Facilitace týmových jednání

Individualizovaný program Facilitace týmových jednání

Příprava klíčové strategie, řešení zásadního problému nebo nastavení nového směru jsou výzvou i pro dobře fungující týmy. Vedení diskuze vám pomůže zefektivnit nezávislý odborník z Poolu koučů. Disponuje mezinárodní certifikací, zkušenostmi z firemního prostředí i znalostmi prověřených metod a postupů z oblasti koučinku a leadershipu. Pomůže vám vytvořit prostředí podporující kreativitu i spolupráci, zapojí do porady všechny zúčastněné a udrží jednání ve věcné a celku prospěšné rovině.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci

Potřebujete s týmem řešit náročnou situaci a jindy bezproblémová komunikace najednou vázne?

Pouštíte se do náročných diskuzí o hodnotách, změně kultury, restrukturalizaci společností nebo vašeho týmu?

Chcete v novém týmu nastavit základy pro bezproblémové, vysoce produktivní fungování týmu, včetně jeho poslání, pravidel spolupráce, interakce členů i jejich komunikace?

Využijte zkušeností i nadhledu nestranného odborníka, který prostřednictvím Facilitace týmových jednání .

Co vám program Facilitace týmových jednání přinese?

  • Kouč-facilitátor převezme odpovědnost za pravidla porady a její vedení ke stanovenému cíli.
  • Sdílí s vámi užitečné teoretické poznatky a pomůže rozklíčovat a řešit možné komunikační hrozby.
  • V nastolené bezpečné a tvůrčí atmosféře se do diskuze zapojí všichni členové, což tým významně posílí.
  • Dokážete velmi efektivně pracovat, nadchnout pro věc ostatní a rychle dosáhnout výsledků.
  • Uděláte si jasno v rolích, vybudujete základy úspěšné spolupráce a podpoříte důvěru v týmu.
  • Při dalších poradách dokážete sami snáze vytvořit psychologické bezpečné prostředí.

Nestranný odborník vám pomůže najít společnou řeč i při řešení náročných situací a složitějších problémů. Za jeho přispění budou vaše porady přínosnější, věcnější a užitečné pro další rozvoj týmu.

Jak probíhá spolupráce?

Na začátku proběhne přípravné setkání s vedením týmu, resp. společnosti, na kterém si vyjasníme záměr. Stanovíme si také základní pravidla práce týmu s facilitátorem, formu jednání a role všech zapojených.

Zástupci NeuroLeadership POOLu následně vypracují odpovídající program facilitace týmového setkání i s návrhem vhodných facilitátorů a předloží vám jej ke schválení. Předem tedy víte, jaký průběh a přínos očekávat a kdo facilitaci týmu povede.

Následují workshopy simulující jednání týmu. Na začátku každého z nich se účastníci dohodnou na společném záměru a cílech, stejně jako na pravidlech diskuse, postupu a konkrétním programu workshopu.

Během workshopu kouč-facilitátor: přebírá odpovědnost za procesní záležitosti jednání týmu, dbá na dodržování dohodnutých pravidel i časového harmonogramu, přispívá k nastolení psychologického bezpečí podle modelu SCARF a rozvoji stavu přiblížení potřebného pro efektivní jednání, podněcuje hloubku diskuse a vytváří podmínky pro co nejlepší využití potenciálu týmu, udržuje diskusi v úrovni prospěchu celého týmu i firmy, snaží se minimalizovat prosazovaní dílčích či osobních zájmů na úkor celku, dává možnost projevit se všem členům týmu, včetně těch nesmělým či méně aktivním, nakonec i leaderovi – ten nemusí řešit procesní stránku setkání a může se tak plně zapojit do diskuze.Délka programu je obvykle 1 až 2 dny workshopu. V opodstatněných případech na hlavní workshop(y) navazuje s půlročním odstupem takzvaný follow up workshop. 

Délka programu je obvykle 1 a 2 dny workshopu. V opodstatněných případech na hlavní workshop(y) navazuje s půlročním odstupem takzvaný follow up workshop. 

Individualizované programy vycházejí z potřeb a požadavků konkrétního top manažera a jeho týmu, což do značné míry ovlivňuje rozsah, obsah i délku programu a kvalifikaci kouče. To vše má vliv na finální cenu programu. Kalkulaci vám proto rádi připravíme na základě konzultace. Už na ni se vztahuje dohoda o mlčenlivosti. Na naši diskrétnost se tak můžete zcela spolehnout.

Přečtěte si více o NeuroLeadership Poolu koučů

Zašleme vám pdf s podrobnějšími informacemi, které si můžete vytisknout, nebo předat manažerovi, kterého se individuální rozvoj týká.

Koučové

ICF

Koučové mají certifikaci (ACC, PCC, MCC) u Mezinárodní federace koučů a dlouholeté zkušenosti z firemního prostředí.

BBC

Máme pro ČR a SR výhradní licenci k metodě Brain-Based Coaching, která propojuje poznatky z neurovědy s koučovacími dovednostmi.

500

Metoda se osvědčila ve stovkách velkých světových společností.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci

Veškeré informace, které při konzultaci zazní, považujeme za důvěrné. Dohodu o mlčenlivosti vám zašleme při potvrzení termínu. Bez obav tak s námi můžete probrat aktuální situaci, na jejíž řešení se společně zaměříme.

Nezávazná konzultace Rezervovat