Kdo je Kouč?

Kdo je Kouč?

Jsem hluboce přesvědčen o tom, že kouč může být opravdu koučem, až když sám, jako dospělý prošel hlubokým vědomým osobním rozvojem a proměnou. Jak nedávno zesnulý Sir, John Whitmore, jedna z největších světových autorit moderního koučinku, říká: „Kouč má znát sám sebe, aby v rozhovoru nepřekážel“. Díky této své osobní proměně dochází k hlubokému pochopení sebe sama, kouč objevuje svou jedinečnost, svůj život dostává pod kontrolu, stává se, kým chce být. Osvojuje si a nadále rozvíjí MISTROVSTVÍ svého života.

Autorem článku je Dr. Vladimír Tuka, první český a slovenský držitel nejvyšší certifikace Master Certified Coach udělované Mezinárodní federací koučů (ICF).

Na svém vlastním sebepoznání, sebeuvědomění, záměrně uskutečněné změně svého života, na bázi vlastních prožitků kouč poznává, jak se lidé v dospělosti učí, rozvíjejí a vědomě mění. Tyto jeho osobní zkušenosti často doplňovány cíleným studiem umožňují hluboké porozumění a chápání, co prožívají lidé z jeho okolí, jeho klienti, když sami prochází složitými životními etapami, hledají z nich cesty a změnit sami sebe nebo své životy tak, aby lépe odpovídali jejich tužbám a představám.

Moderní neurověda

To, že prostřednictvím porozumění sobě samému, na základě svých vlastních zkušeností posuzujeme prožitky a zkušenosti druhých, je po staletí známá pravda. Moderní neurověda ji mj. vysvětluje tím, že pro poznání jak sebe sama, tak i druhých, vč. empatie využíváme v podstatě stejné procesy a obvody zpracování informací v přibližně stejné části mozku zvané mediální prefrontální kortex (za kořenem nosu). Pro náš mozek mají informace o sobě, sebeuvědomění obdobný význam jako poznatky o poznání, uvědomění si druhých. Proto děti v útlém věku přes poznání lidí z okolí postupně poznávají sebe sama, a my v dospělosti využíváme vlastní zkušenosti, sebeuvědomění, sebepoznání k porozumění druhých.

Je proto zcela přirozené, že v jisté fázi seberozvoje a osobní proměny cítíme silné vnitřní nutkání a touhu přispívat k sebepoznání a seberozvoji druhých lidí. Právě tak jako mistr tesař, mistr sochař, mistr pěvec či malíř neustále rozvíjí své vlastní MISTROVSTVÍ, mj. i tím, že ho předává svým žákům, tak MISTR svého života přirozeně touží pomáhat druhým a přispívat k rozvoji jejich MISTROVSTVÍ jejich života.

Někteří svou pomoc staví zejména, a především na svých vlastních zkušenostech a znalostech. Řídí se pravidlem „podle sebe soudím tebe“. Jakoby vycházeli z přesvědčení, že: „Co fungovalo mně, bude fungovat tobě!“. Jiní si navíc přečtou také nějakou odbornou literaturu o tom, jak pomáhat druhým.

Mnozí další si uvědomují, jak je odpovědné a náročné pomáhat druhým a přispívat k rozvoji MISTROVSTVÍ jejich života. Chtějí se nejen opírat o své znalosti a osobní zkušenosti, ale pomáhat na profesionální úrovni ne amatérsky. Touží poznat zákonitosti a principy této práce, naučit se postupy a pravidla toho, jak účinně a profesionálně přispívat k MISTROVSTVÍ života druhých lidí.

Pouze tito lidé se stávají skutečnými kouči. Ovládají dovednosti koučinku, neustále studují, vzdělávají se, trvale dbají o rozvoj svého MISTROVSTVÍ jak koučinku, tak i svého života.

Kouč jako MISTR rozvoje dospělých

V tomto smyslu je kouč MISTR rozvoje dospělých. Jak na vlastních zkušenostech a systematickém studiu rozumí a ví, jak se lidé v dospělosti učí, rozvíjí, vědomě zvládají změny, a zároveň se řídí zákonitostmi a zásadami, ovládá dovednosti, jak takovému rozvoji přispět a napomáhat u druhých. Pak může být plně a odpovědně k dispozici pro své klienty. Umožňuje jim, aby si uvědomovali, co žijí, lépe poznávali sebe sama, přicházeli si na to, jak si formují své životy, co ovlivňuje jejich životy, jak to, že něčeho schopni jsou a jiného nejsou… Společně tvoří nové, vytoužené, potřebné.

Koučova primární role je podněcovat, přispívat, napomáhat rozvoji a změně lidí, které koučuje. V tomto smyslu je kouč MISTR rozvoje dospělých.

Co je koučink? Číst.

Podcast Zapojte mozek při výběru kouče a nastavení spolupráce

Koučink je velmi účinným nástrojem rozvoje lidí, přesto o jeho přínosech někteří pochybují. Jak si ověřit, že jednáte s profesionálem? Jak nastavit cíle a měření výsledků? Kdy je koučink ve firmách nesporným benefitem, jaká je jeho role a proč do celého procesu zapojit takzvané stakeholdery? Chci poslouchat.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit