Leadership 2021: Jaké aspekty se vyplatí zohlednit?

Leadership 2021: Jaké aspekty se vyplatí zohlednit?

Aktuální situace urychlila zásadní změny ve společnosti i sféře byznysu. Dochází k významnému přehodnocování priorit. Pozornost se od zisku a zdánlivě nekonečného růstu obrací k dlouhodobé udržitelnosti a prospěšnosti pro širší skupinu osob. Co z toho vyplývá pro firmy, jak současnému dění přizpůsobit leadership a na co se zaměřit při jeho rozvoji? Zajímavé poznatky a postřehy přináší jediný tuzemský Master Certified Coach Dr. Vladimír Tuka.

Stakeholder kapitalismus: Od zisku k prospěchu

Pojmem, který stále častěji zaznívá nejen z úst ekonomů, je stakeholder kapitalismus. Představuje udržitelnější model, než jakým je dnes jasně převažující shareholder kapitalismus, který sleduje téměř výhradně zájem investorů. Zatímco v případě shareholder kapitalismu je nejdůležitějším, ne-li přímo jediným klíčovým parametrem zisk, stakeholder kapitalismus zohledňuje i další faktory. Patří k nim například prospěšnost společnosti, a to od sociálního rozměru po ohleduplnost k životnímu prostředí. Zásadním způsobem tak rozšiřuje okruh skupin, jejichž zájmy bere v potaz. K investorům přibývají zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci i širší komunita. 

Humanokracie: Od poslušnosti k hodnotám

Dalším významným aspektem, který si žádá podstatné změny ve způsobu vedení lidí, je takzvaná humanokracie. Ve své knize Humanocracy: Creating Organizations as Amazing as the People Inside Them ji popisují Gary Hamel a Michele Zanini. Velmi zjednodušeně lze říci, že zatímco během uplynulých 150 až 200 let umožňovala rozvoj byznysu byrokracie maximalizující poslušnost a poddajnost lidí, v současné době se dostává do centra pozornosti člověk a jeho potřeby i hodnoty. Stejně jako v případě stakeholder kapitalismu tak bude stále důležitější zohlednit nejen zájmy nejvyššího vedení a vlastníků, ale i zaměstnanců. 

Leadership s nádechem minulosti

Dosavadním principům včetně shareholder kapitalismu a byrokracie odpovídá v řadě firem i nastavení leadershipu. Možná některé jeho typické rysy znáte z vlastní zkušenosti. Patří k nim vliv a moc korelující s poziční autoritou a také systém příkazů a kontroly přesně dle firemní hierarchie, namísto podněcování samostatného a kreativního zapojení spolupracovníků. Leader bývá v takových případech považován za někoho, kdo stojí na opačné straně barikády než jeho tým. Zároveň je leadership neustálým bojem a přetahováním o povýšení. I v případě leadershipu však platí, že co stačí dnes, nemusí obstát zítra. Je proto třeba stále pracovat na jeho rozvoji tak, aby reflektoval nové tendence ve společnosti a akceptoval skutečnost, že leadership není pouze o leaderovi, ale o širší skupině zainteresovaných osob.  

3 výrazné trendy v leadershipu

1. Demokratizace leadershipu: distribuovaný leadership

Futurista Bob Johansen hovořil na NeuroLeadership Summitu 2020 v souvislosti s budoucností leadershipu o potřebě takzvaně roztroušené hierarchie, kdy je vliv leadera dán nejen jeho pozicí, ale i skutečnou expertízou. Nejde přitom o zpochybnění faktické moci a pravidel, která je třeba dodržovat. Jestliže je však leadership definován jako ovlivňování prostřednictvím konání (akce) a směřování (direkce), pak by leader měl být tím, kdo dokáže ostatní strhnout vzorem a směřovat z pozice odborníka. Samotný leadership se pak posouvá z klasického pojetí leadera a lidí, kteří jej následují. Ti už nejsou pouhým objektem leadershipu, ale jeho aktivní součástí.

2. Jednoduchý model leadershipu

Ze zprávy NeuroLeadership institutu zveřejněné v roce 2019 vyplývá, že:

  • Jen 27 % dotázaných považuje leadership model za smysluplný pro svou každodenní práci. To vypovídá o nedostatečném propojení modelů leadershipu se skutečnými potřebami byznysu. 
  • Pouhých 17 % respondentů si myslí, že leadership model je snadno zapamatovatelný. Mnoho modelů je tak pro praxi příliš komplikovaných.
  • 44 % modelů obsahuje víc než 21 různých chování leadera, což je příliš.  

Z toho vyplývá, že nutností je jednoduchý model leadershipu, který by měl být:

  • strhující tak, aby si na něj lidé snadno vzpomněli jak v běžných situacích, tak ve stresu;
  • smysluplný, tedy reflektující skutečnost, že generování zisku není jediným posláním společnosti a že práce musí dávat lidem smysl;
  • konzistentní a uplatnitelný v souladu se všemi systémy a principy uplatňovanými ve firmě.

3. Urychlení rozvoje leadershipu

I samotné učení leadershipu prochází rozvojem tak, aby mělo co možná největší efekt a přínos pro leadery, jejich týmy i celou společnost. V infografice jsme pro vás připravili stručné srovnání často uplatňovaného postupu a moderního přístupu, který respektuje nejen trendy, ale i poznatky moderní neurovědy o fungování mozku.

Jedinečné programy pro rozvoj top manažerů a leadershipu

Přesně v souladu s moderním přístupem probíhá rozvoj leaderů v individualizovaných programech NeuroLeadership Pool koučů. Unikátní platforma kombinuje přednosti koučinku a programů s jasnou strukturou a měřitelným výsledkem. Pod vedením certifikovaných koučů s praxí z firemního prostředí pracují seniorní a top manažeři na svém rozvoji v klíčových oblastech, k nimž leadership bezesporu patří. Samotný rozvoj probíhá takzvaně on-the-job, a je tedy integrován přímo do pracovní náplně manažera. Pozitivní změny se v praxi projeví prakticky okamžitě. Součástí spolupráce je i důsledné vyhodnocování dlouhodobých výsledků. 

Zjistěte více o Poolu koučů a využijte k rozvoji leadershipu moderní metody a prověřené nástroje.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit