Mozek jako nejdůležitější spojenec v našem MISTROVSTVÍ

Mozek jako nejdůležitější spojenec v našem MISTROVSTVÍ

Pro naše MISTROVSTVÍ ŽIVOTA či MISTROVSTVÍ v čemkoliv, pro co jsme se rozhodli, nikdy nestavíme na zelené louce. Jsme matkou přírodou pro jeho realizaci dokonale vybaveni. V našem mozku fungují procesy a mechanizmy, které jsou přímo stvořeny pro naší adaptaci, uzpůsobení změnám, jak vynuceným okolnostmi či okolím, tak těm, pro které jsme se sami rozhodli. Pokud jsme zdraví a netrpíme duševními poruchami, mozek nám je, či může být, tím největším spojencem na cestě našeho MISTROVSTVÍ.

MISTROVSTVÍ a mechanizmus hrozba v. odměna

Hlavní starostí našeho mozku je zajistit naše přežití. Potřebuje, abychom byli v bezpečí. K tomu uplatňuje univerzální, všudy a vždy přítomný, mocný přesto neviditelný mechanizmus a princip minimalizace hrozby a maximalizace odměny. Odehrává se 5x za vteřinu na nevědomé úrovní a spočívá ve vyhledávání hrozeb uvnitř nás (hlad, nedostatek tekutin, chlad, nezdar v učení…) i v našem okolí (zuřivý rottweiler, mráz, ohlušující rána, nebo požadavek změnit své chování, kritika, pomluvy, nejasné pokyny, neférové jednání atd.). Mozek primárně tedy vyhledává hrozby pro naše bezpečí, přežití a, až teprve když se s hrozbami vypořádá, zabývá se odměnami.

Proč o tom psát, když se zabývám MISTROVSTVÍM? Zmiňuji se o tomto mocném neviditelném činiteli našeho žití proto, že může být nevětší překážou, brzdou rozvoje našeho MISTROVSTVÍ, nebo velkým silným pomocníkem, pokud budeme schopni ho v našem snažení využít. Je to mechanizmus velmi užitečný v divoké přírodě, avšak v dnešním moderním světě velkoměst, korporací, multimediálního, elektronického světa může tento mechanizmus, pokud s ním neumíme nakládat, způsobit nedozírné škody.

Nehledě k tomu, že naše životy jsou minimálně přímo fyzicky ohrožovány z našeho okolí i zevnitř našeho těla, náš mozek mechanizmus hrozby a odměny spouští neméně často, ne-li častěji než kdy jindy. Jsme sice daleko méně ohrožováni nepřízní počasí, přírodními událostmi, šelmami, jedovatými hady, hmyzem, zimou, nedostatkem stravy či tekutin, ale dnešní svět je plný hrozeb sociální povahy z interakce s druhými lidmi a také hrozeb mentálního původu (vytváříme si je sami v našich hlavách). Blíže se sociálními i mentálními hrozbami a odměnami budu zabývat v některém z příštích článků.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit