MISTROVSTVÍ v běžném životě

8. 3. 2017

 

Pokud hovořím o MISTROVSTVÍ, pak mám na mysli zejména MISTROVSTVÍ dospělých, ne dětí či dospívající. Pro ně je učení, osvojování si nového, zdokonalování v osvojeném něčím, co tvoří hlavní náplň jejich života. Je nesporně užitečné i pro ně, aby se naučili brát svět jako příležitost trvalého růstu, rozvoje a zdokonalování. Dosažení jakýchkoli cílů pak budou vnímat zejména jako milníky na nikdy nekončící cestě svého MISTROVSTVÍ. Pro účely mého poslání, mé práce, se však zabývám především MISTROVSTVÍM dospělých.

Pravé MISTROVSTVÍ dokáže čerpat z minulosti

V mém chápání vzniká MISTROVSTVÍ na vědomé úrovni. Je to docela odlišné od toho, jak obvykle vedeme své životy. Zdá se mi, že z toho, co prožíváme a žijeme, jen nepatrná část prochází naším vědomím. MISTROVSTVÍ je tedy vědomý proces trvalého rozhodování o svém zdokonalování a rozvoji a také vědomého naplňování takovýchto rozhodnutí.
Pro MISTROVSTVÍ i změnu je dobré mít na paměti, že, ať se nám změna zdá jakkoliv zásadní, převratná, revoluční, vždy vychází z našeho života, z našich dosavadních zkušeností, znalostí a opírá se o ně. Bez minulostí není přítomnost a, v zásadě, ani budoucnost. Čerpat z minulosti a učit se z ní pro budoucnost, je nejen možné, ale i pro MISTROVSTVÍ naprosto nezbytné.

Vyhněte se zajetým kolejím a mějte jasný cíl

Na cestě MISTROVSTVÍ naše rozhodnutí o změně promítneme do toho, co jsme dělali dosud. Obvykle v momentu rozhodování míváme už jasno v tom, co chceme, a někdy víme i, proč to chceme. Pak můžeme snáze posoudit, co z toho, co už umíme, se pro naplnění rozhodnutí hodí, co se musíme naučit, co upravit a co naopak odstranit. Toto intelektuální cvičení nebývá samo o sobě nikterak náročné. Náročné je to, jak náš stávající život, naplněný rozmanitou aktivitou celých 24 hodin denně, 7 dní týdně, upravit tak, abychom v něm udělali prostor pro nové.

Znamená to mj., abychom se osvobodili z okovů zajetých kolejí, oprostili se od svých mentálních pout (škodlivých přesvědčení, utkvělých představ, iluzí, mýtů, zkreslení reality, tendencí). MISTROVSTVÍ vyžaduje volnost, svobodu rozhodování, možnost volby, kontrolu nad událostmi, potřebuje to, co se v odborných kruzích nazývá – AUTONOMIE.

Proto je nezbytné mít naprosto jasnou vizi, představu o tom, co chceme a PROČ. Naše PROČ musí být o to jasnější, zřetelnější a silnější, oč zásadnější a radikálnější změnu do života chceme vnést. Záměr, důvod, smysl, PROČ našeho MISTROVSTVÍ dává našemu snažení směr. Bez promyšleného záměru, důvodu pro naše MISTROVSTVÍ může jít o pouhé plácnutí do vody, prázdné gesto.

Mohlo by vás zajímat…