Když se logické a sociální myšlení vylučují

sociální myšlení

5. 12. 2016

Ve firmách se mnozí vysoce postavení manažeři a další klíčoví pracovníci potýkají s další nástrahou našeho mozku: vzájemným vztahem mezi logicko-analytickým a sociálním myšlením. V jeho důsledku se u těchto pracovníků projevuje jistý deficit sociálních dovedností a schopností. Proč tomu tak je?

Logicko-analytické versus sociální myšlení

Jednoduché. Mozek užívá pro logicko-analytické myšlení jiné obvody než pro uvažování o sobě a druhých (sociální myšlení). Přičemž, jak lze z výzkumů usuzovat, tyto obvody jsou ve vzájemné negativní korelaci. Když jsou zapojeny jedny, vypínají se druhé. A tak mnozí současní manažeři a experti mají velmi silně rozvinuty právě obvody, které jsou logicko-analytické (plánování, strategie, výsledky, odbornost), na úkor propojení, o které se opírají dovedností mezilidských vztahů, interpersonálního a intrapersonálního uvědomění (sebeuvědomění, sebekontrola). Navíc pocitově oba typy myšlení prožíváme téměř totožně, takže si jen těžko sami můžeme uvědomit, že se lidé chovají jinak než součástky strojů nebo buňka v Excelu.

Jak může pomoci kouč?

I v této, tak časté a zásadní, situaci pro náš úspěch a výkon nám spolupráce s profesionálním a školeným koučem může být významným přínosem. Jednou z našich služeb je Pool elitních koučů se zkušenostmi z manažerského prostředí.

Mohlo by vás zajímat…