Přijďte se poradit, jak se můžete naučit koučovat. Zeptejte se Master kouče.

KOUČOVÁNÍ MANAŽERŮ

Umožněte manažerům pracovat na sobě, a podpoříte růst celé firmy.

Máte ve firmě nové talenty, kteří by potřebovali zvýšit sebedůvěru v jednání s kolegy a klienty? Chcete, aby vaši manažeři pracovali efektivněji a dokázali se lépe adaptovat na nové situace? Vládne v týmech chaos, protože klíčoví hráči neumějí nakládat s časem a prioritami? Anebo nedokážou řešit kritické situace, které pak negativně ovlivňují výsledky celé firmy? Spolehněte se na koučink uplatňující poznatky o fungování lidského mozku a zvyšte osobní efektivitu i výkonnost vašich manažerů.

O programu

Zkušení koučové z centra NeuroLeadership se zaměří na konkrétní případy z vaší praxe a dovedou vaše zaměstnance ke změně, kterou pocítíte vy i členové jejich týmů. V rámci dlouhodobého rozvojového programu se zbaví nežádoucích návyků či jednání a naučí se řešit situace efektivněji a s potřebným nadhledem.

Díky účinným technikám NeuroCoachingu dokážou během jednohodinových sezení s kouči (konaných jednou za 2-3 týdny) rozklíčovat problémy svého dosavadního jednání. Na základě prakticky uplatněných zjištění moderní neurovědy pochopí úskalí svého chování a osvojí si nové kroky a postupy, které budou chtít využívat ve svém každodenním životě. Na každém dalším sezení s koučem vyhodnotí úspěšnost svého nového přístupu. Postupně tak vnesou do své manažerské praxe návyky, které jim pomohou dosáhnout vytyčených cílů.

Kouč nejen že ve svém koučování přímo uplatňuje poznatky o fungování lidského mozku, ale v potřebné míře s manažerem tyto poznatky sdílí. Tím mu umožňuje lépe porozumět sobě samému, jeho vlastním zkušenostem i hlouběji chápat ostatní. Zároveň mu usnadňuje jeho učení i realizaci nutných změn. Díky tomu účastníci programu snáze přijmou změnu do svého života a naučí se s ní pracovat.

Co díky Programu koučování manažerů získáte?

Absolvováním intenzivního programu pro manažery poroste výkonnost a efektivita vašeho zaměstnance. Manažeři se pod vedením koučů naučí snáze zvládat stres a krizové situace, stanou se odolnější vůči vnějším negativním vlivům. Vzroste jejich sebedůvěra i schopnost sebeprosazení, protože dokážou lépe porozumět lidem a využívat jejich potenciál ve prospěch vaší firmy.

Program koučování manažerů zahrnuje:

  • Trojstrannou schůzku před zahájením koučování – za účasti manažera, kouče a sponzora (objednavatele koučování). Na této schůzce se vyjasní záměry a cíle, jež má koučování naplnit. Dohodne se rozsah programu a definují se role zúčastněných stran.
  • Sérii 12 koučovacích sezení s frekvencí jednou za 2–3 týdny.
  • Každé sezení v délce 60-90 minut.
  • Intenzivní procvičování nově nabytých dovedností v rámci programu po dobu 6-9 měsíců.

Výběr kouče

Doporučíme vám kouče na míru

Adresa: Dle dohody

Nezávazně přihlásit

Řekli o nás

Neuroleadership a kurz BOOST mi dal velmi cenné a efektivní modely pro vedení a couching. Díky propojení s praktickými situacemi, které řeším, jsem okamžitě viděl, kde mohu tyto modely řízení aplikovat. Díky nim dokáži lépe rozvíjet svůj tým a jednotlivé členy vést ke koncetraci na priority a cíle. Je velmi motivující, když se naučíte na základě znalosti principů fungování mozku správně komunikovat se svými lidmi, poslouchat a naučíte je jejich vstupy správně formulovat. Okamžitě totiž vnímáte výsledky, zapojení a zvýšenou motivaci i na jejich straně. BOOST byl pro mě navíc završením půlročního couchingu s Vláďou, který mě osobně velmi pomohl v koncentraci. Díky tomu jsem sám na sobě poznal, jak skvěle to funguje! Díky moc Vláďovi za jeho neobyčejně otevřenou mysl, zkušenosti a nadhled při couchingu a BOOSTu i ostatním členům týmu Neuroleadeshipu za profesionální přístup!

Ing. Roman Polák

Kurz Professional (dříve BBC) zcela předčil má očekávání. Původně jsem šla do kurzu jen s tím, že chci být kouč, protože jsem nějak vnitřně cítila, že to je pro mě zajímavá cesta dalšího rozvoje. Opravdu jsem nečekala, že se zcela obrátí mé myšlenky, pohled na svět, na řešení situací v mém osobním i pracovním životě, natož pak, že se zcela změní můj vnitřní pohled na sebe samu. Pokud někdo hledá trénink, který ho prakticky připraví na vykonávání této profese a zároveň ozřejmí důvody konání každého z nás, pak je to jasná volba. Kurz zcela odráží základní princip koučování a etiky koučování, tak aby přinášel klientům skutečný užitek. Děkuji Vláďovi a jeho úžasnému týmu za enthusiasmus a energii s jakou nám předávali inspiraci a vlastní zkušenosti.

Lenka Šťastná

Všechny reference

Nezávazná přihláška

Certifikace a akreditace

  • programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF
  • rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT
  • kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR
  • certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF

Přihlaste se v červnu, zaplatíte o 11% méně

Ušetřete až 21 000 Kč za kurzy NeuroCoachingu v Praze 

Vyberte si ZDE