Přijďte se poradit, jak se můžete naučit koučovat. Zeptejte se Master kouče.
4

KOUČOVÁNÍ TOP MANAŽERŮ

Staňte se efektivním top manažerem, snáze dosáhnete svých cílů

Jsou úspěšní, znalí, oceňovaní – a zároveň si uvědomují, že si nemohou dovolit usnout na vavřínech a že na sobě potřebují nadále pracovat a učit se. Jenže už v rámci firmy nemají nikoho, kdo by je vedl a byl jim v oblasti dalšího rozvoje takovou podporou, jakou jsou oni sami členům jednotlivých týmů. Mluvíme o top manažerech, jejichž role je klíčová a velmi náročná už s ohledem na vysokou odpovědnost, neustálý stres a nikdy nekončící tok stále komplexnějších úkolů. Specifickým nárokům na další pracovní i osobní rozvoj vrcholových manažerů jsme přizpůsobili program Koučování top manažerů, který je veden Dr. Vladimírem Tukou, jediným MCC (Master Certified Coach) koučem v Česku a na Slovensku.

O programu

Koučování top manažerů je určeno těm, kteří ve firmě zastávají vrcholové pozice a řeší některou z častých situací, k nimž patří rychlá adaptace na novou pozici, náročná výzva nebo složité rozhodnutí, které nemají s kým probrat. Výborně se hodí i pro ty, kteří potřebují zvýšit svou odolnost vůči stresu, získat větší nadhled nebo zapracovat na složitých pracovních vztazích s některými kolegy. Program je i užitečným impulsem pro nové vnímání práce, která se po letech stala rutinou.   Ve spolupráci se zkušeným koučem Top manažeři se s koučem zaměří například na to, jak ještě efektivněji plnit dlouhodobé cíle a zároveň flexibilně reagovat na aktuální situace a potřeby. Na pravidelných měsíčních setkáních, která trvají přibližně 1,5 hodiny, se pod vedením odborníka připraví na řešení stěžejních úkolů, které je v praxi čekají. Kouč se navíc stává i podnětným partnerem pro diskuzi, který mnohým top manažerům chybí. Díky programu se koučovaní naučí uplatňovat nejnovější poznatky neurovědy, což jim umožní lépe porozumět jim samým, ale i jednání ostatních.   Možnost rozšíření tréninku Po domluvě je možné program rozšířit o intenzivní trénink mozku exekutivního manažera, a to s využitím My Brain Solution Leadership Assessment (MBSLA). Jde o moderní on-line nástroj ke změření klíčových funkcí v kognitivní oblasti mozku zodpovědné za kvalitu paměti, emoční a sociální inteligenci, sebekontrolu, odolnost vůči stresu, ale také za schopnost soustředit se a rozhodovat se. Na základě výsledků měření nastavíme roční trénink funkcí, jejichž zdokonalování vám zajistí nejvyšší možnou výkonnost mozku, a tedy i rozvoj dovedností, které vás posunou dále v profesním i osobním životě.   CO DÍKY PROGRAMU ZÍSKÁTE? Jistotu, sebevědomí v rozhodování, ale také konkrétní techniky a dovednosti, jak zvládat stres a náročné situace. Díky využití znalostí o fungování lidského mozku dokážete lépe pochopit jednání ostatních lidí, naučíte se efektivně přistupovat k dění ve firmě a stanete se výrazně produktivnější. Proměnu ocení i vaši blízcí, protože díky vyšší efektivitě v práci budete mít více času pro sebe i rodinu. Program může být i motivací k zásadní změně života přesně podle vašich představ. Díky účinnému nástroji My Brain Solution Leadership Assessment (MBSLA) a následnému ročnímu tréninku funkcí mozku znovu naleznete a pojmenujete svůj životní i kariérní směr.    PROGRAM KOUČOVÁNÍ TOP MANAŽERŮ ZAHRNUJE: 
  • Úvodní setkání top manažera, jeho sponzora (je-li takový) a kouče, kde se specifikují záměry a očekávané výsledky koučování. Zároveň se stanoví časový rozsah a vymezí se role a závazky všech zúčastněných stran.
  • Pravidelná měsíční koučovací sezení trvající cca 1,5–2 hodiny, na kterých se mimo jiného hodnotí pokrok v dlouhodobých cílech i uplatňování nově nabytých dovedností manažera při řešení aktuálních situací ve firmě.
  • Ad hoc telefonické konzultace, které probíhají mezi sezeními podle potřeb top manažera. Jejich smyslem je řešení nových či neodkladných situací, které přinese každodenní praxe. Každá konzultace s koučem trvá přibližně 30–45 minut.
  • Šesti až dvanáctiměsíční koučink s průkopníkem unikátní metody NeuroCoaching Vladimírem Tukou, který patří ke špičce v oboru.
  • Po dohodě také změření funkcí mozku pomocí nástroje My Brain Solution Leadership Assessment (MBSLA).
 
Mám zájem

KOUČ

Průkopník NeuroCoachingu v ČR a SR
Jediný kouč s nejvyšší certifikací MCC
Trenér koučovacích a leadership dovedností
Osobní kouč a facilitátor top manažerů
Speaker na konferencích
Odborník s bohatou praxí v businessu

Mám zájem

Řekli o nás

Kurz Neuroleadership jsem si moc užila. Každá změna je sice velkou výzvou, ale vyplatilo se, výsledky jsou vidět hned. Získala jsem skvělý nástroj k osobnímu růstu, můžu rozvíjet lidi kolem sebe a v práci mi pomáhá při leadershipu či jen pouhé komunikaci s okolím. Na kurzu panuje skvělá atmosféra a každý má prostor k vyjádření svých myšlenek. Kurz má zároveň perfektně postavenou strukturu a jeho dynamika udržuje pozornost po celou dobu. Kdo má přirozenou schopnost empatie, osvojí si základy koučování už v základním kurzu. Je opravdu skvěle veden - všechno jsme hned zkoušeli prakticky, a tím jsme si dovednosti postupně zapamatovávali již v průběhu kurzu. Odnesla jsem si něco, co předčilo má očekávání. Koučování teď dennodenně využívám, takže můžu jen doporučit.

Kateřina Lubasová

Kurz Professional (dříve BBC) zcela předčil má očekávání. Původně jsem šla do kurzu jen s tím, že chci být kouč, protože jsem nějak vnitřně cítila, že to je pro mě zajímavá cesta dalšího rozvoje. Opravdu jsem nečekala, že se zcela obrátí mé myšlenky, pohled na svět, na řešení situací v mém osobním i pracovním životě, natož pak, že se zcela změní můj vnitřní pohled na sebe samu. Pokud někdo hledá trénink, který ho prakticky připraví na vykonávání této profese a zároveň ozřejmí důvody konání každého z nás, pak je to jasná volba. Kurz zcela odráží základní princip koučování a etiky koučování, tak aby přinášel klientům skutečný užitek. Děkuji Vláďovi a jeho úžasnému týmu za enthusiasmus a energii s jakou nám předávali inspiraci a vlastní zkušenosti.

Lenka Šťastná

Všechny reference

Mám zájem

Certifikace a akreditace

  • programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF
  • rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT
  • kurzy garantované jediným MCC - Master Certified koučem v ČR
  • certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF

EARLY BIRD CENA

ušetřete 10 % – pouze v listopadu

Na všechny přihlášky do kurzů NeuroCoachingu v 2020.

Vyberte si ZDE