Týmové koučování

Individualizovaný program Týmové koučování

Využijte k rozvoji svého týmu prověřené nástroje a metody založené na poznatcích neurovědy, a vytvořte tak ve své firmě prostředí, v němž ze sebe vaši lidé mohou vydat to nejlepší. Ve spolupráci se specializovaným koučem zjistíte, proč a jak do praxe uvést společné hodnoty, cíle a postupy, posílit vztahy, zvýšit angažovanost, zavést trvalé sebeučení a zlepšit komunikaci i výkonnost týmu. Součástí programu je individuální koučink leadera i práce s jednotlivými členy a celým týmem.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci

Připomíná váš tým spíše skupinu individualit, v níž soutěživost a napjaté vztahy negativně ovlivňují výkonnost?

Ztrácí jednotliví členové orientaci v tom, proč a kam tým směřuje, co se od něj očekává a co mají dělat?

Potřebujete vyjasnit role v týmu, reagovat na změny v jeho fungování nebo si udržet klíčové lidi?

Nastavte si v individualizovaném programu Týmové koučování cíle, role jednotlivých členů i pravidla pro dosažení společného úspěchu.

Co vám program Týmové koučování přinese?

  • Díky znalostem o fungováno mozku porozumíte, co se v týmu děje a jak ho vést k efektivitě.
  • Ujasníte si širší souvislosti, dokážete lépe pracovat s posláním a formulovat společné cíle.
  • Naučíte se, jak využít diverzitu ke zvýšení týmové inteligence a střetu názorů, nikoliv lidí.
  • Praktickým uplatněním modelu SCARF podpoříte v týmu spolupráci, kreativitu i produktivitu.
  • Posílením rozvojového nastavení mysli zlepšíte s týmem schopnost učit se a zvládat změny.
  • Zjistíte, jak se trvale učit a rozvíjet jako celek a jak může tým klást vysoké nároky na rozvoj členů.

Kouč dokáže v týmu podnítit tvůrčí dialog potřebný pro inovace i růst výkonnosti. Pomůže týmu lépe pochopit a naplno využít silné stránky, nahromaděné zkušenosti i kolektivní schopnosti. Program je velmi praktický a z velké části je integrován přímo do pracovní náplně týmu.

Jak probíhá spolupráce?

Koučování předchází úvodní přípravné setkání se sponzorem a vedením týmu, respektive oprávněnými zástupci společnosti. Toto setkání slouží k vyjasnění záměru, porozumění rozvojových potřeb týmu a specifikaci business výsledků, k nimž má spolupráce s koučem přispět.

Zástupci NeuroLeadership Poolu následně vypracují a předloží vám ke schválení odpovídající program rozvoje týmu i návrh konkrétních koučů. Přesně tak víte, jaký průběh a přínos očekávat a kdo koučování týmu povede.

V rámci programu se kouč zpravidla jednou za měsíc setkává s celým týmem a podporuje jeho rozvoj či proměnu. Dohodnuté úkoly tým plní jako součást svých běžných pracovních povinností.

Kouč zároveň individuálně pracuje s leaderem, s nímž se zaměřuje jak na řešení vzniklých situací, tak na hodnocení průběžného plnění zadání a plánování dalšího postupu.

Ve vybraných situacích kouč může individuálně pracovat i s některými dalšími členy týmu.

V pravidelných, předem dohodnutých intervalech probíhá trojstranná schůzka kouče, leadera a sponzora. Při ní se posuzuje dosavadní průběh a výsledky spolupráce. V případě potřeby se koriguje směr nebo okolnosti koučování.

Na závěr programu kouč provede předem domluveným způsobem měření výsledků.

Individualizované programy vycházejí z potřeb a požadavků konkrétního top manažera a jeho týmu, což do značné míry ovlivňuje rozsah, obsah i délku programu a kvalifikaci kouče. To vše má vliv na finální cenu programu. Kalkulaci vám proto rádi připravíme na základě konzultace. Už na ni se vztahuje dohoda o mlčenlivosti. Na naši diskrétnost se tak můžete zcela spolehnout.

Přečtěte si více o NeuroLeadership Poolu koučů

Zašleme vám pdf s podrobnějšími informacemi, které si můžete vytisknout, nebo předat manažerovi, kterého se individuální rozvoj týká.

Koučové

ICF

Koučové mají certifikaci (ACC, PCC, MCC) u Mezinárodní federace koučů a dlouholeté zkušenosti z firemního prostředí.

BBC

Máme pro ČR a SR výhradní licenci k metodě Brain-Based Coaching, která propojuje poznatky z neurovědy s koučovacími dovednostmi.

500

Metoda se osvědčila ve stovkách velkých světových společností.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci

Veškeré informace, které při konzultaci zazní, považujeme za důvěrné. Dohodu o mlčenlivosti vám zašleme při potvrzení termínu. Bez obav tak s námi můžete probrat aktuální situaci, na jejíž řešení se společně zaměříme.

Nezávazná konzultace Rezervovat