Facilitace týmových jednání a diskuzí

Facilitace týmových jednání a diskuzí

Připravujete novou strategii firmy, a ne a ne se na ní s klíčovými kolegy shodnout? Potřebujete vyřešit v týmu zásadní problémy, které dlouhodobě ovlivňují výsledky vaší práce? Stále častěji řešíte napjatou atmosféru, nedorozumění, nebo dokonce konflikty mezi některými kolegy? Stali jste se hlavou nového týmu, potřebujete si udělat jasno v rolích a nadchnout všechny zúčastněné? Příležitostí, kdy je právě schopnost vést porady a diskuze tak, abyste našli společnou řeč, je spousta. Někdy to ale nejde, i když jinak máte komunikaci v malíčku. V takových případech se vyplácí spolupráce s nestranným odborníkem. Mnohaletou praxi z korporátního prostředí má zkušený facilitátor týmových jednání Dr. Vladimír Tuka, který je zároveň jediným koučem v Česku a na Slovensku s mezinárodní certifikaci MCC (Master Certified Coach).

Mám zájem

O programu

Facilitace usnadňuje diskuzi a dovede tým k naplnění zadání a jasně stanovenému cíli. Vladimír Tuka coby facilitátor s mnohaletými zkušenostmi převezme odpovědnost za pravidla a postup komunikace týmu. Pomůže tak rozklíčovat příčiny možných komunikačních hrozeb a problémů. Velkou výhodou jednání i diskuzí pod vedením facilitátora je, že se do tvůrčí práce zapojí celý tým – od šéfa až po nesmělé členy. To vše v přirozeně nastolené atmosféře plné respektu, díky níž může každý vyjádřit svůj názor. Taková jednání pak i do budoucna výrazně posílí týmového ducha a vzájemnou důvěru.

Průběh programu a co absolvujete

  • Přípravné setkání s vedením týmu, resp. společnosti, na kterém se vyjasní záměr a stanoví základní pravidla práce týmu s facilitátorem, forma jednání a role všech zapojených.
  • Workshopy simulující jednání týmu – na začátku každého z nich se účastníci dohodnou na společném záměru a cílech, stejně jako na pravidlech diskuse, postupu a konkrétním programu workshopu.
  • Facilitátor dbá na dodržování dohodnutých pravidel i časového harmonogramu. Zároveň v maximální míře podněcuje hloubku diskuse. Smyslem je vytvořit podmínky pro využití celého potenciálu týmu k dosažení stanoveného záměru.
  • Dvě formy facilitace:
    • Jednorázová facilitace (jedno či dvoudenní workshopy) vhodná pro řešení složitého problému či otázek k dalšímu směřování týmu v kontextu společnosti (týkající se mise, vize, strategie či nastavení pravidel jednání týmu).
    • Týmové koučování, jehož cílem je posílit souhru a výkonnost týmu – ať už v rámci „zajetého“ složení členů, nebo v rámci rekonstrukce (budování nového) týmu za plnění jeho běžných úkolů. V tomto případě probíhají setkání s facilitátorem jednou měsíčně na cca 3–4hodinovém workshopu. Všichni pracují společně, přičemž dohodnuté závěry tým uskutečňuje jako součást svých běžných úkolů. Facilitátor pracuje s týmem jako celkem, ale také individuálně s jeho klíčovými členy.

Kouč

Průkopník Brain-Based Coachingu v ČR a SR, jediný kouč s nejvyšší certifikací MCC, trenér koučovacích a leadership dovedností, kouč a facilitátor top manažerů, odborník s bohatou praxí v businessu.

Co o nás říkají naši absolventi

Robert Zatloukal

Robert Zatloukal

generální ředitel

Chtěl jsem najít metodiku a nástroje pro efektivní komunikaci, naučit se je a ověřit si je na sobě, abych je mohl zavést ve firmě, kde jsou všichni THP pracovníci. Během kurzu jsem se naučil, jak s pomocí ostatních přijít na nové nápady, jak je efektivně převádět do praxe i jak měnit návyky. Atmosféra v kurzu byla pracovní a vstřícná. Program považuji za velmi přínosný, protože efektivní komunikace je čím dál důležitější pro konkurenceschopnost podniku i jednotlivce. Získal jsem vlastní zážitek doplněný o poznatky vědy, které mi pomohou řadu situací snáz pochopit a mohu o to snadněji dojít ke změně. Navíc dovednosti, které se učíte, využijete ve všech životních oblastech a rozvíjejí vás. Program BOOST bych doporučil každému, kdo má zájem mít kvalitnější život pracovní i osobní a kdo chce mít dobré výsledky i dobré vztahy.

Ing. Roman Polák

Ing. Roman Polák

Neuroleadership a kurz BOOST mi dal velmi cenné a efektivní modely pro vedení a couching. Díky propojení s praktickými situacemi, které řeším, jsem okamžitě viděl, kde mohu tyto modely řízení aplikovat. Díky nim dokáži lépe rozvíjet svůj tým a jednotlivé členy vést ke koncetraci na priority a cíle. Je velmi motivující, když se naučíte na základě znalosti principů fungování mozku správně komunikovat se svými lidmi, poslouchat a naučíte je jejich vstupy správně formulovat. Okamžitě totiž vnímáte výsledky, zapojení a zvýšenou motivaci i na jejich straně. BOOST byl pro mě navíc završením půlročního couchingu s Vláďou, který mě osobně velmi pomohl v koncentraci. Díky tomu jsem sám na sobě poznal, jak skvěle to funguje! Díky moc Vláďovi za jeho neobyčejně otevřenou mysl, zkušenosti a nadhled při couchingu a BOOSTu i ostatním členům týmu Neuroleadeshipu za profesionální přístup!

Certifikace a akreditace

ICF

Programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF

MŠMT

Rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT

MCC

Kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR

NL

Certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF

Mám zájem o program Facilitace týmových jednání a diskuzí

Jak si vybrat? Potřebuji poradit