Chcete se naučit koučovat? Zažijte ukázku našeho stylu. Setkání s Master koučem.  
  • CZ

KOUČOVÁNÍ MANAŽERŮ

Umožněte manažerům pracovat na sobě, a podpoříte růst celé firmy.

Máte ve firmě nové talenty, kteří by potřebovali zvýšit sebedůvěru v jednání s kolegy a klienty? Chcete, aby vaši manažeři pracovali efektivněji a dokázali se lépe adaptovat na nové situace? Vládne v týmech chaos, protože klíčoví hráči neumějí nakládat s časem a prioritami? Anebo nedokážou řešit kritické situace, které pak negativně ovlivňují výsledky celé firmy? Spolehněte se na koučink uplatňující poznatky o fungování lidského mozku a zvyšte osobní efektivitu i výkonnost vašich manažerů.

O programu

Zkušení koučové z centra NeuroLeadership se zaměří na konkrétní případy z vaší praxe a dovedou vaše zaměstnance ke změně, kterou pocítíte vy i členové jejich týmů. V rámci dlouhodobého rozvojového programu se zbaví nežádoucích návyků či jednání a naučí se řešit situace efektivněji a s potřebným nadhledem.

Díky účinným technikám NeuroCoachingu dokážou během jednohodinových sezení s kouči (konaných jednou za 2-3 týdny) rozklíčovat problémy svého dosavadního jednání. Na základě prakticky uplatněných zjištění moderní neurovědy pochopí úskalí svého chování a osvojí si nové kroky a postupy, které budou chtít využívat ve svém každodenním životě. Na každém dalším sezení s koučem vyhodnotí úspěšnost svého nového přístupu. Postupně tak vnesou do své manažerské praxe návyky, které jim pomohou dosáhnout vytyčených cílů.

Kouč nejen že ve svém koučování přímo uplatňuje poznatky o fungování lidského mozku, ale v potřebné míře s manažerem tyto poznatky sdílí. Tím mu umožňuje lépe porozumět sobě samému, jeho vlastním zkušenostem i hlouběji chápat ostatní. Zároveň mu usnadňuje jeho učení i realizaci nutných změn. Díky tomu účastníci programu snáze přijmou změnu do svého života a naučí se s ní pracovat.

Co díky Programu koučování manažerů získáte?

Absolvováním intenzivního programu pro manažery poroste výkonnost a efektivita vašeho zaměstnance. Manažeři se pod vedením koučů naučí snáze zvládat stres a krizové situace, stanou se odolnější vůči vnějším negativním vlivům. Vzroste jejich sebedůvěra i schopnost sebeprosazení, protože dokážou lépe porozumět lidem a využívat jejich potenciál ve prospěch vaší firmy.

Program koučování manažerů zahrnuje:

  • Trojstrannou schůzku před zahájením koučování – za účasti manažera, kouče a sponzora (objednavatele koučování). Na této schůzce se vyjasní záměry a cíle, jež má koučování naplnit. Dohodne se rozsah programu a definují se role zúčastněných stran.
  • Sérii 12 koučovacích sezení s frekvencí jednou za 2–3 týdny.
  • Každé sezení v délce 60-90 minut.
  • Intenzivní procvičování nově nabytých dovedností v rámci programu po dobu 6-9 měsíců.

Výběr kouče

Doporučíme vám kouče na míru

Adresa: Dle dohody

Přihlásit se

Řekli o nás

Kurz Neuroleadership jsem si moc užila. Každá změna je sice velkou výzvou, ale vyplatilo se, výsledky jsou vidět hned. Získala jsem skvělý nástroj k osobnímu růstu, můžu rozvíjet lidi kolem sebe a v práci mi pomáhá při leadershipu či jen pouhé komunikaci s okolím. Na kurzu panuje skvělá atmosféra a každý má prostor k vyjádření svých myšlenek. Kurz má zároveň perfektně postavenou strukturu a jeho dynamika udržuje pozornost po celou dobu. Kdo má přirozenou schopnost empatie, osvojí si základy koučování už v základním kurzu. Je opravdu skvěle veden - všechno jsme hned zkoušeli prakticky, a tím jsme si dovednosti postupně zapamatovávali již v průběhu kurzu. Odnesla jsem si něco, co předčilo má očekávání. Koučování teď dennodenně využívám, takže můžu jen doporučit.

Kateřina Lubasová

Kurz Professional (dříve BBC) zcela předčil má očekávání. Původně jsem šla do kurzu jen s tím, že chci být kouč, protože jsem nějak vnitřně cítila, že to je pro mě zajímavá cesta dalšího rozvoje. Opravdu jsem nečekala, že se zcela obrátí mé myšlenky, pohled na svět, na řešení situací v mém osobním i pracovním životě, natož pak, že se zcela změní můj vnitřní pohled na sebe samu. Pokud někdo hledá trénink, který ho prakticky připraví na vykonávání této profese a zároveň ozřejmí důvody konání každého z nás, pak je to jasná volba. Kurz zcela odráží základní princip koučování a etiky koučování, tak aby přinášel klientům skutečný užitek. Děkuji Vláďovi a jeho úžasnému týmu za enthusiasmus a energii s jakou nám předávali inspiraci a vlastní zkušenosti.

Lenka Šťastná

Všechny reference

Přihlásit se

Certifikace a akreditace

  • programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF
  • rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT
  • kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR
  • certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF