Kurz professional

Professional

Chcete se v NeuroCoachingu dostat na úroveň špičkových profesionálů v oboru? Je vaší metou stát se koučem s certifikací Mezinárodní federace koučů (ICF)? Zajímá vás, jak ještě důsledněji a s větším úspěchem využívat techniky NeuroCoachingu – v mentorinku, leadershipu a rozvoji výkonnostních dovedností? Zvolte komplexní program PROFESSIONAL.

Získáte to nejlepší odborné vzdělání a know-how „otce“ školy NeuroLeadership, Dr. Vladimíra Tuky. Pod vedením Vladimíra a jeho žáků, zkušených a žádaných koučů, zde získáte dovednosti programu BASIC, k nim řadu profesionálních nástrojů a technik a zejména rozsáhlou koučovací praxi. V průběhu programu získá vaše koučování na dynamičnosti, efektivitě, a díky tomu dokážete se svými klienty pracovat s výraznějším dopadem na jejich životy. Dostanete také prověřené tipy, jak rozvíjet svoji klientelu a postupovat v kariéře úspěšného experta na trhu koučinku.

O programu

V programu PROFESSIONAL se stanete skutečným profesionálem na poli koučinku. Rozšíříte své dovednosti o praktické nástroje NeuroCoachingu, které vám umožní zvládat takřka všechny situace a potřeby, se kterými se u svých klientů během koučinku setkáte.

Absolvováním programu budete důsledně připraveni na profesionální dráhu kouče. Naučíme vás, jak získávat platící klienty i jak zvládat koučování náročné klientely.

Kurz PROFESSIONAL zahrnuje:

 • 19 týdnů intenzivního, vysoce individuálního a praktického koučinku,
 • 125,5 hodin specifického tréninků koučů podle ICF,
 • 10 celodenních workshopů,
 • 14 telelekcí, každou v délce 90 minut,
 • až 9 skupinových situačních mentorinků v délce 90 minut, zaměřených na řešení konkrétních situací s vašimi klienty,
 • 5 hodinových sezení s certifikovaným koučem NeuroLeadership zaměřených na implementaci dovedností do praxe,
 • průběžné procvičování NeuroCoachingových přístupů s kolegy v kurzu, řízené samostudium a vedení při koučování s vlastními klienty,
 • hodnocení koučovacích dovedností na základě dvou 20minutových nahrávek z koučování vlastních klientů;
 • závěrečné hodnocení koučovacích dovedností na základě 2x 60minutového koučování hodnotitele naživo.

Účastníci programu PROFESSIONAL získají také jednoho „pro bono“ klienta, na kterém si „otestují“ získané dovednosti, a zároveň se stanou prospěšní jedincům, kteří hrají důležitou roli ve společnosti – nemocničním sestrám, aktivním seniorům, učitelům atp. – avšak z finančních důvodů si koučink nemohou dovolit.

Program je ukončen certifikátem NeuroLeadership Professional Skills Certificate s akreditací ICF.

Trenér

Vladimír Tuka

Vladimír Tuka

Programem PROFESSIONAL vás bude provázet osobně dr. Vladimír Tuka, první a jediný Master kouč (MCC) v České republice, společně s jeho žáky.

Nejbližší termín: 13.9.2018
Adresa: Thunovská 179/12,
Praha 1 – Malá Strana

cena: 135.500,-*

*pro plátce DPH je cena bez DPH, pro neplátce je včetně DPH

Nezávazně přihlásit

Přínosy programu PROFESSIONAL pro váš život

 • získáte profesionální koučovací dovednosti, které uplatníte ve všech sférách svého života,
 • prohloubíte dovednost účinného naslouchání, dostanete se na daleko vyšší úroveň sociální inteligence a zvládnete pracovat s emocemi nejrůznějšího druhu – jak u sebe, tak svých klientů, přátel a členů rodiny,
 • osvojíte si praktické, vědou podložené přístupy a nástroje vedoucí k:
  • kvalitnějšímu myšlení, smysluplnému a promyšlenému rozhodování,
  • efektivnějšímu nakládání s časem,
  • nalézání a definování životního poslání, vize, hodnot;
  • poznání svých silných stránek a posilování sebedůvěry;
  • nastavení životní rovnováhy a odolnosti vůči stresu a nepřízni okolností,
  • rozumnému řešení konfliktů, efektivnějšímu učení a zvládání změn.

Díky programu pod taktovkou profesionálů NeuroLeadership také:

 • zvýšíte vlastní výkonnost a budete umět přispívat k růstu výkonnosti druhých (nejen svých koučovaných),
 • naučíte se zvládat náročné rozhovory i náročné klienty,
 • dokážete učinit šťastnými a spokojenými své nejbližší, přátele, podřízené i kolegy,
 • získáte unikátní know-how pro vybudování úspěšné koučovací praxe,
 • ovládnete techniky koučování ve firmách,
 • splníte požadavky na tréninkové hodiny pro získání certifikace PCC u ICF.
silueta

Je až neuvěřitelné, co je člověk schopen pod správným vedením vymyslet.

Pro zájemce o mezinárodní certifikát ACC máme připraven individuální program

Program cesta k ACC

Řekli o nás

Ráda bych Vám sdělila, že třídenní workshop byl náročný, ale pro mě velmi hodnotný a přínosný. Pod vedením facilitátorů jsem si uvědomila, že každý z nás má v sobě určitý potenciál a záleží pouze na nás, jak ho využijeme. A díky Vám jsem opět našla sílu a odvahu pokračovat vpřed ve svém životě a překonávat všechny překážky, které mi život naděluje. Děkuji.

Mgr. Eva Straškrábová

Profesionalitu, náročnost, otevřenost, ale také nadhled a humor. To vše a mnoho dalšího jsem si zažila v průběhu kurzu koučinku (Kouč). Každý z nás má velký potenciál – kurz mi jej umožnil uvidět a rozvíjet, a přitom neradit a nementorovat. Naučila jsem se, že každý z nás je nejlepším odborníkem na svůj život, a to také respektovat. Našla jsem, co jsem tak dlouho hledala.

Ing. Lucie Kožinová

Všechny reference

Nezávazná přihláška

Certifikace a akreditace

 • programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF
 • rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT
 • kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR
 • certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF
kalendar sipka-dolu sipky