Přijďte se poradit, jak se můžete naučit koučovat nebo se nechat koučovat na Večery s Master Coachem.
Kurz professional

Professional

Chcete se v NeuroCoachingu dostat na úroveň špičkových profesionálů v oboru? Je vaší metou stát se koučem s certifikací Mezinárodní federace koučů (ICF)? Hledáte program pro výchovu interních koučů? Zajímá vás, jak ještě důsledněji a s větším úspěchem využívat techniky NeuroCoachingu – v mentorinku, leadershipu a rozvoji výkonnostních dovedností? Zvolte komplexní program PROFESSIONAL.

Získáte to nejlepší odborné vzdělání a know-how „otce“ školy NeuroLeadership, Dr. Vladimíra Tuky. Pod vedením Vladimíra a jeho žáků, zkušených a žádaných koučů, zde získáte dovednosti programu BASIC, k nim řadu profesionálních nástrojů a technik a zejména rozsáhlou koučovací praxi. V průběhu programu získá vaše koučování na dynamičnosti, efektivitě, a díky tomu dokážete se svými klienty pracovat s výraznějším dopadem na jejich životy. Dostanete také prověřené tipy, jak rozvíjet svoji klientelu a postupovat v kariéře úspěšného experta na trhu koučinku.

O programu

V programu PROFESSIONAL se stanete skutečným profesionálem na poli koučinku. Rozšíříte své dovednosti o praktické nástroje NeuroCoachingu, které vám umožní zvládat takřka všechny situace a potřeby, se kterými se u svých klientů během koučinku setkáte.

Absolvováním programu budete důsledně připraveni na profesionální dráhu kouče. Naučíme vás, jak získávat platící klienty i jak zvládat koučování náročné klientely.

Kurz PROFESSIONAL zahrnuje:

 • 19 týdnů intenzivního, vysoce individuálního a praktického koučinku,
 • 125,5 hodin specifického tréninků koučů podle ICF,
 • 10 celodenních workshopů,
 • 14 telelekcí, každou v délce 90 minut,
 • až 9 skupinových situačních mentorinků v délce 90 minut, zaměřených na řešení konkrétních situací s vašimi klienty,
 • 5 hodinových sezení s certifikovaným koučem NeuroLeadership zaměřených na implementaci dovedností do praxe,
 • průběžné procvičování NeuroCoachingových přístupů s kolegy v kurzu, řízené samostudium a vedení při koučování s vlastními klienty,
 • hodnocení koučovacích dovedností na základě dvou 20minutových nahrávek z koučování vlastních klientů;
 • závěrečné hodnocení koučovacích dovedností na základě 2x 60minutového koučování hodnotitele naživo.

Účastníci programu PROFESSIONAL získají také jednoho „pro bono“ klienta, na kterém si „otestují“ získané dovednosti, a zároveň se stanou prospěšní jedincům, kteří hrají důležitou roli ve společnosti – nemocničním sestrám, aktivním seniorům, učitelům atp. – avšak z finančních důvodů si koučink nemohou dovolit.

Program je ukončen certifikátem NeuroLeadership Professional Skills Certificate s akreditací ICF.

Trenér

Vladimír Tuka

Programem PROFESSIONAL vás bude provázet osobně dr. Vladimír Tuka, první a jediný Master kouč (MCC) v České republice, společně s jeho žáky.

Termíny: 14.1.2019
18.3.2019

Adresa: Thunovská 179/12,
Praha 1 – Malá Strana

cena:
135.500,-*

*pro plátce DPH je cena bez DPH, pro neplátce je včetně DPH

Nezávazně přihlásit

Harmonogram

Přínosy programu PROFESSIONAL pro váš život

 • získáte profesionální koučovací dovednosti, které uplatníte ve všech sférách svého života,
 • prohloubíte dovednost účinného naslouchání, dostanete se na daleko vyšší úroveň sociální inteligence a zvládnete pracovat s emocemi nejrůznějšího druhu – jak u sebe, tak svých klientů, přátel a členů rodiny,
 • osvojíte si praktické, vědou podložené přístupy a nástroje vedoucí k:
  • kvalitnějšímu myšlení, smysluplnému a promyšlenému rozhodování,
  • efektivnějšímu nakládání s časem,
  • nalézání a definování životního poslání, vize, hodnot;
  • poznání svých silných stránek a posilování sebedůvěry;
  • nastavení životní rovnováhy a odolnosti vůči stresu a nepřízni okolností,
  • rozumnému řešení konfliktů, efektivnějšímu učení a zvládání změn.

Díky programu pod taktovkou profesionálů NeuroLeadership také:

 • zvýšíte vlastní výkonnost a budete umět přispívat k růstu výkonnosti druhých (nejen svých koučovaných),
 • naučíte se zvládat náročné rozhovory i náročné klienty,
 • dokážete učinit šťastnými a spokojenými své nejbližší, přátele, podřízené i kolegy,
 • získáte unikátní know-how pro vybudování úspěšné koučovací praxe,
 • ovládnete techniky koučování ve firmách,
 • splníte požadavky na tréninkové hodiny pro získání certifikace PCC u ICF.
silueta

Je až neuvěřitelné, co je člověk schopen pod správným vedením vymyslet.

Pro zájemce o mezinárodní certifikát ACC máme připraven individuální program

Program cesta k ACC

Řekli o nás

Kurz BBC zcela předčil má očekávání. Původně jsem šla do kurzu jen s tím, že chci být kouč, protože jsem nějak vnitřně cítila, že to je pro mě zajímavá cesta dalšího rozvoje. Opravdu jsem nečekala, že se zcela obrátí mé myšlenky, pohled na svět, na řešení situací v mém osobním i pracovním životě, natož pak, že se zcela změní můj vnitřní pohled na sebe samu. Pokud někdo hledá trénink, který ho prakticky připraví na vykonávání této profese a zároveň ozřejmí důvody konání každého z nás, pak je to jasná volba. Kurz zcela odráží základní princip koučování a etiky koučování, tak aby přinášel klientům skutečný užitek. Děkuji Vláďovi a jeho úžasnému týmu za enthusiasmus a energii s jakou nám předávali inspiraci a vlastní zkušenosti.

Lenka Šťastná

Ráda bych Vám sdělila, že třídenní workshop byl náročný, ale pro mě velmi hodnotný a přínosný. Pod vedením facilitátorů jsem si uvědomila, že každý z nás má v sobě určitý potenciál a záleží pouze na nás, jak ho využijeme. A díky Vám jsem opět našla sílu a odvahu pokračovat vpřed ve svém životě a překonávat všechny překážky, které mi život naděluje. Děkuji.

Mgr. Eva Straškrábová

Všechny reference

Nezávazná přihláška

Certifikace a akreditace

 • programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF
 • rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT
 • kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR
 • certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF