Pool externích koučů

Rozvoj seniorních a top manažerů k naplnění záměrů a cílů vaší firmy

Role seniorních a top manažerů nabývá na významu. Udávají směr a vytvářejí podmínky pro zvládání současných výzev i dlouhodobý růst. Abychom vám pomohli zajistit jejich adekvátní rozvoj, připravili jsme nový koncept NeuroLeadership Pool externích koučů. Účinně propojuje potřeby manažerů se záměry celé firmy a kombinuje přednosti koučinku s a rozvojových programů s jasnou strukturou a přínosy. Jde o komplexní službu, a tak se postaráme o vše od identifikace rozvojových potřeb po měření výsledků.

Přehled individualizovaných programů
Komplexní rozvojový program

Komplexní rozvojový program

Pomůžeme vám s identifikací rozvojových potřeb, vytvoříme návrh programu na míru a předvybereme vám nejvhodnější kouče. Postaráme se o hladký a efektivní průběh i měření výsledků. Převezmeme na sebe velkou část zodpovědnosti, vám přenecháme plnou kontrolu.

Měřitelné výsledky

Měřitelné výsledky

Náklady na rozvoj top manažerů mohou být skvělou investicí. Stačí si správně nastavit kritéria hodnocení a důsledně posuzovat jak dosažené výsledky, tak i dlouhodobé přínosy. To vše spolu s vámi zajistíme. Změříme například vnímaný dopad, vliv na business nebo návratnost investice.

Praktické využití

Praktické využití

Vědět ne vždy znamená dělat. Teoretické znalosti manažerů bývají rozsáhlé, ne vždy je však skutečně uplatňují. V našich programech si díky metodám a modelům založeným na poznatcích o fungování mozku osvojí užitečné návyky i znalosti, které se naučí využívat ve své každodenní činnosti.

Certifikovaní koučové

Certifikovaní koučové

V rozvoji vaše top manažery podpoří pečlivě vybraní externí koučové, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace na úrovni ACC a výše. Dobře znají firemní prostředí a většina z nich má vlastní zkušenost s vyšší manažerskou pozicí. Dokážou tak být koučem a současně poradcem, mentorem i učitelem.

Garantem je první český Master Certified Coach Dr. Vladimír Tuka. Je autorem celého konceptu a osobně vybírá všechny kouče zařazené do Poolu koučů, jehož je sám aktivní součástí.

Individualizované programy

Najdete u nás nový formát kombinující výhody uceleného rozvojového programu a individuálního koučinku. V praxi to znamená, že znáte základní strukturu a obsah programu, stejně jako očekávané výsledky a navrhovaný postup i nástroje, které vedou k jejich dosažení. To vše přizpůsobíme potřebám konkrétního top manažera nebo týmu a situacím, které řeší.

Executive Coaching
Kariéra Osobní rozvoj
Leadership Development
Rozvoj Leadershipu
Top Management Topics
Na vrcholu sám

Doplňkové služby

Nastavení procesů externího koučování

Volbou NeuroLeadership Poolu koučů získáte:

  • Propracovanou, ucelenou a detailně navrženou službu. Najdete u nás vše pod jednou střechou - od identifikace potřeb, přes tvorbu adekvátního programu, nabídku vhodných koučů, až po měření výsledků a přínosů programu (all-in-one).
  • Spolehlivého partnera pro účinný individuální rozvoj seniorních a top manažerů. Díky našim zkušenostem, zázemí i personálním kapacitám si můžete být jisti, že společně dosáhneme stanovených cílů.
  • Nový formát individualizovaných programů. Rozvoji dává jasný rámec, a tak přesně víte, co očekávat. Zároveň poskytuje velký prostor pro osobní přístup a rozvoj na míru.
  • Rozvoj založený na ověřených metodách Brain-Based Coaching a Neuroleadership, které poznatky moderní neurovědy aplikují v oblasti koučinku a leadershipu.
  • Trvalou pozitivní změnu. Nové znalosti a dovednosti manažeři okamžitě uplatní při řešení konkrétních situací, výzev a projektů. Dosáhnou i trvalé příznivé změny myšlení, přístupu i chování.
  • Stálý přehled a kontrolu nad realizací programů. Prostřednictvím hodnotících zpráv, setkávání se sponzory a přehledného online portálu budete mít stále po ruce základní informace o průběhu i dosažených výsledcích.

Provedeme vás celým procesem. Pomůžeme vám s identifikací rozvojových potřeb, přizpůsobíme program na míru, společně vybereme vhodného kouče a nastavíme způsob hodnocení výsledků.

Přečtěte si více o NeuroLeadership Poolu koučů

Zašleme vám pdf s podrobnějšími informacemi, které si můžete vytisknout, nebo předat manažerovi, kterého se individuální rozvoj týká.

Koučové Poolu

Je až neuvěřitelné, co je člověk schopen pod správným vedením vymyslet.
ICF

Koučové mají certifikaci (ACC, PCC, MCC) u Mezinárodní federace koučů a dlouholeté zkušenosti z firemního prostředí.

BBC

Máme pro ČR a SR výhradní licenci k metodě Brain-Based Coaching, která propojuje poznatky z neurovědy s koučovacími dovednostmi.

MCC

Garantem je jediný český Master Certified Coach Dr. Vladimír Tuka. Je autorem celého konceptu a také součástí trenérského týmu.

Domluvte si nezávaznou konzultaci

Veškeré informace, které při konzultaci zazní, považujeme za důvěrné.

Nezávazná konzultace Rezervovat