Moje Psychologie: Koučink - aby cesta vedla ke správnému cíli

Moje Psychologie: Koučink – aby cesta vedla ke správnému cíli

Usilujete o změnu ve svém životě, nebo jste naopak do nové životní situace „hozeni“ a musíte se s ní elegantním způsobem vypořádat? Můžete se s tím porvat sami anebo zvolit možná efektivnější metodu a obrátit se na odborníka. V jakých momentech a jak si vybrat toho správného kouče a „nespálit se“? Článek vznikl pro časopis Moje Psychologie v září 2020. Text: Monika Otmarová.

Možná vám může koučink připadat jako úplná zbytečnost, která se hodí jen pro pár vyvolených z vyššího managementu řešících svou výkonnost nebo vedení týmu zaměstnanců. Ale na kouče se lidé obracejí i v situacích, kdy stojí na zásadních životních křižovatkách, jako je rozchod s partnerem, změna profese, ale i v na první pohled „banálních“ momentech, kdy chtějí například shodit deset kilo. Pomoc kouče ale lidé hledají i kvůli mnohem méně „hmatatelným“ zakázkám, kdy například chtějí žít smysluplněji, mít větší radost ze života nebo povzbudit sebevědomí. „Díky koučinku poznáte lépe sami sebe, porozumíte druhým a jejich potřebám, ale hlavně – s pomocí kouče zvládnete své zažité, nepotřebné a nepraktické návyky, které vás spíše brzdí, nahradit novými, mnohem užitečnějšími přístupy pro váš život,“ vypočítává výhody koučinku Vladimír Tuka, jediný Master Certified Coach v ČR a SR, zakladatel a majitel společnosti NeuroLeadership s. r. o. Podle něj je také zajímavé, že zatímco jedna skupina klientů považuje koučink za efektivní nástroj využívaný k dosažení úspěchu, jiní se na kouče obrátí až ve chvíli, kdy už úspěšní jsou. Splnili si své cíle v práci, odchovali děti a ptají se sami sebe, co dál. Zjednodušeně řečeno, každodenní provozní záležitosti mají vyřešené a chtějí od života víc.

Psycholog verus kouč

Psycholog se zpravidla zaměřuje na odhalení příčin potíží. Opírá se o psychickou diagnózu, přičemž je schopen rozeznat například i patologické poruchy. Pozornost často věnuje minulosti, v níž spolu s pacientem hledá zdroj problémů, které mu pomáhá zvládnout. Oproti tomu koučink je zaměřený na budoucnost a vychází z toho, že koučovaný je svébytná, úplná osoba, která disponuje vším, co potřebuje k tomu, aby naplnila své záměry a žila život, jaký si přeje. Rolí kouče je povzbudit klienta k co nejlepšímu využití zkušeností, znalostí, dispozic a schopností tak, aby například zvládl náročné období nebo dosáhl kýžených změn. V centru koučovacího procesu jde o další rozvoj, například zlepšení výkonu či prohloubení schopnosti učit se.

Pan „Pravý“

A jak si vybrat toho správného kouče, odborníka na svém místě, který bude právě ten pravý pro vás a váš problém? Podle Vladimíra Tuky je signálů, které vás upozorní, že pravděpodobně nejednáte s profesionálem, ale spíš s predátorem, který v rouše kouče čeká na svoji oběť, více a hodně souvisejí s chováním samotného kouče. „Pokud vám někdo dává na odiv, jak je chytrý, že všechno zná a ví, snaží se vás ohromit a podsouvat vám své názory a řešení, pak popírá samotnou podstatu koučinku. V centru pozornosti profesionálního kouče totiž stojíte vy a vaše znalosti a dovednosti, nikoli ty jeho,“ upozorňuje pan Tuka. Je zkrátka velký rozdíl v tom, kdo se koučem prohlásí, a kdo se jím skutečně stane. Profesionální kouč by si měl v každém případě osvojit koučovací přístup a dovednosti stanovené některou z uznávaných mezinárodních profesních organizací. Ty definují nejen to, co usí umět, a to, jak by měl přistupovat ke klientovi, ale bývají i uznávanou certifikační autoritou. „Ptejte se tedy na vzdělání kouče a podívejte se, zda jsou jím absolvované programy zaštítěné důvěryhodnou organizací. Uznávaná je například Mezinárodní federace koučů, známá pod zkratkou ICF,“ radí Vladimír Tuka.

Kouzlo osobnosti

Důležité je nejen samotné vzdělání, ale klíčová je též i osobnost kouče. Než se tedy pustíte do dlouhodobé spolupráce, je dobré vyzkoušet si, jak vám kouč jako člověk sedí, jak se vám s ním diskutuje a zda si z rozhovoru s ním odnášíte, co jste očekávali. „Myslím si, že právě vaše vlastní pocity jsou tím nejefektivnějším vodítkem při výběru konkrétního kouče. Například koučové ze školy NeuroLeadership vždy nejprve provedou klienta ukázkovým sezením, kde si společně stanoví dlouhodobé cíle, a vysvětlí mu vše potřebné pro to, aby zajistili úspěch koučování,“ říká zakladatel školy s tím, že až na základě této osobní zkušenosti by se měl klient rozhodnout, zda je pro něj daný kouč tím pravým pro dlouhodobou spolupráci.

Úspěšné finále

A jak a kdy se pozná, že koučování došlo do úspěšného konce a přineslo klientovi tolik kýžené ovoce? Podle Vladimíra Tuky to může klient paradoxně poznat velmi často až několik měsíců poté, co koučování skončilo. „Nechci tím říci, že změna nemůže být patrná již během koučování. Naopak. I po prvních sezeních a workshopech se většina klientů dívá na různé situace úplně jinak,“ upřesňuje Tuka a dodává, že pokud se ale jedná o dlouhodobé výsledky, je pro jejich hodnocení velmi důležité si předem velmi precizně definovat zadání a cíle – a to jak s koučovaným, tak případně s jeho „sponzorem“, tedy například nadřízeným nebo celkově zaměstnavatelem. S tím souvisí i jeden z důležitých trendů v koučování, kterým je komplexnost. „Lidé se nezaměřují na jeden konkrétní cíl a jeho do- sažení, ale potřebují získat kontrolu nad svým životem jako celkem. Dalším důležitým faktorem jsou výsledky a smysluplnost počínání včetně samotného koučinku. Z naší vlastní zkušenosti vyplývá, že když se u nás lidé naučí respektovat přirozené, v mozku probíhající procesy, které i díky osvojeným koučovacím technikám uplatní při řešení běžných i náročných situací, sami vidí, že nešlo o zbytečnou investici. To je velmi důležité v době, kdy více než dříve přemýšlíme nad každým výdajem,“ uzavírá Vladimír Tuka.

Musí životní změna vždy „bolet“?

Tady si nejsem jistý, co míníte slovem „bolet“. Máte-li na mysli, že prodělat zásadní změnu – ať už chtěnou nebo „utrpěnou“ – vyžaduje hodně úsilí, cílevědomosti, odolnosti, vytrvalosti, disciplíny a pevné vůle, pak ano. Taková „bolest“ se se změnou opravdu pojí a souvisí právě s činností mozku. Jeho primárním cílem je zajistit nám bezpečí a naplnění potřeb, zároveň je však zaměřen na efektivitu, a tak se snaží pracovat s co nejmenším výdejem energie. Z toho vyplývá, že mu nejvíce vyhovuje stabilita a předvídatelnost. Jakékoli větší výkyvy považuje za hrozby, kterým se brání. A změna je přesně takovým výkyvem. Jakmile ale mozek přesvědčíme, že je změna pro naše dobro, máme vyhráno. Chápu, že nutnost přesvědčovat vlastní mozek může znít zvláštně, ale ono to tak opravdu je a existují k tomu užitečné a prověřené postupy.

Podcast Zapojte mozek při výběru kouče a nastavení spolupráce

Koučink je velmi účinným nástrojem rozvoje lidí, přesto o jeho přínosech někteří pochybují. Jak si ověřit, že jednáte s profesionálem? Jak nastavit cíle a měření výsledků? Kdy je koučink ve firmách nesporným benefitem, jaká je jeho role a proč do celého procesu zapojit takzvané stakeholdery? Chci poslouchat.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit