Kurzy pro firmy, interní přednášky a key notes

Kurzy pro firmy, interní přednášky a key notes

Kultivujte firemní prostředí s využitím poznatků neurovědy. Moderní neurověda přináší cenné poznatky o fungování lidského mozku, které využívá NeuroLeadership a Brain-Based Coaching. Jde o unikátní a pro firemní prostředí mimořádně vhodný přístup leadershipu a koučování, jehož průkopníkem v České republice je Dr. Vladimír Tuka, MCC. Podstatou metody je fakt, že pokud porozumíte procesům probíhajícím v mozku, snáze pochopíte jednání sebe samých, ale i ostatních. Můžete tak dosáhnout významného rozvoje jak jednotlivců, tak celé firmy.

Mám zájem

V korporátním prostředí nejčastěji nacházejí uplatnění například tato témata:

Myšlení a emoce: vědomé a nevědomé myšlení a jejich vliv na výkonnost

  • Jak zajistit maximální výkon vědomé mysli, překonávat její omezení, ovládat emoční centra a využít jejich sílu naplno?
  • Jak zajistit plnou souhru vědomé a nevědomé myslí i emočních center?

V čem spočívá tzv. neurodiversita (jedinečnost každého mozku)

  • Jak s ní pracovat v interakci s druhými?
  • Proč se nejlépe učíte, když si na řešení situací v životě či práci přijdete sami (tzv. sebeřízenost neboli selfdirectedness)?
  • Co znamená kreativita z pohledu procesů probíhajících v mozku a jak ji napomoci? Důležitou součástí je i zaměření na rozhodování a řešení problémů.
  • Pokud vás zajímá neurodiversita více, přečtěte si související článek o tom, proč je dnes manažerský koučink nutností.

Výkonnost a jak ji co nejlépe podpořit?

  • Co dělat s lidmi, kteří jsou placeni za přemýšlení, ale neprojevují dostatek samostatnosti a odpovědnosti za svou práci?
  • Jak naložit s návyky, které nám už nevyhovují a jak je nahradit novými?
  • Proč jsou běžné nástroje time managementu nefunkční a jak se naučit lépe hospodařit se svým časem?

Kurzy pro firmy a přednášky na míru

Vladimír Tuka pro vás připraví přednášku na míru, dle vašich představ a požadavků. Obvykle jde o dvouhodinové povídání včetně diskuze s účastníky. Dle domluvy je možné připravit i půldenní či celodenní kurzy či semináře. Téma lze zvolit podle toho, co je nejpřínosnější právě pro vaši firmu.

Kouč

Průkopník Brain-Based Coachingu v ČR a SR, jediný kouč s nejvyšší certifikací MCC, trenér koučovacích a leadership dovedností, kouč a facilitátor top manažerů, odborník s bohatou praxí v businessu.

Co o nás říkají naši absolventi

Robert Zatloukal

Robert Zatloukal

generální ředitel

Chtěl jsem najít metodiku a nástroje pro efektivní komunikaci, naučit se je a ověřit si je na sobě, abych je mohl zavést ve firmě, kde jsou všichni THP pracovníci. Během kurzu jsem se naučil, jak s pomocí ostatních přijít na nové nápady, jak je efektivně převádět do praxe i jak měnit návyky. Atmosféra v kurzu byla pracovní a vstřícná. Program považuji za velmi přínosný, protože efektivní komunikace je čím dál důležitější pro konkurenceschopnost podniku i jednotlivce. Získal jsem vlastní zážitek doplněný o poznatky vědy, které mi pomohou řadu situací snáz pochopit a mohu o to snadněji dojít ke změně. Navíc dovednosti, které se učíte, využijete ve všech životních oblastech a rozvíjejí vás. Program BOOST bych doporučil každému, kdo má zájem mít kvalitnější život pracovní i osobní a kdo chce mít dobré výsledky i dobré vztahy.

Ing. Roman Polák

Ing. Roman Polák

NeuroLeadership a kurz BOOST mi dal velmi cenné a efektivní modely pro vedení a coaching. Díky propojení s praktickými situacemi, které řeším, jsem okamžitě viděl, kde mohu tyto modely řízení aplikovat. Díky nim dokáži lépe rozvíjet svůj tým a jednotlivé členy vést ke koncetraci na priority a cíle. Je velmi motivující, když se naučíte na základě znalosti principů fungování mozku správně komunikovat se svými lidmi, poslouchat a naučíte je jejich vstupy správně formulovat. Okamžitě totiž vnímáte výsledky, zapojení a zvýšenou motivaci i na jejich straně. BOOST byl pro mě navíc završením půlročního coachingu s Vláďou, který mně osobně velmi pomohl v koncentraci. Díky tomu jsem sám na sobě poznal, jak skvěle to funguje! Díky moc Vláďovi za jeho neobyčejně otevřenou mysl, zkušenosti a nadhled při coachingu a BOOSTu i ostatním členům týmu NeuroLeadershipu za profesionální přístup!

Certifikace a akreditace

ICF

Mezinárodně akreditovaná instituce u ICF

MŠMT

Rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT

MCC

Kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR

NL

Certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF

Mám zájem o interní přednášky a key notes

Jak si vybrat? Potřebuji poradit