Přijďte se poradit, jak se můžete naučit koučovat nebo se nechat koučovat na Zeptejte se Master kouče.

Trénink exekutivních koučů

Jste absolventem programu Professional a chcete se ve své praxi zaměřit na koučování top manažerů a leaderů v podnikatelském prostředí? Zaměřte se na jejich potřeby a naučte se pracovat s technikami NeuroCoachingu ve sféře vrcholného businessu. Potřebné know-how získáte v tréninku exekutivních koučů.

O programu

Korporátní prostředí je velmi dynamické. Náročná pracovní agenda, potřeba umět se rychle a správně rozhodovat, a přitom čelit neustálému tlaku na výkon – s tím vším se musejí manažeři na strategických pozicích vypořádat. Práce s nimi proto vyžaduje specifické zkušenosti a znalosti, aby byl kouč schopen pomoci manažerům získat širší úhel pohledu, zvládat náročné a krizové situace, ujasnit si klíčové body i překážky, které je třeba překonat. Trénink exekutivních koučů tyto potřeby zohledňuje. S námi se naučíte naplňovat očekávání svých klientů, dovedete je k rozvoji vůdcovských dovedností, a tím i k lepším výsledkům – v rámci kompetencí dané pozice i celé firmy.

Trénink týmového koučování zahrnuje

  • 2 dny prezenčního tréninku
  • 2 telelekce

 

Moduly tréninku exekutivních koučů

1. modul – Vytváření vašeho tržního segmentu exekutivního kouče
2. modul – Náležitá příprava
3. modul – Výběr a používání nástrojů v koučování
4. modul – Exekutivní výkonnostní koučování
5. modul – Koučování leadershipu
6. modul – Koučování ke změně
7. modul – Krizové koučování a koučování tranzice (adaptace na novou pozici)
8. modul – Jak se stát exekutivním koučem

Trenér

Vladimír Tuka

Vladimír Tuka

Tréninkem exekutivních koučů vás provede osobně dr. Vladimír Tuka, první a jediný Master kouč (MCC) v České republice a na Slovensku.

Adresa:

cena:

k ceně se připočítává DPH v platné výši

Nezávazně přihlásit

Harmonogram

Přínosy programu

Absolvováním programu se naučíte efektivně koučovat v oblasti klíčových témat vrcholových manažerů:

  • získáte sebedůvěru v roli exekutivního kouče
  • osvojíte si schopnost používat vhodné a účinné koučovací techniky, a stejně tak nástroje hodnocení a měření dosažených výsledků
  • díky unikátnímu know-how, postavenému na nejnovějších poznatcích neurovědy, rozšíříte nabídku svých kompetencí a zatraktivníte nabídku koučovacích služeb na trhu.
silueta

Je až neuvěřitelné, co je člověk schopen pod správným vedením vymyslet.

Řekli o nás

Kurz Professional (dříve BBC) zcela předčil má očekávání. Původně jsem šla do kurzu jen s tím, že chci být kouč, protože jsem nějak vnitřně cítila, že to je pro mě zajímavá cesta dalšího rozvoje. Opravdu jsem nečekala, že se zcela obrátí mé myšlenky, pohled na svět, na řešení situací v mém osobním i pracovním životě, natož pak, že se zcela změní můj vnitřní pohled na sebe samu. Pokud někdo hledá trénink, který ho prakticky připraví na vykonávání této profese a zároveň ozřejmí důvody konání každého z nás, pak je to jasná volba. Kurz zcela odráží základní princip koučování a etiky koučování, tak aby přinášel klientům skutečný užitek. Děkuji Vláďovi a jeho úžasnému týmu za enthusiasmus a energii s jakou nám předávali inspiraci a vlastní zkušenosti.

Lenka Šťastná

Ráda bych Vám sdělila, že třídenní workshop byl náročný, ale pro mě velmi hodnotný a přínosný. Pod vedením facilitátorů jsem si uvědomila, že každý z nás má v sobě určitý potenciál a záleží pouze na nás, jak ho využijeme. A díky Vám jsem opět našla sílu a odvahu pokračovat vpřed ve svém životě a překonávat všechny překážky, které mi život naděluje. Děkuji.

Mgr. Eva Straškrábová

Všechny reference

Nezávazná přihláška

Certifikace a akreditace

  • programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF
  • rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT
  • kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR
  • certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF