FAQ - Odpovědi na vaše nejčastější dotazy. Přehledně a na jednom místě!

FAQ – Odpovědi na vaše nejčastější dotazy. Přehledně a na jednom místě!

Přemýšlíte o svém osobním rozvoji? Nebo už jste rozhodnutí a vybíráte nejvhodnější program? Rádi bychom vám vše co nejvíce usnadnili, a tak jsme připravili odpovědi na otázky, s nimiž se na nás často obracíte. Rozdělili jsme je do několika oblastí. Dozvíte se v nich více o nás, účinné metodě, kterou uplatňujeme, i o programech, které jsme pro vás připravili.  

Koučink – přínosy, metoda a garance kvality

1. K čemu mi budou koučovací dovednosti?

Rozsah využití koučovacích dovedností je široký. Koučink je jeden ze způsobů, kterým můžete druhé podpořit při dosažení klíčových změn nebo při zvládání náročných životních situací. To oceníte, nejen když se rozhodnete věnovat kariéře profesionálního kouče. 

Velmi často tyto znalosti a dovednosti uplatní manažeři a podnikatelé, a to jak ve vlastní kariéře, tak v roli leadera. Umožňují jim totiž lépe porozumět sobě i druhým, vést konstruktivnější rozhovory, poskytovat kvalitní zpětnou vazbu, činit promyšlená rozhodnutí a rychleji a snáze řešit složité situace. To vše se samozřejmě hodí i v osobním životě. Díky koučinku lépe dosáhnete svých cílů a zvládnete žít podle svých představ.  

Potvrzují to i zkušenosti našich absolventů. Více než 72 % jich využívá koučovací dovednosti v osobním i pracovním životě. 73 % pomohly koučovací dovednosti v náročnější životní situace.

2. Jaké jsou vaše zkušenosti v oblasti rozvoje a koučinku?

Zkušenosti máme skutečně bohaté. Pro váš rozvoj nabízíme stabilní zázemí společnosti s dlouhou tradicí. NeuroLeadership působí na českém a slovenském trhu od roku 2008.  Od té doby prošlo našimi programy a kurzy více než 1000 úspěšných absolventů.  

Zakladatelem společnosti a garantem kvality programů i koučů je Dr. Vladimír Tuka. Je prvním tuzemským držitelem nejvyšší certifikace Master Coach v České Republice udělované Mezinárodní federací koučů (ICF). Tuto známku kvality má jen necelých 1 200 lidí na světě. Vladimír má odkoučováných více než 4 000 hodin, a řadí se tak mezi špičku v oblasti exekutivního koučinku. Působí nejen u nás, ale i v zahraničí. Také všichni trenéři a koučové, kteří se na realizaci programů a kurzů NeuroLeaderhip podílejí, mají certifikaci udělovanou ICF, a to na úrovni ACC a výše. Zároveň prošli všemi programy Školy koučinku NeuroLeadership. Podívejte se na naše certifikované kouče.

3. V čem spočívá metodologie Brain-Based Coaching?

Metodologie Brain-Based Coaching se prolíná všemi našimi kurzy a rozvojovými programy.  Reprezentuje tzv. Brain-Based přístup, který vychází z toho, jak pracuje lidský mozek. Umožňuje uplatnit poznatky moderní neurovědy jak při koučinku, tak v rámci leadershipu. Mechanismy a procesy, které v mozku probíhají, přitom nejen respektuje, ale přímo podporuje. To znamená, že se jako koučovaný naučíte zapojit vědomou mysl do tvorby nových neurospojení a jejich posílení. Díky maximálnímu využití mozku snáze dosáhnete trvalé pozitivní změny jak v pracovním, tak osobním životě.

Autorem Brain-Based Coachingu je Dr. David Rock, autor jedné z nejprodávanějších knížek o leadershipu Quiet Leadership, který dnes vede NeuroLeadership Institute v New Yorku. Když v 90. letech zkoumal, co stojí za úspěchy v koučinku, zjistil, že je především třeba podněcovat myšlení a vlastní nápady koučovaných.  Zaměřil se proto na literaturu a případové studie týkající se neurovědy a kontaktoval i renomované neurovědce. Zajímal se o to, jaké podmínky jsou nezbytné pro vznik nápadů (Aha momentů), jak mozek zpracovává informace a jaké to má dopady na výsledky koučování. Na základě svých zjištění pak vytvořil metodologii Brain-Based Coaching, kterou prověřila mnohaletá praxe a mezinárodní využití. David Rock nám udělil výhradní licenci pro výuku této metody v Čechách a na Slovensku.

Vladimír Tuka, zakladatel společnosti NeuroLeadership, je žákem Davida Rocka. Na metodě z pohledu kouče oceňuje především skutečnost, že je u každé dovedností, postupu, struktury i modelu jasně vysvětleno, proč a jaký smysl má. Zdůvodnění je přitom podloženo poznatky neurovědy.  

Rozvojové programy pro jednotlivce i firmy

4. Jaké možnosti rozvoje nabízíte?

Svému osobnímu i profesnímu rozvoji se u nás můžete věnovat v rámci tří základní oblastí. Jsou jimi Škola koučinku, Pool koučů a Leadership programy pro firmy. 

  • Škola koučinku je určena všem, kteří si chtějí osvojit koučovací dovednosti. Tvoří ji řada programů, z nichž si podle svých vstupních znalostí a dovedností snadno vyberete ten nejvhodnější. Můžete začít základní úrovní a později své dovednosti rozšiřovat v navazujících kurzech, anebo si hned zvolit program nejvyšší úrovně. Pokud si nejste jisti, rádi vám poradíme. 
  • Pool koučů představuje jedinečný ucelený koncept rozvoje seniorních a top manažerů. Kombinuje přednosti individuálního koučinku a programů s jasnou strukturou. Vyniká svou komplexností. Pomůžeme vám s identifikací rozvojových potřeb i výběrem kouče-sparing partnera, postaráme se o přípravu i realizací vhodného programu a změříme jeho výsledky. Převezmeme za vás velkou část zodpovědnosti, a přitom vám přenecháme veškerou kontrolu. 
  • Leadership programy pro firmy zahrnují jak výchovu individuálních koučů, tak program BOOST z manažerem leaderem, který je přizpůsoben individuálním požadavkům firmy. Dále pro vás rádi připravíme přednášky a workshopy o Brain-Based komunikaci, koučinku a jeho uplatnění při vedení lidí. 

Škola koučinku

5. Pro koho jsou programy Školy koučinku určené?

Okruh lidí, pro které mohou být programy Školy koučinku přínosem, je široký.  Koučovací dovednosti a nové znalosti uplatní například manažeři. Nejen že jim samotným usnadní vedení lidí, ale zároveň jim umožní stát se koučem pro členy týmu. Programy jsou určené také pro rozvoj zájemců o profesionální dráhu kouče. Vhodné jsou však pro všechny, kteří pracují s lidmi, chtějí být ostatním nápomocni nebo potřebují zlepšit komunikační dovednosti pro dosažení svých cílů v pracovním i osobním životě.

6. Jaké programy ve Škole koučinku mohu studovat?

Základem je pět programů, které pokrývají různé úrovně vstupních znalostí a dovedností a také různé cíle a záměry. Jde o tyto programy:

Programy na sebe navazují. Pokud se tedy rozhodnete například pro základy koučování Basic a po jeho absolvování chcete pokračovat dál, můžete navázat programem Advanced. Při volbě dalších specifických programů, budování koučovací praxe a mentorinků pro přípravu k ACC se vám vždy snažíme být nápomocni a zajistit takový program, který pro vás bude v danou situaci tím nejlepším. 

7. Jsou vaše programy koučinku akreditované?

Ano, programy jsou akreditované u Mezinárodní federace koučů (ICF), největší světové organizace v oboru, typ programu ACSTH. Program Basic je zároveň jako rekvalifikační kurz koučinku akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

8. Vzděláváte online nebo osobně?

Záleží na aktuální situaci a nabídce. V současné době si můžete u programů Conversations a Basic vybrat, zda je absolvujete z pohodlí svého domova či kanceláře, nebo zda využijete naše příjemné sídlo dobře dostupné v centru Prahy (na Andělu v těsné blízkosti OC Nový Smíchov). Programy Advanced a pokročilejší nyní probíhají online. S virtuálním vzděláváním máme ale bohaté zkušenosti a programy jsme přizpůsobili nárokům této specifické formy. Čerpáme například z know-how Davida Rocka, jehož NeuroLeadership Institut v New Yorku se virtuálnímu vzdělávání dlouhodobě věnuje. Těší nás, že i naše online programy mají skvělé ohlasy. Pokud vás zajímají zkušenosti našich absolventů, přečtěte si je tady.

9. Kdo trénuje koučink?

Všechny naše kurzy vedou trenéři a koučové s certifikací ICF (na úrovni ACC, PCC, nebo dokonce nejvyšší možná certifikace MCC – Master Certified Coach). Samozřejmostí je dlouhodobá praxe a neustálý rozvoj našich koučů.  V rámci Školy koučinku jsou na kurzu přítomni alespoň tři trenéři, kteří se střídají ve výkladu učiva a v tréninku. Po celou dobu jsou vám k dispozici jako podpora a sdílí s vámi své zkušenosti. 

10. Jak probíhá program Školy koučinku?

Před samotným zahájením vám zašleme manuál, a to online nebo na vaši adresu – podle toho, jestli vedeme daný kurz online nebo v kombinované formě. Obdržíte také začátek knihy Quiet Leadership od Dr. Davida Rocka, kde jsou srozumitelnou formou popsány procesy probíhající v našem mozku. Je důležité, abyste si tyto materiály předem prošli a nastudovali, aby se váš mozek naladil na následují týdny plné intenzivních tréninků. 

V případě programu Basic probíhá úvodní lekce vždy online, následují 3 celé dny workshopů a poté každotýdenní online lekce. Na závěr pak máte opět 2 celé dny workshopů. V průběhu tréninku trenéři zhodnotí vaši nahrávku koučování. Na konci kurzu vás pak čeká koučovací ne-zkouška. Každý týden od trenérů dostáváte úkoly a zadání do koučování, které je potřeba plnit, aby se z naučeného stal návyk. Učíme v souladu se Spacing Effectem, učení podle mozku. Více o metodě najdete tady.

11. Jak náročný je trénink koučinku?

Trénink koučinku je od počátku studia náročný. Osvojujete si totiž zcela nové dovednosti, které vedou ke změně vašeho chování. Celý proces učení jsme ale vyladili tak, aby byl velmi efektní. Využíváme střídání aktivit, rozložené učení v čase a dbáme také na procvičování naučeného. Proto se nemusíte obávat. Na cestě k novým užitečným návykům vám budeme nápomocni.  

12. Kdy mohu začít koučovací dovednosti uplatňovat?

Prakticky hned po prvních třech dnech workshopu. Naše tréninky jsou koncipovány tak, že si už během nich osvojíte základy koučování. Čím dříve pak začnete nové dovednosti uplatňovat v praxi, a tím je procvičovat a zdokonalovat, tím lépe.  Na konci programu Basic, tedy zhruba po třech měsících, budete vybaveni koučovacími dovednostmi k zvládnutí série 12 koučovacích sezení, ať už jako manažer se svým týmem nebo jako kouč.

13. Jaké předpoklady bych měl/a mít, pokud se chci stát profesionálním koučem?

Budoucí kouč by měl mít pozitivní přístup k lidem. Koučem se může stát každý, kdo chce pomáhat lidem kolem sebe ať už v pracovním nebo osobním životě. Vždy je třeba začít u sebe, a tak i v procesu tréninku koučinku získáváte zkušenost v roli koučovaného klienta i kouče. 

14. Za jak dlouho se stanu profesionálním koučem certifikovaným ICF? 

Nové koučovací dovednosti můžete využívat od samého začátku programu. V Neuroleadershipu klademe velký důraz na implementaci naučeného do pracovního i soukromého života. Profesionálním koučem se stává náš absolvent, jakmile si osvojí potřebné dovednosti, získá v nich jistotu a umí si poradit v jakékoliv situaci, což je velmi individuální. Abyste se mohli stát koučem s certifikací významné oborové autority, kterou je Mezinárodní federace koučů (ICF), je třeba složit příslušné zkoušky. S přípravou na ně vám rádi pomůžeme v Coach Mentoring Programu.

Máte další otázky?

Pošlete nám je prosím na e-mail info@neuroleadership.cz nebo si zamluvte nezávaznou online konzultaci s Petrou Hláskovou, absolventkou našich programů a manažerkou péče o klienty.


Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit