Kariéra

Individualizovaný program Kariéra

Komplexní program pod vedením elitních koučů podpoří kariérní rozvoj top manažerů. Pomůže jim zvládnout zásadní období od prvního měsíce na nové pozici, přes cestu k povýšení po překonání významných změn nebo ztráty motivace. Na míru přizpůsobený program kombinuje přednosti individuálního koučinku s pevnou strukturou a osvědčenými nástroji.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci

Potřebujete obstát na nové pozici a kromě náročných zadání řešíte odlišné prostředí a jinou firemní kulturu?

Změnila restrukturalizace rozsah a náplň vaší práce a vy se chcete s novou rolí co nejlépe a rychle sžít?

Hledáte nové impulsy, upadáte do rutiny a přemýšlíte, kam dál nasměrovat svůj kariérní rozvoj i energii?

Pak je individualizovaný program Kariéra určený právě vám.

Co vám program Kariéra přinese?

  • Za využití poznatků o fungování mozku porozumíte vlastním reakcím i chování ostatních.
  • Dokážete lépe uchopit svou novou roli a připravit se na to, co od vás oprávněně vyžaduje.
  • Snáze se zorientujete ve složité situaci a naučíte se zvládat nároky, které na vás klade.
  • Dosáhnete hlubokého sebepoznání a v souladu s ním restartujete svou kariéru.
  • Pod odborným vedením získáte větší kontrolu nad svým dlouhodobým profesním rozvojem.
  • Osvojíte si účinné techniky k řešení výzev, s nimiž se v každodenní praxi potýkáte.

Program je zaměřený na potřeby top manažerů. Odpovídá tomu jak specializace a zkušenosti certifikovaných koučů, tak volba prověřených postupů a sofistikovaných nástrojů, které lze okamžitě uplatnit v praxi.

Jak probíhá spolupráce?

Individualizovaný koučovací program nastavujeme zpravidla na období 3 až 4 měsíců v případě onboardingu a na 6 až 9 měsíců v souvislosti se změnou kariéry nebo restartem na stávající pozici.

První výsledky se dostaví téměř okamžitě, a to díky uplatnění osvědčených metod Brain-Based Coaching a NeuroLeadership. Ty umožňují ve firemním prostředí prakticky využít poznatky moderní neurovědy.

Program má stanovený základní obsah i sadu osvědčených nástrojů. Jeho náplň však přizpůsobíme konkrétní situaci, kterou právě řešíte. Rozvoj je tak z velké části integrován přímo do vaší pracovní náplně.

Základem spolupráce je 14denní frekvence individuálních koučovacích sezení, kterou doplňují ad hoc bleskové on-line konzultace.

Průběžně sledujeme a vyhodnocujeme uplatňování nových návyků a vytváření užitečných rutin vedoucích k dosažení stanovených výsledků.

Naplnění stanovených krátkodobých i dlouhodobých cílů měříme způsobem, na kterém se spolu předem domluvíme.

Výhodou individualizovaných programů je osobní přístup a zohlednění potřeb a požadavků konkrétního top manažera. Na nich do značné míry závisí i cena programu. Kalkulaci vám proto rádi připravíme na základě nezávazné konzultace. Už na ní se vztahuje dohoda o mlčenlivosti. Na naši diskrétnost se tak můžete zcela spolehnout.

Přečtěte si více o individualizovaném programu a rozviňte svou Kariéru

Zašleme vám pdf s podrobnějšími informacemi, které si můžete vytisknout, nebo předat manažerovi, kterého se individuální rozvoj týká.

Koučové

ICF

Koučové mají certifikaci (ACC, PCC, MCC) u Mezinárodní federace koučů a dlouholeté zkušenosti z firemního prostředí.

BBC

Máme pro ČR a SR výhradní licenci k metodě Brain-Based Coaching, která propojuje poznatky z neurovědy s koučovacími dovednostmi.

500

Metoda se osvědčila ve stovkách velkých světových společností.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci

Veškeré informace, které při konzultaci zazní, považujeme za důvěrné. Dohodu o mlčenlivosti vám zašleme při potvrzení termínu. Bez obav tak s námi můžete probrat aktuální situaci, na jejíž řešení se společně zaměříme.

Nezávazná konzultace Rezervovat