Nahrávka ACC

Cena: 3750 Kč bez DPH

Od: 1. 10. 2022

Jazyk nahrávky: čeština, slovenština, angličtina

Zde najdete aktualizované minimální požadavky na dovednosti pro ACC.

Doporučení pro přípravu, než odešlete nahrávku k hodnocení

 • Absolvování Mentor Coaching, u nás Coach Mentoring Program
 • Svolení od klienta na začátku rozhovoru k nahrávání
 • Vyberte takový rozhovor, který demonstruje, jak umíte používat maximální škálu ICF klíčových dovedností. Zkontrolujte si, že nahrávka má dobrou kvalitu a že během koučovacího sezení byla použita pouze křestní jména a nebyly sdíleny žádné diskrétní informace, které by mohly vést k identifikaci klienta či nějaké citlivé skutečnosti

Požadavky k odevzdání podkladů k hodnocení

 • Koučovací sezení musí probíhat se skutečným klientem, který si vás najal jako kouče (Nahrávka musí pocházet ze skutečného koučovacího sezení s placeným nebo pro bono klientem. Klient nesmí být koučem, pokud není stálým klientem ani kolegou z koučovacího výcviku. Stálý klient je osoba, která k vám přišla za účelem koučování a z žádného jiného důvodu)
 • Slovní i písemné svolení klienta s nahráváním sezení a následném sdílení s hodnotitelem
 • Musí se jednat o kompletní koučovací sezení (nikoliv sestříhané) trvající 20 až 60 minut. Koučování nebude hodnoceno po uplynutí 60 minut

Technické informace k nahrávce

 • Jsou přijímány pouze audio nahrávky, tj. pouze zvukové soubory bez videa a obrázků a akceptujeme soubory typu: MP3, WMA, MP4 nebo M4A (audio); jiné formáty nebudou přijaty
 • Zvukový soubor musí mít jednu část; nahrávka zaslaná jako více souborů nebude přijata a posuzována
 • Audio soubor musí mít maximálně 95 MB; větší soubory nebudou přijaty
 • Při pojmenovávání souborů dbejte na to, abyste používali pouze písmena a číslice.  Ujistěte se, že v názvu dokumentu nejsou žádné speciální znaky (? / | \ ! @ # = $ % +), abyste se vyhnuli problémům při nahrávání souboru
 • Nesrozumitelně nahrané koučovací sezení bude mít za následek nižší počet bodů při hodnocení výkonu a může způsobit zpoždění v procesu hodnocení. 

  Přepis nahrávky (transkript)
 • Přepis musí být doslovným záznamem koučovacího sezení v jazyce, ve kterém se sezení koná (hodnotíme pouze český, slovenský a anglický jazyk)
 • V přepisu musí být uvedeno, kdo v jakém přesném čase (minuta a sekunda) rozhovoru hovoří – kouč nebo klient
 • Výroky kouče a výroky klienta uveďte na samostatných řádcích přepisu
 • Přepis musí obsahovat časové značky při každé změně mluvčího (kouče a klienta)
 • Přepis musí být předložen jako dokument ve formátu Word (např. .doc, .docx); jiné formáty souborů nebudou akceptovány


Potvrzení o jednoznačném souhlasu s nahráváním a předložením k hodnocení

 • Vyplňte čestné prohlášení a zašlete ho spolu s nahrávkou


Proces

 • Prostřednictvím Uschovna.cz zašlete na emailovou adresu studenti@neuroleadership.cz  zvukový soubor (poskytnutí adresy URL ke stažení nebo streamování zvukových nahrávek nebude akceptováno) a přepis koučovacího sezení a čestné prohlášení souhlasu klienta
 • NeuroLeadership si ověří, že jste splnili požadavky specifického tréninku koučů a coach mentorinku
 • Pokud není hodnocení nahrávky v ceně zakoupeného programu, vystaví Vám NeuroLeadership fakturu a zašle na email, ze kterého jste odesílali nahrávku
 • V případě, že zaslané soubory neodpovídají některému z výše uvedených parametrů budete o tomto informováni a požádáni o zaslání správných souborů. Tento úkon je zpoplatněn manipulačním poplatkem ve výši 1000 Kč + DPH
 • Po uhrazení faktury (nebo po přijetí souborů, pokud je hodnocení nahrávky součástí již zakoupeného programu) Vám NeuroLeadership potvrdí přijetí požadovaných souborů
 • Hodnocení bude provedeno nejpozději do 1 měsíce od potvrzení přijetí podkladů od Vás
 • Po vyhodnocení nahrávky dostanete zprávu o hodnocení emailem a potvrzení o tom, zda jste splnili /nesplnili Updated Minimum Skills Requirements ACC. Toto potvrzení budete potřebovat pro zadání žádosti k ACC u ICF
Jak si vybrat? Potřebuji poradit