Mgr. Pavla Knotková, PCC (ICF)

Pavla Knotková

Pavla, díky svému profesionálnímu přístupu a efektivním znalostem  neuroleadershipu, pomáhá manažerům a podnikatelům zvládnout jejich náročnou roli. Právě kvůli svým praktickým manažerským zkušenostem z korporátní firmy a tvorbě diverzitních projektů ve státním sektoru, se dokáže flexibilně orientovat ve firemním prostředí, ale i pracovat s přijetím všech nastávajících změn. U svých klientů, respektuje jejich unikátní vidění daných situací a podporuje je v nich, aby v sobě nacházeli jedinečná řešení. Pomáhá jim efektivně pracovat s emocemi svými i s emocemi svých podřízených. Učí je, vést své spolupracovníky k vysokým výkonům, k plnění záměrů firmy, ale i ochotě dát ze sebe to nejlepší. V neposlední řadě také, aby vedli spokojený a šťastný život. To vše s respektem k jejich individualitě.