Ovlivňuji, nemanipuluji…

Manipulace

3. 8. 2020

Situací, kdy jako partneři, rodiče, kolegové či nadřízení přesně víme, co mají ostatní dělat, je spousta. Ne vždy však dotyční naše dobře míněné rady vyslyší, často se dokonce místo poděkování dočkáme odmítnutí nebo rovnou konfliktu. V tomto případě za vším nehledejte ženu, ale mozek a jeho obranné mechanismy. Chcete-li aby druzí přijímali, co jim říkáte, vyzkoušejte tři praktické tipy Master Coache Vladimíra Tuky.

Na úvod je třeba zmínit, že na ovlivňování druhých není nic špatného. Jde totiž o takzvaný win-win vztah, kdy jsou zájmy v rovnováze a naše rada druhým je, na rozdíl od manipulace, opravdu dobře míněna. Záleží ovšem na tom, jak ji podáte. „Když se nás totiž někdo, byť s dobrým úmyslem, pokouší přesvědčit o své pravdě, nepřímo tím říká, že naše myšlení je chybné. To náš mozek vnímá jako ohrožení, a velení se tak ujímá jeho vzdorující a odmítavá část,“ vysvětluje Vladimír Tuka, tuzemský průkopník Brain-Based Coachingu v praxi uplatňujícího poznatky moderní vědy o fungování mozku. Důležité proto je komunikovat tak, aby příjemce naše návrhy považoval takřka za vlastní. Jak tedy rady sdílet, aby je druzí přijali a považovali za cenné a nešlo o manipulaci?

Dobře naslouchejte

Svět každého z nás je jedinečný a bránou k jeho porozumění je naslouchání. Snažte se pochopit nejen slova, ale i smysl toho, co vám druhý říká. Vyvarujte se přitom hodnocení, soudů a porovnávání s vaším viděním světa. Možná nechápete, proč chce partner změnit dobře placenou práci kousek od domova, navíc se skvělými kolegy a jistotou. Když mu ale budete naslouchat, třeba zjistíte, že v ní nemá prostor pro uskutečnění vlastních nápadů, nebo že v ní nevidí svou budoucnost. Pak mu třeba přestanete jeho nápad s výpovědí rozmlouvat a bude-li tomu nakloněn, můžete se společně zaměřit na řešení dalších kroků na cestě k jeho i vašemu spokojenému životu.

Nepodceňujte SCARF

Chcete-li si získat druhé pro své záměry, a to se vztahuje i na rady, měli byste udělat maximum pro to, aby se cítili v bezpečí, a to nejen fyzicky, ale i psychicky. Na této úrovni hrají klíčovou roli potřeby, jejichž anglické názvy tvoří akronymum SCARF, a které do moderní neurovědy a psychologie vnesl Dr. David Rock, zakladatel již zmiňovaného Brain-Based Coachingu. V češtině jde o status, jistotu, autonomii, vztahovost a férovost. Právě jejich naplnění má klíčový vliv na to, zda člověk bude na jednání druhých reagovat pozitivně a spolupracovat, nebo zda se naopak jejich myšlenkám uzavře. 

„V praxi to například znamená, že při debatě o výběru střední školy nepostavíte potomka do role dítěte, o jehož budoucnosti rozhodnete vy jako rodič a autorita, ale budete s ním mluvit spíše jako s partnerem, jehož postřehy a přání jsou pro vás důležité a cenné,“ vysvětluje kouč Vladimír Tuka. 

Jistota a pocit kontroly souvisí i s tak základními věcmi, jako je dohoda o tom, kdy a kde se o tématu budete bavit a kdy debatu na čas ukončíte. To, že máte zrovna náladu na řešení budoucnosti vašeho dítěte či partnera, totiž neznamená, že jsou stejně naladění i oni. Často je lepší nadnést téma a možnosti, a poté nechat všem zúčastněným čas a prostor na jejich zvážení. 

Nezapomeňte na respekt

I když už víte, co druhého skutečně zajímá či trápí, a máte připravené příjemné podmínky pro rozhovor, můžete se dopustit další poměrně časté chyby. Tou je hodnocení situace druhého z vašeho vlastního pohledu. „Byť jsou základní funkce a procesy v mozku u většiny lidí podobné, jejich konkrétní projevy a promítání do myšlení, prožívání a chování každého z nás je zcela jedinečné. Je totiž dáno individuálními zkušenostmi a prožitky,“ říká Vladimír Tuka. Snažte se tedy obrazně řečeno nazout body druhého a zasaďte své rady do rámce jeho uvažování. Jen tak pro něj budou srozumitelnější a atraktivnější. 

Vrátíme-li se k příkladu změny práce vašeho partnera, může se po zvážení podstatných pro a proti stát, že nakonec sám vyhodnotí jako nejlepší řešení investovat energii do změny svého postavení v týmu a zlepšení komunikace s vedením, místo hledání nové práce. Musí však jít o jeho rozhodnutí a k němu povede spíše cesta klidu a porozumění, než nátlak a sugestivní otázky typu „a z čeho budeme žít, když si nic jiného nenajdeš“. 

Škola koučinku pro rodiče, trenéry i manažery

Znalosti o fungování mozku i základní koučovací dovednosti uplatní v životě každý, kdo je vůči ostatním ve sféře vlivu. Škola koučinku tak nabízí programy na různých úrovních. Své si v nich najdete, ať potřebujete zlepšit komunikaci a vztahy doma nebo na pracovišti, třeba z pozice učitele, trenéra, manažera nebo profesionálního kouče.

Mohlo by vás zajímat…