Přijďte se poradit, jak se můžete naučit koučovat nebo se nechat koučovat na Večery s Master Coachem.
Kurz kouč

Kouč

Přejete si změnit svůj život, ale nevíte jak? Chcete se v práci nebo doma domluvit bez konfliktů? Nezbývá Vám kvůli rostoucím nárokům na práci čas pro vaši rodinu a přátele?Přihlaste se do programu KOUČ.

Osvojíte si techniky úspěšné komunikace a získáte základní dovednosti profesionálního kouče. Program KOUČ je zároveň určen těm, kteří mají zájem o rekvalifikaci pro profesní kouče dle MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR).

O programu

KOUČ je praktický a vysoce zážitkový program rozvoje, který ve vás nastartuje hlubokou životní proměnu. S profesionály NeuroLeadership se naučíte efektivnímu, vědecky podloženému koučovacímu přístupu podle standardů Mezinárodní federace koučů (ICF).

Techniky NeuroCoachingu využijete při práci s druhými, ale i pro vlastí sebe-koučink. Koučovací dovednosti vám usnadní jednání s kolegy a zkvalitní vaši komunikaci s přáteli, rodinou a dětmi. Snáze se dohodnete, budete zvládat různé konfliktní situace a objevíte cestu k vzájemnému porozumění.

Pod vedením zkušených a certifikovaných trenérů si procvičíte konkrétní postupy, abyste uměli sebejistě a samostatně koučovat. Vždy nejprve porozumíte smyslu všeho, co proberete, a až následně proniknete do technik, co a jak máte dělat. Program se zaměřuje na okamžité uplatnění dovedností – je náročný, ale zároveň přátelský k potřebám mozku, a respektuje jedinečnost každého účastníka.

Program KOUČ zahrnuje:

 • 9 týdnů intenzivního koučinku
 • 5 celodenních workshopů
 • 8 telelekcí, každou v délce 90 minut
 • kontinuální procvičování osvojovaných technik s kolegy z kurzu, koordinované samostudium a koučink vlastních klientů

Všichni účastníci programu KOUČ obdrží detailní manuál. Absolventi složí ústní zkoušku koučovacích dovedností a písemný on-line test. Program je ukončen osvědčením o rekvalifikaci MŠMT.

Trenéři

Martina Fau

Martina Fau

Dana Procházková Hošková

Dana Procházková Hošková

Helena Windisch

Helena Windisch

Petra Hudecová

Petra Hudecová

Trenéři kurzů KOUČ jsou žáky Dr. Vladimíra Tuky a úspěšnými absolventy programů NeuroLeadership.

Termíny: 17.1.2019

Adresa: Thunovská 179/12,
Praha 1 – Malá Strana

cena:
49.900,-*

*pro plátce DPH je cena bez DPH, pro neplátce je včetně DPH

Nezávazně přihlásit

Harmonogram

Přínosy programu KOUČ pro váš život

 • lépe porozumíte sobě i druhým a pochopíte, proč se v určitých situacích chováte stále stejným způsobem – naučíte se myslet jinak, jednat promyšleně a smysluplně,
 • získáte koučovací dovednosti, které budete schopni okamžitě uplatnit v práci, s přáteli i členy rodiny,
 • naučíte se vést rozhovory, i ty náročnější, které přinesou – vám a stejně tak druhým – velmi pozitivní výsledky,
 • rozvinete svou sociální inteligenci, naučíte se nakládat s emocemi – vašimi i vašich klientů a osvojíte si techniky NeuroCoachingu, které povedou k trvalým změnám ve vašem životě,
 • zvýšíte míru svého sebeuvědomění a sebedůvěry.
silueta

Je až neuvěřitelné, co je člověk schopen pod správným vedením vymyslet.

Po absolvování programu KOUČ si můžete vaše vzdělání rozšířit v programu BASIC.

Program BASIC

Řekli o nás

Kurz BBC zcela předčil má očekávání. Původně jsem šla do kurzu jen s tím, že chci být kouč, protože jsem nějak vnitřně cítila, že to je pro mě zajímavá cesta dalšího rozvoje. Opravdu jsem nečekala, že se zcela obrátí mé myšlenky, pohled na svět, na řešení situací v mém osobním i pracovním životě, natož pak, že se zcela změní můj vnitřní pohled na sebe samu. Pokud někdo hledá trénink, který ho prakticky připraví na vykonávání této profese a zároveň ozřejmí důvody konání každého z nás, pak je to jasná volba. Kurz zcela odráží základní princip koučování a etiky koučování, tak aby přinášel klientům skutečný užitek. Děkuji Vláďovi a jeho úžasnému týmu za enthusiasmus a energii s jakou nám předávali inspiraci a vlastní zkušenosti.

Lenka Šťastná

Ráda bych Vám sdělila, že třídenní workshop byl náročný, ale pro mě velmi hodnotný a přínosný. Pod vedením facilitátorů jsem si uvědomila, že každý z nás má v sobě určitý potenciál a záleží pouze na nás, jak ho využijeme. A díky Vám jsem opět našla sílu a odvahu pokračovat vpřed ve svém životě a překonávat všechny překážky, které mi život naděluje. Děkuji.

Mgr. Eva Straškrábová

Všechny reference

Nezávazná přihláška

Certifikace a akreditace

 • programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF
 • rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT
 • kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR
 • certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF