Nastavení naší mysli na změnu

nastavení mysli

10. 5. 2017

Někdy narážíme v provádění změny na sebepodceňování, přílišnou sebekritičnost nebo i na jakési omlouvání sebe sama, naší „neschopnosti“ měnit a rozvíjet se tím, že si říkáme, že na naplňování našich cílů a záměrů nemáme, že nejsme dostatečně obdarování, nemáme pro to, co chceme talent. Je nespornou skutečností, že v mnohém a ve značné míře to, v co věříme, se i v našem životě děje. Pokud opravdu věříme sobě a svých možnostem, máme velikou šanci uspět. A naopak pokud nevěříme, že něco, po čem toužíme, dosáhneme, je malá pravděpodobnost, že to budeme mít.

Fixed Mindset

Specifickým projevem takového „fatalismu“, „osudovosti“ je fixní nastavení myslí (Fixed Mindset, FMS). Jedná se o přesvědčení, že za naše úspěchy vděčíme našim vrozeným vlastnostem, které jsou fixní a nelze je změnit. Buď na něco máme (talent), nebo nemáme. Lidé tohoto nastavení mysli jsou pod neustálým vnitřním tlakem, aby sobě i druhým dokazovali, jak jsou inteligentní. Jakákoliv překážka, výzva je pro ně hrozbou, neboť by se mohlo ukázat, že nejsou tak inteligentní, za jaké se mají. Vážnou hrozbou pro lidi s FMS je úspěch druhých. Proto také můžeme vidět, jak tito lidé až úzkostlivě sledují ostatní, porovnávají se s nimi, nelibě nesou, že druzí vynikají v něčem, v čem sami „zaostávají“, mají tendenci druhé očerňovat, zlehčovat jejich úspěchy. Omyl, chyba je pro ně katastrofa, neboť dokazuje, že na něco nemají. Úsilí a snaha jsou z pohledu těchto lidí projevem neschopnosti. „Jenom hlupák (nedostatečně inteligentní tvor) se musí učit, nasazovat úsilí, aby něco dokázal.

Growth Mindset

Proces zdokonalování je přímým projevem rozvojového nastavení mysli (Growth Mindset – GMS). S tímto nastavením mysli lidé považují svůj talent, nadání, přednosti za výborný základ k tomu, aby je mohli rozvinout a dát jim zcela se projevit. Tito lidé překážky, výzvy vítají jako příležitost naučit se něco nového. Obdobně přistupují k chybám. Berou je jako nezbytnou součást rozvoje, pokroku, zdokonalování.

Dobrou zprávou je, že se nastavení mysli není neměnné a projevuje se v různých situacích různě. Někdy projevujeme rozvojové nastavení myslí jindy fixní. Fixní nastavení mysli se dá přeměnit v rozvojové. Na vlastních zkušenostech i za pomoci vědeckých poznatků a/nebo podpory těch, kterým věří, lidé s FMS jsou s to změnit své přesvědčení o zdrojích svých úspěchů a neúspěchů a osvojit si GMS.

Klíčem k růstu je rozvojové nastavení mysli. Jak jej podpořit? Přečtete si naše tipy.

Mohlo by vás zajímat…