bono hodin koučinku s jediným tuzemským Master Certified Coachem Dr. Vladimírem Tukou, který je zakladatelem společnosti NeuroLeadership s.r.o. a odborným garantem všech programů Školy koučinku. Počet míst s podporou našich profesionálních koučů je omezen na 5 v každém z uvedených programů.*

Chcete do toho jít s námi, ale potřebujete více informací? Kontaktujte Evu Skřivánkovou na e-mailu evaskrivankova@neuroleadership.cz nebo telefonu +420 771 153 195.

Podrobnější informace o výzvě poskytneme také na nejbližších webinářích, na které se můžete přihlásit ZDE.

Těšíme se na vás!

*Týká se pouze programů BASIC, ADVANCED, PROFESSIONAL a CESTA K ACC začínajících 18. 11. 2020, 14. 1. 2020 a 16. 2. 2021.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit