Pool externích koučů

Unikátní koncept pro rozvoj seniorních a top manažerů i jejich týmů

Současná doba si žádá od top manažerů nové znalosti, dovednosti i přístup k lidem. Využijte k jejich rozvoji náš ucelený koncept Pool koučů. Pomůžeme vám s identifikací rozvojových potřeb i výběrem kouče-sparing partnera, postaráme se o přípravu i realizací vhodného programu a změříme jeho výsledky. Převezmeme za vás velkou část zodpovědnosti, a přitom vám přenecháme veškerou kontrolu.

Domluvte si nezávaznou konzultaci
Efekt díky vědě

Efekt díky vědě

Komplexním rozvojem za pomoci účinných nástrojů a metod usnadníte top manažerům náročnou roli a ušetříte jejich cenný čas. Lépe využít potenciál mozku praktickým uplatněním vědeckých poznatků se naučí přímo při plnění svých pracovních povinností.

Měřitelné výsledky

Měřitelné výsledky

Pozitivní změny zaznamenáte prakticky okamžitě. Navíc spolu podle domluvených kritérií důsledně vyhodnotíme jak dosažení stanovených cílů, tak dlouhodobé výsledky. Zaměříme se například na vnímaný dopad, vliv na business nebo návratnost investice.

Prověření koučové

Prověření koučové

Pro své vedení u nás najdete elitního externího kouče a poradce v jedné osobě. Pool tvoří koučové s mezinárodní certifikací a rozsáhlou praxí z firemního prostředí. Prošli náročným výběrem i naším programem exekutivního a týmového koučinku.

Stálý přehled

Stálý přehled

Dostanete příležitost zapojit do rozvoje top manažera i zainteresované osoby (stakeholders). Prostřednictvím hodnotících zpráv, setkávání se sponzory a přehledného online portálu budete mít stále po ruce základní informace o průběhu i dosažených výsledcích.

Garantem je jediný český Master Certified Coach Dr. Vladimír Tuka. Je autorem celého konceptu a osobně vybírá všechny kouče zařazené do Poolu koučů, jehož je sám aktivní součástí.

Domluvte si nezávaznou konzultaci

Individualizované programy

Najdete u nás nový formát kombinující výhody uceleného rozvojového programu a individuálního koučinku. V praxi to znamená, že znáte základní strukturu a obsah programu, stejně jako očekávané výsledky a navrhovaný postup i nástroje, které vedou k jejich dosažení. To vše přizpůsobíme potřebám konkrétního top manažera nebo týmu a situacím, které řeší.

Executive Coaching
Kariéra Osobní rozvoj
Leadership Development
Rozvoj Leadershipu
Top Management Topics
Na vrcholu sám

Doplňkové služby

Nastavení procesů externího koučování

Volbou NeuroLeadership Poolu koučů získáte:

  • Ucelený koncept spojující individualizované programy, osvědčené nástroje a špičkové kouče.
  • Jedinečný systém zaměřený na komplexní, účinný a na míru nastavený rozvoj top manažerů i týmů.
  • Rozvoj založený na ověřených metodách Brain-Based Coaching a Neuroleadership uplatňujících poznatky moderní neurovědy v koučinku a leadershipu.
  • Prokazatelné výsledky v klíčových oblastech jako seberozvoj, rozvoj leadershipu nebo týmový koučink.
  • Podporu při budování vysoce výkonných a sebe učících se týmů.
  • Řešení konkrétních situací, výzev a projektů, ale i trvalou pozitivní změnu myšlení, přístupu i chování.

Provedeme vás celým procesem. Pomůžeme vám s identifikací rozvojových potřeb, přizpůsobíme program na míru, společně vybereme vhodného kouče a nastavíme způsob hodnocení výsledků.

Přečtěte si více o NeuroLeadership Poolu koučů

Zašleme vám pdf s podrobnějšími informacemi, které si můžete vytisknout, nebo předat manažerovi, kterého se individuální rozvoj týká.

Koučové Poolu

Je až neuvěřitelné, co je člověk schopen pod správným vedením vymyslet.
ICF

Koučové mají certifikaci (ACC, PCC, MCC) u Mezinárodní federace koučů a dlouholeté zkušenosti z firemního prostředí.

BBC

Máme pro ČR a SR výhradní licenci k metodě Brain-Based Coaching, která propojuje poznatky z neurovědy s koučovacími dovednostmi.

MCC

Garantem je jediný český Master Certified Coach Dr. Vladimír Tuka. Je autorem celého konceptu a také součástí trenérského týmu.

Domluvte si nezávaznou konzultaci

Veškeré informace, které při konzultaci zazní, považujeme za důvěrné.

Nezávazná konzultace Rezervovat