Selský a zdravý rozum – lze je vždy použít?

Selský a zdravý rozum – lze je vždy použít?

Často se odvoláváme na selský nebo zdravý rozum. Sir Ken Robinson ukázal, jak ošidná je taková odvolávka a jak se stává účinným nástrojem pro odpůrce změny, adaptace na nové podmínky. Často se oháníme zdravým rozumem, abychom uhájili něco, co známe po staletí či desetiletí a je to pro nás do jisté míry známé a zažité. Vnímáme to téměř jako přírodní cykly. Zdá se nám to naprosto přirozené.

Člověk se nerozhoduje jako stroj

Typický je mechanistický přístup k lidem. Snaha představovat si lidi jako stroje, které, když se porouchají, se opraví. Vysvětlovat člověka i z perspektivy příčin a důsledků. Pak se samozřejmě mnohá naše jednání musí jevit nepochopitelně. Stejné příčiny mají jakoby jiné důsledky. Lidé se chovají stále jinak.

A tak je to i s tím, co považujeme za běžné, normální, zažité, a nám připadá, že to zvládne selský/zdravý rozum, ne?

Selský rozum jako zaklínadlo

Selský rozum vychází z přírodních a astronomických jevů a cyklů, které se existencí lidstva podstatně nemění. Jsou konstantní. Pak se selský rozum stává pouhým zaklínadlem, které nás kotví v dávné minulosti pro situace v současnosti. Hledáme v nich jakýsi zdroj jistoty, moudrosti, ukotvení, které cítíme jako potřebu pro zvládnutí zdánlivě chaotického, překotného vývoje událostí.

Podívejte se na další články na našem blogu

Další články
Jak si vybrat? Potřebuji poradit