Nastavení naší mysli na změnu a MISTROVSTVÍ

Nastavení naší mysli na změnu a MISTROVSTVÍ

Někdy narážíme v provádění změny na sebepodceňování, přílišnou sebekritičnost nebo i na jakési omlouvání sebe sama, naší „neschopnosti“ měnit a rozvíjet se tím, že si říkáme, že na naplňování našich cílů a záměrů nemáme, že nejsme dostatečně obdarování, nemáme pro to, co chceme talent. Je nespornou skutečností, že v mnohém a ve značné míře to, v co věříme, se i v našem životě děje. Pokud opravdu věříme sobě a svých možnostem, máme velikou šanci uspět. A naopak pokud nevěříme, že něco, po čem toužíme, dosáhneme, je malá pravděpodobnost, že to budeme mít.

Specifickým projevem takového „fatalismu“, „osudovosti“ je fixní nastavení myslí (FNM). Jedná se o přesvědčení, že za naše úspěchy vděčíme našim vrozeným vlastnostem, které jsou fixní a nelze je změnit. Buď na něco máme (talent), nebo nemáme. Lidé tohoto nastavení mysli jsou pod neustálým vnitřním tlakem, aby sobě i druhým dokazovali, jak jsou inteligentní. Jakákoliv překážka, výzva je pro ně hrozbou, neboť by se mohlo ukázat, že nejsou tak inteligentní, za jaké se mají. Vážnou hrozbou pro lidi s FNM je úspěch druhých. Proto také můžeme vidět, jak tito lidé až úzkostlivě sledují ostatní, porovnávají se s nimi, nelibě nesou, že druzí vynikají v něčem, v čem sami „zaostávají“, mají tendenci druhé očerňovat, zlehčovat jejich úspěchy. Omyl, chyba je pro ně katastrofa, neboť dokazuje, že na něco nemají. Úsilí a snaha jsou z pohledu těchto lidí projevem neschopnosti. „Jenom hlupák (nedostatečně inteligentní tvor) se musí učit, nasazovat úsilí, aby něco dokázal.“ Takovéto nastavení mysli je v přímém rozporu s MISTROVSTVÍM.

MISTROVSTVÍ jako proces zdokonalování je přímým projevem rozvojového nastavení mysli (RNM). S tímto nastavením mysli lidé považují svůj talent, nadání, přednosti za výborný základ k tomu, aby je mohli rozvinout a dát jim zcela se projevit. Tito lidé překážky, výzvy vítají jako příležitost naučit se něco nového. Obdobně přistupují k chybám. Berou je jako nezbytnou součást rozvoje, pokroku, zdokonalování. Úsilí mají za zcela nezbytnou součást cesty MISTROVSTVÍ, váží si hodnoty snahy, práce.

Dobrou zprávou je, že se nastavení mysli není neměnné a projevuje se v různých situacích různě. Někdy projevujeme rozvojové nastavení myslí jindy fixní. Fixní nastavení mysli se dá přeměnit v rozvojové. Na vlastních zkušenostech i za pomoci vědeckých poznatků a/nebo podpory těch, kterým věří, lidé s FNM jsou s to změnit své přesvědčení o zdrojích svých úspěchů a neúspěchů a osvojit si RNM.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit