David Rock v Praze odkryl klíčové prvky úspěšného leadershipu

David Rock v Praze odkryl klíčové prvky úspěšného leadershipu

Na začátku dubna přijel do Prahy David Rock, zakladatel NeuroLeadership Institute, a my jsme měli tu čest ho přivítat. Setkali jsme se s ním a s malou skupinou profesionálů z oboru a diskutovali, jak se rozvíjí leadership. Co všechno nám na setkání prozradil?

David Rock se s námi setkal v Praze a společně s dalšími experty se bavil o nejnovějších poznatcích neurovědy, leadership developmentu a rozvoji firemní kultury. Zdůraznil význam sociálních aspektů a prostředí pro efektivitu učení a hovořil o vhodných kombinacích prezenčních a online forem učení.

Growth mindset jako základ tvorby kultury v organizaci

Pozornost věnoval rozvojovému nastavení mysli (growth mindset), které se hodí pro učení, ale i při zlomových změnách ve společnosti a organizacích. Ty jsou v dnešní době úspěšné v určení strategických priorit a definování toho, co rozvíjet a z jakých důvodů. Aby byla každá změna úspěšná, je potřeba se zaměřit na rozvoj nových potřebných návyků. V tom mají zatím organizace rezervy. Pro učení a rozvoj leadershipu je potřeba, aby velké organizace dbaly na jednotný jazyk a aby byly všechny zájmy a záměry sjednocené a zároveň lákavé a smysluplné.

Otevřít galerii

Cesta k inovaci koučování

Víte, jak David Rock začínal s tvorbou své metodologie koučování? Během setkání na své začátky zavzpomínal. Prozradil nám, že základem bylo jeho vlastní zkoumání praxe koučování, celý rok zasvětil rozboru stovek koučovacích rozhovorů a hledání toho, co funguje nejlépe. A výsledek? Nejlepší je, když si koučovaný přijde na své vlastní nápady sám! David Rock se potom začal zajímat o podmínky vzniku nápadu a tak se dostal k moderní neurovědě. Zaměřil se na neurovědu nápadu a díky tomu přišel s uznávaným modelem SCARF, který právě niterní hnací síly lidí popisuje.

Na základě svých vlastních výzkumů a aplikace poznatků předních světových neurovědců zjistil, co vede k efektivním koučovacím rozhovorům, vytvořil ucelený koncept a vznikla metodologie Brain-Based Coaching.

Objevte osvědčené postupy BBC

Kurzy BBC po celém světě absolvovalo přes 25 tisíc lidí a v České republice a na Slovensku těmito programy prošla více než tisícovka profesionálů. Metoda je vhodná pro zaneprázdněné, pragmatické a praktické jedince, kteří potřebují vědět, co a jak mají dělat a proč. Dodnes je tento přístup aktuální a Dr. David Rock se svým týmem ho rozvíjí.

U nás se Brain-Based Coaching můžete naučit v populárních programech BASICADVANCED, nebo v originálním programu BOOST z manažera leaderem. Mnozí z našich absolventů jsou dnes špičkovými profesionálními kouči a celá řada z nich naučené postupy efektivně využívá ve své manažerské praxi.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit