Přijďte se poradit, jak se můžete naučit koučovat. Zeptejte se Master kouče.
4

LEADERSHIP V PRAXI TOP MANAŽERŮ

Rozvíjejte svůj leadership v interakci s klíčovými kolegy

Nabyl jste jako vrcholový manažer přesvědčení, že další růst firmy brzdí spolupráce se zaměstnanci, kteří dostatečně nepřemýšlejí nad svou prací, obávají se samostatnosti, nechtějí přijmout odpovědnost za výsledek nebo projevují málo iniciativy? Máte jasnou vizi, ale nedaří se vám pro ni nadchnout ostatní? Máte na starosti zásadní restrukturalizaci firmy a chcete pro ni získat vaše lidi? Zlepšete své schopnosti pod vedením jediného MCC kouče v České republice a na Slovensku Dr. Vladimíra Tuky. Naučíte se v oblasti leadershipu pracovat s osvědčenými technikami, které uplatňují poznatky o fungování lidského mozku a které se zároveň opírají o metodologii špičkového kouče leadershipu Marshalla Goldsmithe. Výsledky vám navíc můžeme garantovat.

O programu

Jednou z největších výzev top manažerů je uplatňování vlastního pojetí leadershipu. Teprve v konkrétních situacích a při každodenním jednání s klíčovými kolegy (tzv. stakeholdery) se ukazuje, jak pro zásadní vize dokážete získat ty, bez nichž cílů nedosáhnete. V případě leadershipu, stejně jako u všech dovedností, platí, že nám něco jde lépe, a na něčem ještě je potřeba zapracovat. V těsné spolupráci s vašimi kolegy vám pomůžeme specifikovat významné oblasti leadershipu, v nichž se potřebujete a můžete zdokonalit – a na ně se zaměříme.   Garance úspěchu – naše odměna závisí na vašem růstu Program je určen zejména exekutivním pracovníkům, kteří byli vybráni svou společností do top managementu a jsou považováni za osoby s vysokým růstovým potenciálem. My o vašem růstu nemáme pochyb, a tak je u celoročních programů 50 až 100 % naší odměny podmíněno dosažením vašeho prokazatelného rozvoje efektivity leadershipu. Dosažený pokrok přitom hodnotí samotní stakeholdeři, on-line a anonymně. U nás zkrátka platí, že bez změny není odměny.   Program „on the job“ Leadership v praxi top manažerů je koncipován s maximální efektivitou pro koučovaného. Víme, že vrcholoví manažeři nemají času nazbyt, proto je proces zdokonalení leadershipu integrován přímo do jejich pracovní pozice a odehrává se „on the job“, tedy v rámci výkonu práce koučovaného.   CO DÍKY PROGRAMU ZÍSKÁTE? Prověříte a dále rozvinete své dovednosti leadershipu. Hned v úvodu si přesně nadefinujete vlastní model autentického leadershipu a stanovíte, na čem potřebujete pracovat. Do procesu změny jsou vedle leadera aktivně zapojeni i stakeholdeři, což přináší výhody pro celý tým. Sebekázeň potřebná pro uplatňování tohoto procesu se stane nedílnou součástí vašeho osobního stylu leadera, a díky tomu budete schopni i po skončení programu vést sami sebe a své podřízené, aniž byste k tomu potřebovali externího kouče. Změnu ve výsledku pocítí celá firma, protože v ní vybudujete prostředí umožňující vychovávat další leadery. Navíc povzbudíte zainteresovanost svých týmů a nadchnete zaměstnance pro věc.   JAK PROGRAM FUNGUJE?
 1. Zaměření rozvoje
Prvním krokem je určení 1-2 oblastí leadershipu, na jejichž rozvoj se zaměříme. Může jít o delegování, diverzitu, strategické myšlení, sebedůvěru či jiné relevantní oblasti. Klíčová témata jsou přitom zvolena na základě strukturovaného interview se stakeholdery, tedy nejdůležitějšími lidmi z pracovního okolí leadera, a to jak nadřízenými, tak i podřízenými či kolegy. Ti poskytnou detailní a co nejúplnější přehled o silných stránkách i oblastech dalšího rozvoje, a to na základě příkladů ze skutečného života.
 1. Zapojení stakeholderů
Leaderem vybraní stakeholdeři se aktivně podílejí i na procesu celého vývoje změny leadershipu. Jednou měsíčně je leader požádá o zpětnou vazbu a praktické rady a doporučení, co a jak by měl v následujícím měsíci podniknout pro svůj rozvoj ve zvolených oblastech. Na základě toho vypracuje měsíční akční plán, který bude za podpory a kontroly stakeholderů naplňovat. Jednou za čtvrtletí stakeholdeři vyplní anonymní online dotazník, a tím i změří úspěšnost zavádění změny do praxe. Taktové hodnocení je pro leadera zároveň podnětnou inspirací pro rozvoj v následujícím období.
 1. Změření výsledku
Na konci ročního koučovacího období je on-line formou změřen výsledný efekt rozvoje leadershipu – a podle toho i výše honoráře kouče.   PROGRAM LEADERSHIP V PRAXI MANAŽERŮ ZAHRNUJE:
 • Úvodní setkání top manažera, jeho sponzora (je-li takový) a kouče, kde se specifikují záměry a očekávané výsledky koučování. Zároveň se stanoví časový rozsah a vymezí se role a závazky všech zúčastněných stran.
 • Strukturované interview kouče se stakeholdery, jehož výsledkem je zpráva kouče o tom, jak stakeholdeři vnímají leadership top manažera: čeho si u něj cení, a co by mu naopak doporučili změnit.
 • Definice vlastního modelu autentického leadershipu top manažera – top manažer za podpory kouče definuje, jakým leaderem se chce stát.
 • Výběr 1–2 oblastí změny leadershipu a zapojení stakeholderů do procesu změny – top manažer za přispění kouče vybere oblast svého leadershipu, jejíž změna bude mít největší přínos pro jeho tým i celou společnost a zároveň umožní top manažerovi co nejvíce se přiblížit svému modelu autentického leadershipu.
 • Úvodní workshop top manažera a stakeholderů, kde top manažer stakeholdery seznámí s volbou oblastí, na jejichž změně hodlá pracovat, a požádá je, aby mu doporučili, na co se v nejbližším měsíci zaměřit, aby maximálně pokročil v rozvoji zvolených oblastí.
 • Pravidelná měsíční koučovací sezení trvající cca 2–3 hodiny, na kterých se posuzuje, jak rozvoj leadershipu hodnotí sám top manažer a jeho stakeholdeři, ale zároveň se s přihlédnutím k doporučením stakeholderů vytváří akční plán na další měsíc.
 • Tří čtvrtletní on-line anonymní hodnocení pokroku rozvoje leadershipu, počínající vyhodnocením výsledků dosažených po 6. měsíci programu.
 • Studijní podklady a praktické nástroje pro řešení konkrétních situací top manažera.
 
Mám zájem

KOUČ

Průkopník NeuroCoachingu v ČR a SR
Jediný kouč s nejvyšší certifikací MCC
Trenér koučovacích a leadership dovedností
Osobní kouč a facilitátor top manažerů
Speaker na konferencích
Odborník s bohatou praxí v businessu

Mám zájem

Řekli o nás

Kurz Neuroleadership jsem si moc užila. Každá změna je sice velkou výzvou, ale vyplatilo se, výsledky jsou vidět hned. Získala jsem skvělý nástroj k osobnímu růstu, můžu rozvíjet lidi kolem sebe a v práci mi pomáhá při leadershipu či jen pouhé komunikaci s okolím. Na kurzu panuje skvělá atmosféra a každý má prostor k vyjádření svých myšlenek. Kurz má zároveň perfektně postavenou strukturu a jeho dynamika udržuje pozornost po celou dobu. Kdo má přirozenou schopnost empatie, osvojí si základy koučování už v základním kurzu. Je opravdu skvěle veden - všechno jsme hned zkoušeli prakticky, a tím jsme si dovednosti postupně zapamatovávali již v průběhu kurzu. Odnesla jsem si něco, co předčilo má očekávání. Koučování teď dennodenně využívám, takže můžu jen doporučit.

Kateřina Lubasová

Kurz Professional (dříve BBC) zcela předčil má očekávání. Původně jsem šla do kurzu jen s tím, že chci být kouč, protože jsem nějak vnitřně cítila, že to je pro mě zajímavá cesta dalšího rozvoje. Opravdu jsem nečekala, že se zcela obrátí mé myšlenky, pohled na svět, na řešení situací v mém osobním i pracovním životě, natož pak, že se zcela změní můj vnitřní pohled na sebe samu. Pokud někdo hledá trénink, který ho prakticky připraví na vykonávání této profese a zároveň ozřejmí důvody konání každého z nás, pak je to jasná volba. Kurz zcela odráží základní princip koučování a etiky koučování, tak aby přinášel klientům skutečný užitek. Děkuji Vláďovi a jeho úžasnému týmu za enthusiasmus a energii s jakou nám předávali inspiraci a vlastní zkušenosti.

Lenka Šťastná

Všechny reference

Mám zájem

Certifikace a akreditace

 • programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF
 • rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT
 • kurzy garantované jediným MCC - Master Certified koučem v ČR
 • certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF

EARLY BIRD CENA

ušetřete 10 % – pouze v listopadu

Na všechny přihlášky do kurzů NeuroCoachingu v 2020.

Vyberte si ZDE