Externí koučové ve firmě: proč mohou být přínosem právě teď a jak nastavit spolupráci?

Externí koučové ve firmě: proč mohou být přínosem právě teď a jak nastavit spolupráci?

Proměnlivý, nejistý, komplexní a mnohoznačný. To je VUCA svět, pro který americká armáda již před časem vytvořila koncept vedení svých lidí. Takové jsou rovněž podmínky, s nimiž se dnes musejí vypořádat firmy. Stávající krize klade na manažery vysoké nároky a vyžaduje po nich nejen nelehká rozhodnutí, ale i velkou míru kreativity a potřebu učit se novému. Vyhledávaným partnerem pro přemýšlení, rozhodování i učení se jim tak stále častěji stává profesionální externí kouč. 

K praktickým přínosům externího koučinku pro seniorní a top manažery patří růst výkonnosti, lepší práce s emocemi a snazší osvojení nových návyků. Se zkušeným, kvalifikovaným, profesionálním koučem si zároveň mohou snáze uvědomit svou roli a poslání, zdokonalí se v leadershipu a ukotví si životní rovnováhu.

V koučovi získávají znalého a kompetentního partnera, se kterým si mohou lépe promyslet nutná zásadní rozhodnutí, postupy a strategie, jak zvládnout současné výzvy, jako je zvyšující se náročnost a komplexnost podmínek i úkolů, změny chování a nároků zákazníků, nutnost zavádět nové technologie a využívat umělou inteligenci. Neméně významné jsou pro top manažery výzvy interní povahy, například únava z pandemie a změny v organizaci práce spojené s otázkou návratu do kanceláří nebo získání, udržení, rozvoj a smysluplné zapojení talentovaných lidí do rozvoje firem.

Podstatné je, že při řešení nových výzev často nestačí dříve účinné postupy ani starý osvědčený způsob uvažování
a jednání. Klíčovou se stává změna přístupu i vytvoření,
a především osvojení nových návyků.

Právě v této souvislosti mohou být velkou překážkou některé mechanismy mozku, který dává přednost stabilitě a co nejmenšímu výdeji energie. Zjednodušeně řečeno to znamená, že upřednostňuje zažité návyky, které už ale nemusejí být pro danou situaci těmi nejvhodnějšími.

Mozek jako nepřítel i spojenec

Zohlednit je třeba i fakt, že základním posláním mozku je minimalizovat hrozbu a maximalizovat odměnu. V souladu s tím mozek prakticky neustále skenuje naše prostředí a okolí a v případě hrozby automaticky a okamžitě spouští mechanismus, kterým jí čelí. Jde o stav vzdalování, o kterém jste už možná v některém z našich článků četli. Velení přebírá takzvaný limbický systém, tedy mozkové centrum emocí a návyků. Pozornost se upírá především na překonání hrozby a výrazně méně jí zbývá na kreativní přístup a promýšlení řešení přínosných nejen pro aktuální situace a problémy, ale i z dlouhodobějšího hlediska. To je ovšem přesně to, co v současné době manažeři potřebují zvládnout.

Zjednodušeně řečeno, v našem mozku probíhají různé navzájem se omezující procesy a fungují v něm centra, která si v jednu chvíli nárokují omezené možnosti kognitivní kapacity. Za všechny pár příkladů, které možná znáte z vlastní praxe:

  • Vize vs. detail: V mozku tyto aspekty řeší odlišné, vzájemně se vypínající obvody. Snadněji se zaměříme na detail, kterému věnujeme více pozornosti, a tak si ani nevšimneme, že nám uniká vize, poslání a dlouhodobý přínos.
  • Naléhavý vs. důležitý: Naši pozornost automaticky poutá to, co je zrovna urgentní. Bohužel to často bývá důležité jen zdánlivě, zatímco skutečné podstatné opomíjíme.  
  • Fakta vs. lidé: Čím více přemýšlíme o faktech, tím méně rozumíme lidem. I tady je důvod prostý. V mozku řeší fakta jiné „obvody“ než ty, které jsou zodpovědné za empatii. Tyto obvody nedokážou pracovat paralelně. Výsledkem je, že někteří leadeři mívají tendenci se k lidem chovat jako k položkám v tabulce.
  • Přítomnost vs. budoucnost: Přítomnost je hlučná a rušná. Tím odpoutává pozornost od budoucnosti. Jenže je to právě budoucnost a vize, které nám umožňují získat jasnost a tolik potřebnou představu o směru.

Co s tím?

Klíčem je pochopit, jak mysl funguje a jak můžeme její přirozené vlastnosti respektovat a využít nejen pro řešení aktuálních výzev, ale také pro efektivní rozvoj. Právě tak lze překonávat limity mozku a zachovat si plnou kognitivní kapacitu, uvést do souladu limbický systém a prefrontální kortex a ve výsledku také účinně nahradit původní návyky novými.

Praktickým uplatněním poznatků moderní neurovědy v oblasti koučinku i leadershipu se zabývá metoda Brain-Based Coaching (BBC), pro jejíž výuku v Česku a na Slovensku vlastníme exkluzivní licenci. Díky metodě BBC i řadě osvědčených postupů a modelů pomáháme manažerům lépe se vypořádat s úkoly a situacemi, které zrovna řeší.

„Uvědomujeme si, jak komplexní a náročné je smysluplně a systematicky využívat externí kouče ve firmách. Známe nástrahy s touto volbou spojené, ale i cesty k jejich překonání. Abychom umožnili organizacím získat maximální prospěch z externího koučování, nabízíme jim partnerství, kdy v rámci komplexní služby NeuroLeadership Pool koučů přebíráme odpovědnost za organizaci, nastavení a realizaci programů externího koučování. Firmě zůstává plná kontrola nad celým procesem a užitek z jeho benefitů,“ vysvětluje Dr. Vladimír Tuka, MCC, autor konceptu.

Načerpejte rady a inspiraci zdarma

Abychom vám umožnili maximálně využít všechny přednosti externích koučů ve firmách, připravili jsme pro vás sérii webinářů, které vám pomohou:

  • nastavit optimální podmínky pro partnerství kouče a leadera,
  • uvědomit si specifika koučování top manažerů a vyhnout se častým příčinám selhání koučinku ve firmách,
  • vybrat nejvhodnějšího kouče

Webináři vás provede první tuzemský Master Certified Coach Dr. Vladimír Tuka. Přehled aktuálních webinářů a možnost se na ně přihlásit najdete zde.


Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit