Koučinkem k lepším výsledkům

Koučinkem k lepším výsledkům

Pozice manažera je spojena především s neustále se zvyšujícím výkonem a dlouhodobým úspěchem. Lidé, kteří pracují na vysokých postech, své práci často věnují hodně energie a času. Jejich vlastní osobní potřeby jsou zasunuty hluboko do pozadí jako ty méně důležité. Ztrácí pocity radosti, štěstí a uspokojení. V okamžiku, kdy dosáhli celé řady cílů, náhle ztratili směr, kterým se mají jejich životy v příštích letech ubírat. Koučink je prostředkem, jak formulovat vlastní sny, objevit nové směřování svého života a být šťastný a úspěšný.

Ztráty top manažera

Hovořím z vlastní zkušenosti. Sám jsem byl vzorem vrcholového manažera. Dostal jsem se do situace, kdy se mé silné stránky obrátily proti mně. V okamžicích, kdy se ostatní vzdávali, já jsem soustřeďoval své síly a nabíral tempo. Energii, kterou jsem potřeboval pro zvýšení pracovního úspěchu, jsem nevěnoval rodině, přátelům, zdraví či sportu. Vše jsem podřídil úspěchu a naplnění vlastních ambicí a představ. Moje soustředění se pouze na pracovní oblast přineslo očekávaný následek – rozvod, podlomené zdraví a ztrátu zaměstnání. Postupně jsem ztrácel i sám sebe. Z tvrdého pádu na pomyslné dno jsem se zdlouhavě dostával.

Štěstí a úspěch bez kompromisů?!

Na svém vlastním životě jsem si ověřil, že dosažení všech cílů nezajistí jednotlivci pocit absolutního štěstí a úspěchu. V mnoha případech za splněním těchto met stojí velké kompromisy, které paradoxně snižují váhu získaných výsledků. Přitom pocit štěstí a úspěchu nemusí vznikat na úkor pracovních úspěchů. Důležité je, vytvořit si vlastní představu o tom, jakým směrem by se měl život ubírat, pak ji postupně naplňovat, a především jí věřit.

Kouč – ten, kdo pomáhá

Pomoci zformulovat komplexní představy o životě, „nakreslit“ si směřování, je úkolem kouče. Není totiž nutné při hledání a stanování nových životních cest absolvovat často využívanou metodu pokus/omyl. Při takovém zásadním rozhodnutí se navíc mohou objevit i nečekané překážky, jež mohou mít zásadní vliv na touhu po změně. Kouč by Vám měl pomoci překonat tyto potíže a ukázat přímější cestu k odhalení Vašeho skrytého potenciálu.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit