Koučování manažerů

Koučování manažerů

Umožněte manažerům pracovat na sobě, a podpoříte růst celé firmy. Máte ve firmě nové talenty, kteří by potřebovali zvýšit sebedůvěru v jednání s kolegy a klienty? Chcete, aby vaši manažeři pracovali efektivněji a dokázali se lépe adaptovat na nové situace? Vládne v týmech chaos, protože klíčoví hráči neumějí nakládat s časem a prioritami? Anebo nedokážou řešit kritické situace, které pak negativně ovlivňují výsledky celé firmy? Spolehněte se na koučink uplatňující poznatky o fungování lidského mozku a zvyšte osobní efektivitu i výkonnost vašich manažerů.

Mám zájem

O programu

Zkušení koučové z centra NeuroLeadership se zaměří na konkrétní případy z vaší praxe a dovedou vaše zaměstnance ke změně, kterou pocítíte vy i členové jejich týmů. V rámci dlouhodobého rozvojového programu se zbaví nežádoucích návyků či jednání a naučí se řešit situace efektivněji a s potřebným nadhledem.

Díky účinným technikám NeuroCoachingu dokážou během jednohodinových sezení s kouči (konaných jednou za 2-3 týdny) rozklíčovat problémy svého dosavadního jednání. Na základě prakticky uplatněných zjištění moderní neurovědy pochopí úskalí svého chování a osvojí si nové kroky a postupy, které budou chtít využívat ve svém každodenním životě. Na každém dalším sezení s koučem vyhodnotí úspěšnost svého nového přístupu. Postupně tak vnesou do své manažerské praxe návyky, které jim pomohou dosáhnout vytyčených cílů.

Kouč nejen že ve svém koučování přímo uplatňuje poznatky o fungování lidského mozku, ale v potřebné míře s manažerem tyto poznatky sdílí. Tím mu umožňuje lépe porozumět sobě samému, jeho vlastním zkušenostem i hlouběji chápat ostatní. Zároveň mu usnadňuje jeho učení i realizaci nutných změn. Díky tomu účastníci programu snáze přijmou změnu do svého života a naučí se s ní pracovat.

Co díky programu Koučování manažerů získáte?

Absolvováním intenzivního programu pro manažery poroste výkonnost a efektivita vašeho zaměstnance. Manažeři se pod vedením koučů naučí snáze zvládat stres a krizové situace, stanou se odolnější vůči vnějším negativním vlivům. Vzroste jejich sebedůvěra i schopnost sebeprosazení, protože dokážou lépe porozumět lidem a využívat jejich potenciál ve prospěch vaší firmy.

Leadeři u nás poznají, jak změnit přístup k vedení lidí, podnítit proaktivitu, a tím zvýšit výkonnost.

Průběh programu a co absolvujete

  • Trojstranná schůzka před zahájením koučování – za účasti manažera, kouče a sponzora (objednavatele koučování). Na této schůzce se vyjasní záměry a cíle, jež má koučování naplnit. Dohodne se rozsah programu a definují se role zúčastněných stran.
  • Série 12 koučovacích sezení s frekvencí 1 x za 2–3 týdny.
  • Každé sezení v délce 60-90 minut.
  • Intenzivní procvičování nově nabytých dovedností v rámci programu po dobu 6-9 měsíců.

Kouč

Průkopník NeuroCoachingu v ČR a SR, jediný kouč s nejvyšší certifikací MCC, trenér koučovacích a leadership dovedností, kouč a facilitátor top manažerů, odborník s bohatou praxí v businessu.

Co o nás říkají naši absolventi

Ing. Roman Polák

Ing. Roman Polák

Neuroleadership a kurz BOOST mi dal velmi cenné a efektivní modely pro vedení a couching. Díky propojení s praktickými situacemi, které řeším, jsem okamžitě viděl, kde mohu tyto modely řízení aplikovat. Díky nim dokáži lépe rozvíjet svůj tým a jednotlivé členy vést ke koncetraci na priority a cíle. Je velmi motivující, když se naučíte na základě znalosti principů fungování mozku správně komunikovat se svými lidmi, poslouchat a naučíte je jejich vstupy správně formulovat. Okamžitě totiž vnímáte výsledky, zapojení a zvýšenou motivaci i na jejich straně. BOOST byl pro mě navíc završením půlročního couchingu s Vláďou, který mě osobně velmi pomohl v koncentraci. Díky tomu jsem sám na sobě poznal, jak skvěle to funguje! Díky moc Vláďovi za jeho neobyčejně otevřenou mysl, zkušenosti a nadhled při couchingu a BOOSTu i ostatním členům týmu Neuroleadeshipu za profesionální přístup!

Certifikace a akreditace

ICF

Programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF

MŠMT

Rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT

MCC

Kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR

NL

Certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF

Mám zájem o program Koučování manažerů

Jak si vybrat? Potřebuji poradit