Přehled aktuálně vypsaných programů

10. 6. 2021 ADVANCED - Pokročilé koučování online Více
10. 6. 2021 BASIC - Základní koučování Letní škola koučinku - online Více
10. 6. 2021 Conversations - Dovednosti rozhovorů online Více
10. 6. 2021 Cesta k ACC - Mezinárodní certifikace v koučování online Více
10. 6. 2021 PROFESSIONAL - Profesionální koučování online Více
10. 8. 2021 Coach Business Program - Budování koučovací praxe online Více
19. 8. 2021 PROFESSIONAL - Profesionální koučování online Více
19. 8. 2021 BASIC - Základní koučování Kombinovaný Více
19. 8. 2021 Cesta k ACC - Mezinárodní certifikace v koučování online Více
19. 8. 2021 Conversations - Dovednosti rozhovorů online Více
19. 8. 2021 ADVANCED - Pokročilé koučování online Více
29. 9. 2021 BASIC - Základní koučování online Více
29. 9. 2021 Conversations - Dovednosti rozhovorů online Více
25. 10. 2021 Coach Mentoring Program - Příprava k certifikaci ACC online Více
4. 11. 2021 BASIC - Základní koučování Kombinovaný Více
4. 11. 2021 Conversations - Dovednosti rozhovorů online Více
24. 11. 2021 Coach Business Program - Budování koučovací praxe online Více

Monika Flejberková

Monika Flejberková

Forma workshopu on-line mě velmi mile překvapila. Přestože bych se se všemi ráda viděla osobně, pro moje učení byla tato zkušenost velmi podstatná. Například v tom, že jsem se naučila vyjadřovat své myšlenky stručně a přesně. Zaměřit se na vnímání ostatních skrze jejich tón hlasu, mimiku a více trénovat moji koučovací přítomnost v rozhovoru. Dále mě tato forma naučila být při koučování efektivnější. V neposlední řadě mi on-line workshop umožnil vzdělávat se mimo Prahu a tím vyšetřit čas na další aktivity, které můj přínos z workshopu ještě násobily. Čas věnovaný workshopu byl využitý na maximum a po technické stránce perfektně zajištěný. Virtuální forma byla velmi přátelská a lidská, určitě mohu všem doporučit.

Ing. Jaroslav Fabián, MBA

Ing. Jaroslav Fabián, MBA

Program koučinku (Professional – dříve BBC) mi zásadně změnil náhled na každodenní činnosti a mezilidskou komunikaci. Nalezl jsem ve své roli manažera daleko více pokory. Po prvních koučovacích rozhovorech se svými kolegy zjišťuji, kolik zajímavých nápadů dříme v jejich hlavách a jak pozitivně vnímají moment, kdy svůj problém vyřeší sami, a nikoli mou vlastní seniorskou radou. Získané znalosti mne osvobodily od vlastního pocitu, že v roli šéfa musím mít odpověď na každou otázku, a naučily mne si vážit myšlenek druhých lidí a více důvěřovat jejich úsudku. Stačilo přitom tak málo, naslouchat, správně se ptát a být přítomen. Na začátku dlouhé cesty osvojení si znalostí do formy návyku mne každý malý úspěch v řešení situací lidmi, které vedu, a nikoli mou maličkostí, posiluje a motivuje vydržet i přes chyby, kterých se zatím občas dopouštím. Nebojím se konstatovat, že za 20 let své kariéry jsem užitečnější kurz neabsolvoval.

Jak si vybrat? Potřebuji poradit