Bc. Amalie Pavlovská, RCC, NLC, PCC (ICF)

Amalie Pavlovská

Amálka se věnuje koučování více než 13 let. Profesně je celoživotně propojená s komunikací s širokým spektrem zájmových skupin. Vždy spolupracovala s předními českými či nadnárodními společnostmi. To ji spolu se silným zájmem o motivace lidského chování přivedlo k překladatelství, k průvodcovští, ke koučinku, k trenérství, k mentoringu. Amálka má odkoučováno více než 2 000 hodin a zaměřuje se především na životní a profesní koučink, mezilidské osobní a pracovní vztahy, hluboké porozumění sobě samému, umění odstupu, široký osobní rozvoj. S NeuroLeadership spolupracuje především jako koučka, hodnotitelka koučů, mentorka.