Rozvoj Leadershipu

Individualizovaný program Rozvoj leadershipu

Pod vedením specializovaného kouče se seniorní a top manažeři v praxi zaměří na rozvoj a zdokonalení svého jedinečného leadershipu. Stávající užitečné návyky vylepší a doplní o nové přínosné postupy. Zároveň budou pracovat na odstranění či utlumení nevhodného zažitého jednání. Součástí programu je i zapojení spolupracovníků, které si manažer potřebuje získat pro naplňování poslání, záměrů a cílů týmu i celé firmy.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci

Chcete vést lidi tak, aby ze sebe byli při plnění vašich společných záměrů ochotni vydat to nejlepší?

Přemýšlíte, jak v ostatních vzbudit více nadšení, iniciativy, kreativity, samostatnosti i zodpovědnosti?

Řešíte, jak zvýšit výkonnost a podpořit angažovanost, empowerment i rozvoj svých lidí?

Máme pro vás kouče s bohatou zkušeností z firemního prostředí i řadu prověřených postupů a účinných nástrojů pro Rozvoj leadershipu.

Co vám program Rozvoj leadershipu přinese?

  • Osvojíte si způsob, jak efektivně ovlivňovat lidi a získat je pro své záměry.
  • Zvládnete vhodně zvolenou zpětnou vazbou povzbudit druhé k vyšším výkonům, kreativitě i dalšímu rozvoji.
  • Dovedete posilovat důvěru, umně zadávat a delegovat úkoly a při tom si zachovat plnou kontrolu.
  • Naučíte se lépe naslouchat i pracovat s empatií a motivací.
  • Získáte nové praktické návyky pro leadership v náročných časech změn.
  • Dosáhnete většího zapojení lidí při plnění cílů – osobních, týmových i firemních.

Pozitivní změna leadershipu je efektivní pouze tehdy, pokud ji tak vnímají lidé z okolí leadera. Proto je aktivně zapojujeme do programu i hodnocení výsledků.

Jak probíhá spolupráce?

Individualizovaný program nastavujeme zpravidla na období 6 až 18 měsíců.

Nejprve za pomoci strukturovaných individuálních rozhovorů zmapujeme stávající úroveň vašeho leadershipu a identifikujeme oblasti vhodné pro rozvoj. Společně pak určíme ty, na které se zaměříme.

Ve spolupráci s vámi vybereme z lidí, na které má váš leadership největší dopad, Stakeholdery. Ti budou v průběhu celého programu zpětnou vazbou a doporučením přispívat ke zdokonalování vašeho leadershipu.

V programu využíváme sadu osvědčených nástrojů, k nimž patří mentorink, denní otázky k ukotvení nových návyků, podpora rozvojového nastavení mysli, uplatnění modelů SEEDS a mnoho dalších.

V rámci programu uplatňujeme osvědčené metody Brain-Based Coaching a NeuroLeadership. Ty umožňují ve firemním prostředí prakticky využít poznatky moderní neurovědy.

V průběhu programu můžete s koučem řešit konkrétní, aktuální situace či výzvy.

Výsledky jsou průběžně i na konci programu hodnoceny: 3 x měření dosaženého pokroku formou online ankety „Leadership Growth Progress Review“, 4 x trojstranné sezení se sponzorem.

Během ročního behaviorálního koučovacího programu projdete náročným, ale velmi efektivním procesem koučování za účasti Stakeholderů. Zároveň si vybudujete návyky potřebné pro další rozvoj osobního stylu leadershipu a koučování sebe samého i členů svého týmu. Další zdokonalování leadershipu pak zvládnete bez nutnosti mít kouče. Tento silný systém zvyšuje firemní výkonnost a vede k pozitivním změnám firemní kultury.

Individualizované programy vycházejí z potřeb a požadavků konkrétního top manažera. To do značné míry ovlivňuje rozsah, obsah i délku programu a kvalifikaci kouče. To vše má vliv na finální cenu programu. Kalkulaci vám proto rádi připravíme na základě konzultace. Už na ni se vztahuje dohoda o mlčenlivosti. Na naši diskrétnost se tak můžete zcela spolehnout.

Přečtěte si více o Poolu koučů a individualizovaném programu Rozvoj leadershipu.

Zašleme vám pdf s podrobnějšími informacemi, které si můžete vytisknout, nebo předat manažerovi, kterého se individuální rozvoj týká.

Koučové

ICF

Koučové mají certifikaci (ACC, PCC, MCC) u Mezinárodní federace koučů a dlouholeté zkušenosti z firemního prostředí.

BBC

Máme pro ČR a SR výhradní licenci k metodě Brain-Based Coaching, která propojuje poznatky z neurovědy s koučovacími dovednostmi.

500

Metoda se osvědčila ve stovkách velkých světových společností.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci

Veškeré informace, které při konzultaci zazní, považujeme za důvěrné. Dohodu o mlčenlivosti vám zašleme při potvrzení termínu. Bez obav tak s námi můžete probrat aktuální situaci, na jejíž řešení se společně zaměříme.

Nezávazná konzultace Rezervovat