Koučování top manažerů

Koučování top manažerů

Staňte se efektivním top manažerem, snáze dosáhnete svých cílů. Jsou úspěšní, znalí, oceňovaní – a zároveň si uvědomují, že si nemohou dovolit usnout na vavřínech a že na sobě potřebují nadále pracovat a učit se. Jenže už v rámci firmy nemají nikoho, kdo by je vedl a byl jim v oblasti dalšího rozvoje takovou podporou, jakou jsou oni sami členům jednotlivých týmů. Mluvíme o top manažerech, jejichž role je klíčová a velmi náročná už s ohledem na vysokou odpovědnost, neustálý stres a nikdy nekončící tok stále komplexnějších úkolů. Specifickým nárokům na další pracovní i osobní rozvoj vrcholových manažerů jsme přizpůsobili program Koučování top manažerů, který je veden Dr. Vladimírem Tukou, jediným MCC (Master Certified Coach) koučem v Česku a na Slovensku.

Mám zájem

O programu

Koučování top manažerů je určeno těm, kteří ve firmě zastávají vrcholové pozice a řeší některou z častých situací, k nimž patří rychlá adaptace na novou pozici, náročná výzva nebo složité rozhodnutí, které nemají s kým probrat. Výborně se hodí i pro ty, kteří potřebují zvýšit svou odolnost vůči stresu, získat větší nadhled nebo zapracovat na složitých pracovních vztazích s některými kolegy. Program je i užitečným impulsem pro nové vnímání práce, která se po letech stala rutinou.

Ve spolupráci se zkušeným koučem

Top manažeři se s koučem zaměří například na to, jak ještě efektivněji plnit dlouhodobé cíle a zároveň flexibilně reagovat na aktuální situace a potřeby. Na pravidelných měsíčních setkáních, která trvají přibližně 1,5 hodiny, se pod vedením odborníka připraví na řešení stěžejních úkolů, které je v praxi čekají. Kouč se navíc stává i podnětným partnerem pro diskuzi, který mnohým top manažerům chybí. Díky programu se koučovaní naučí uplatňovat nejnovější poznatky neurovědy, což jim umožní lépe porozumět jim samým, ale i jednání ostatních.

Možnost rozšíření tréninku

Po domluvě je možné program rozšířit o intenzivní trénink mozku exekutivního manažera, a to s využitím My Brain Solution Leadership Assessment (MBSLA). Jde o moderní on-line nástroj ke změření klíčových funkcí v kognitivní oblasti mozku zodpovědné za kvalitu paměti, emoční a sociální inteligenci, sebekontrolu, odolnost vůči stresu, ale také za schopnost soustředit se a rozhodovat se. Na základě výsledků měření nastavíme roční trénink funkcí, jejichž zdokonalování vám zajistí nejvyšší možnou výkonnost mozku, a tedy i rozvoj dovedností, které vás posunou dále v profesním i osobním životě.

Co díky programu Koučování top manažerů získáte?

Jistotu, sebevědomí v rozhodování, ale také konkrétní techniky a dovednosti, jak zvládat stres a náročné situace. Díky využití znalostí o fungování lidského mozku dokážete lépe pochopit jednání ostatních lidí, naučíte se efektivně přistupovat k dění ve firmě a stanete se výrazně produktivnější. Proměnu ocení i vaši blízcí, protože díky vyšší efektivitě v práci budete mít více času pro sebe i rodinu. Program může být i motivací k zásadní změně života přesně podle vašich představ. Díky účinnému nástroji My Brain Solution Leadership Assessment (MBSLA) a následnému ročnímu tréninku funkcí mozku znovu naleznete a pojmenujete svůj životní i kariérní směr.

Leadeři u nás poznají, jak změnit přístup k vedení lidí, podnítit proaktivitu, a tím zvýšit výkonnost.

Průběh programu a co absolvujete

  • Úvodní setkání top manažera, jeho sponzora (je-li takový) a kouče, kde se specifikují záměry a očekávané výsledky koučování. Zároveň se stanoví časový rozsah a vymezí se role a závazky všech zúčastněných stran.
  • Pravidelná měsíční koučovací sezení trvající cca 1,5–2 hodiny, na kterých se mimo jiného hodnotí pokrok v dlouhodobých cílech i uplatňování nově nabytých dovedností manažera při řešení aktuálních situací ve firmě.
  • Ad hoc telefonické konzultace, které probíhají mezi sezeními podle potřeb top manažera. Jejich smyslem je řešení nových či neodkladných situací, které přinese každodenní praxe. Každá konzultace s koučem trvá přibližně 30–45 minut.
  • 6 - 12 měsíců koučování s průkopníkem unikátní metody Brain-Based Coaching Vladimírem Tukou, který patří ke špičce v oboru.
  • Po dohodě také změření funkcí mozku pomocí nástroje My Brain Solution Leadership Assessment (MBSLA).

Kouč

Průkopník Brain-Based Coachingu v ČR a SR, jediný kouč s nejvyšší certifikací MCC, trenér koučovacích a leadership dovedností, kouč a facilitátor top manažerů, odborník s bohatou praxí v businessu.

Co o nás říkají naši absolventi

Ing. Roman Polák

Ing. Roman Polák

Neuroleadership a kurz BOOST mi dal velmi cenné a efektivní modely pro vedení a couching. Díky propojení s praktickými situacemi, které řeším, jsem okamžitě viděl, kde mohu tyto modely řízení aplikovat. Díky nim dokáži lépe rozvíjet svůj tým a jednotlivé členy vést ke koncetraci na priority a cíle. Je velmi motivující, když se naučíte na základě znalosti principů fungování mozku správně komunikovat se svými lidmi, poslouchat a naučíte je jejich vstupy správně formulovat. Okamžitě totiž vnímáte výsledky, zapojení a zvýšenou motivaci i na jejich straně. BOOST byl pro mě navíc završením půlročního couchingu s Vláďou, který mě osobně velmi pomohl v koncentraci. Díky tomu jsem sám na sobě poznal, jak skvěle to funguje! Díky moc Vláďovi za jeho neobyčejně otevřenou mysl, zkušenosti a nadhled při couchingu a BOOSTu i ostatním členům týmu Neuroleadeshipu za profesionální přístup!

Robert Zatloukal

Robert Zatloukal

generální ředitel

Chtěl jsem najít metodiku a nástroje pro efektivní komunikaci, naučit se je a ověřit si je na sobě, abych je mohl zavést ve firmě, kde jsou všichni THP pracovníci. Během kurzu jsem se naučil, jak s pomocí ostatních přijít na nové nápady, jak je efektivně převádět do praxe i jak měnit návyky. Atmosféra v kurzu byla pracovní a vstřícná. Program považuji za velmi přínosný, protože efektivní komunikace je čím dál důležitější pro konkurenceschopnost podniku i jednotlivce. Získal jsem vlastní zážitek doplněný o poznatky vědy, které mi pomohou řadu situací snáz pochopit a mohu o to snadněji dojít ke změně. Navíc dovednosti, které se učíte, využijete ve všech životních oblastech a rozvíjejí vás. Program BOOST bych doporučil každému, kdo má zájem mít kvalitnější život pracovní i osobní a kdo chce mít dobré výsledky i dobré vztahy.

Certifikace a akreditace

ICF

Programy koučinku akreditované mezinárodně u ICF

MŠMT

Rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT

MCC

Kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR

NL

Certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF

Mám zájem o program Koučování top manažerů

Jak si vybrat? Potřebuji poradit