Manažerský koučink: Proč je dnes nutností a jak ho zefektivnit?

Manažerský koučink: Proč je dnes nutností a jak ho zefektivnit?

Vedení týmu na dálku, zvládání neustálých změn, udržení výkonnosti a motivace v době plné nejistot. Epidemické období prověřilo schopnosti vedoucích pracovníků. A to byl jen začátek. Nároky na jejich znalosti a dovednosti se totiž dále zvyšují v souvislosti s narůstajícím množstvím komplexních úkolů a změnou způsobu práce i přístupu k lidem. Rozvoj manažerů se tak stává jedním ze základů dlouhodobého růstu týmu i celé firmy. 

1. Změna preferovaných dovedností

Protiepidemická opatření v uplynulých měsících naplno odhalila limity tradičního přístupu, který zjednodušeně řečeno zachází s lidmi jako se součástkami stroje nebo jako zdroji pro tvorbu zisk. Základem úspěchu tohoto přístupu jsou přesně určené postupy a důkladná kontrola, jejichž zajištění bylo během vedení týmu na dálku složité. Ve skutečnosti však pandemie jen urychlila vývoj, protože už před ní bylo zřejmé, že je tradiční přístup v řadě oblastí nedostatečný. Zpravidla totiž může dobře fungovat především u rutinních neboli algoritmických úkolů. 

Jenže v současné době přibývá spíše práce heuristická. Pro její plnění není stanovena přesná metoda, a tak si žádá vyšší invenci a angažovanost.  Lidi je pro ni třeba získat, což mnohem lépe umožňuje takzvaný humánní přístup. K jeho pilířům patří neurodiverzita, tedy skutečný respekt k jedinečnosti, psychologicky bezpečné prostředí respektující základní sociální potřeby popsané v modelu SCARF a důraz na sám smysl práce a její podstatu, tedy záměr. Postupy uplatnitelné v rámci tohoto efektivního způsobu vedení lidí si leadeři potřebují osvojit, stejně jako další dovednosti a schopnosti, z nichž k velmi žádaným patří například vedení lidí a týmu na dálku nebo kvalitní poskytování zpětné vazby. 

Naučit se je můžete v programu NeuroLeadership Conversations založeném na metodě Brain-Based Coaching. Ta kombinuje nejnovější poznatky neurovědců o fungování mozku s prověřenými technikami vedení efektivních rozhovorů. Pod vedením koučů s mezinárodní certifikací lépe porozumíte sobě i svým spolupracovníkům, které dokážete lépe podpořit v kreativitě, samostatnosti i zodpovědnosti.

2. Praktické uplatnění a individuální přístup

Jednoznačným trendem v rozvoji leaderů je důraz na praktické uplatnění nových dovedností a schopností. Takzvané Just-In-Case vzdělávání postupně nahrazuje Just-In-Time rozvoj zaměřený na znalosti a postupy, které může leader okamžitě využít v situacích, které právě řeší. Celý proces obvykle probíhá On-the-Job, kdy je integrován do běžné pracovní náplně leadera, což vytížení manažeři velmi oceňují.

Adekvátní chování pro zvládnutí náročných situací si zkrátka manažeři, potřebují osvojit „ve svém světě“ a na základě toho, co sami řeší v praxi. Vítají tedy méně poradenství a více prostoru s oporou hledat vlastní nejlepší řešení. V tomto případě bývá manažerský koučink vhodný, protože profesionální kouč nevnucuje a nepodsouvá své řešení. Místo toho povzbuzuje leadera k co nejlepšímu využití zkušeností, znalostí a schopností, jimiž disponuje, případně ho podporuje v osvojení dovedností, které potřebuje ke zvládnutí situace získat.

Novou formou, která kombinuje přínosy individuálního koučinku a programů s jasnou strukturou a měřitelným výsledkem najdete v Poolu koučů. Právě v nich se mohou seniorní a top manažeři rozvíjet v oblastech klíčových pro ně samotné i pro celou firmu.

3. Efektivita a měřitelné výsledky

Firmy zvažují každý výdaj, a tak je i v rámci manažerského koučinku důležitým faktorem efektivita vynaložených prostředků. Zásadní je pro ni stanovení jasných a měřitelných cílů, na nichž může do jisté míry záviset i odměna kouče. Základem spolupráce je pak definování potřeb a oblastí, na něž se koučink zaměří. Dosažené výsledky lze podle předem domluvených kritérií hodnotit jak průběžně, tak v závěru spolupráce. Existují přitom různé faktory, na něž se lze zaměřit. Firmy nejčastěji preferují vnímaný dopad, vliv na business nebo návratnost investice. Důležitým prvkem je i zapojení sponzora a takzvaných Stakeholders do procesu změny i jejího hodnocení.

Kromě vynaložených finančních prostředků je v rámci efektivity třeba brát ohled i na cenný čas samotného leadera. Samozřejmostí a jistou zárukou kvality by tak měla být spolupráce s certifikovaným koučem. K autoritám v oboru patří například Mezinárodní federace koučů (International Coach Federation, ICF), která kromě certifikace koučů uděluje i akreditace konkrétním programům. Užitečným vodítkem je i skutečnost, že vybraný kouč a organizace zastřešující jeho činnost postupují podle mezinárodně uznávaných standardů.

Na efektivitu má vliv i zvolená metoda a prověřené postupy a techniky. Společnost NeuroLeadership má pro ČR a SR výhradní licenci k metodě Brain-Based Coaching, která propojuje poznatky z neurovědy s koučovacími dovednostmi. 

Jak manažerský koučink využít pro rozvoj vašich lidí?

  • Podívejte se na záznam webináře prvního českého Master Certified Coache Dr. Vladimíra Tuky, který se tomuto tématu věnuje.
  • Ozvěte se nám a v rámci nezávazné konzultace vám rádi nastíníme řešení na míru.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit