ACC Journey

ACC Journey

Chcete se stát profesionálním koučem a usilujete o certifikaci ACC (Associate Certified Coach) u Mezinárodní federace koučů (ICF)? Chcete se zařadit do první ligy koučů – k elitním 33 000 držitelům této certifikace ve světě? Pak zvolte komplexní kurz ACC Journey, který vás připraví na kariéru kouče od počátku až po složení certifikační zkoušky u ICF.

Termíny kurzu a ceny

O kurzu

ACC Journey vám poskytne kompletní vzdělání pro kariéru profesionálního kouče. Skládá se z kurzů Basic a Advanced, ve kterých získáte základní a pokročilé dovednosti profesionálního kouče s certifikátem akreditovaným ICF, a kurzu Ready to ACC, ve kterém dokončíte svou přípravu na certifikaci ACC.

Přínosy kurzu ACC Journey

 • lépe porozumíte sobě i druhým a pochopíte, proč se v určitých situacích chováte stále stejným způsobem – naučíte se myslet jinak, jednat promyšleně a smysluplně,
 • získáte koučovací dovednosti, které budete schopni okamžitě uplatnit v práci, s přáteli i členy rodiny,
 • naučíte se vést rozhovory, i ty náročnější, které přinesou – vám a stejně tak druhým – velmi pozitivní výsledky,
 • rozvinete svou sociální inteligenci, naučíte se nakládat s emocemi – svými i lidí kolem vás,
 • zvýšíte si míru svého sebeuvědomění a sebedůvěry,
 • osvojíte si techniky Brain-Based Coachingu, které povedou k trvalým změnám ve vašem životě,
 • dokážete lépe, opravdu účinně a smysluplně pomáhat druhým v jejich rozvoji a naplnění,
 • dokážete z „pouhých“ podřízených udělat zapálené nadšence pro věc,
 • zvýšíte si vlastní výkonnost a naučíte se přispívat k růstu výkonnosti ostatních (nejen svých koučovaných),
 • načerpáte inspiraci z osobních zkušeností a praxe koučů NeuroLeadershipu, které vám pomohou ve vaší kariéře kouče
 • získáte možnost spolupráce na projektech NeuroLeadershipu,
 • získáte všechny nezbytné informace o tom, co je zapotřebí pro certifikaci ACC,
 • budete po všech stránkách připraveni na zkoušku ACC, která vás kariérně posune a rozšíří možnosti vašeho uplatnění,
 • splníte všechny požadavky pro získání certifikace ACC u ICF
Každý se u nás naučí poznat sám sebe, díky tomu pak lépe porozumí druhým a dokáže s nimi jednat smysluplně.

Co se v kurzu ACC Journey naučíte

Základní dovednosti

10 týdnů
 • Základní dovednosti profesionálního kouče dle kompetencí ICF.
 • Principy efektivního, vědecky podloženého koučovacího přístupu.
 • Způsoby vedení koučovaného, aby věděl, CO a JAK má dělat pro svou změnu a úspěch.
 • Provedení koučovaného k jeho cílům prostřednictvím osvědčené série 12 sezení.
 • Účinné postupy a modely k efektivnímu koučování a komunikaci.

Pokročilé dovednosti

9 týdnů
 • Nástroje a modely efektivního koučování a rozvoje koučovaného.
 • Prohloubení mistrovství všech kompetencí ICF.
 • Zvládání náročných situací v koučování.
 • Prohloubení koučovacího přístupu na úroveň, kdy koučovaný důkladně pozná sám sebe.
 • Rozvoj osobní koučovací kultury jako nedílné součásti života kouče.

Ready to ACC

14 týdnů
 • Rozvoj dovedností podle kompetencí ICF.
 • Procvičení naučených technik Brain-Based Coachingu v různých koučovacích situacích.
 • Příprava na zkoušku ACC.
 • Vyhodnocení ACC nahrávky (Final Performance Evaluation)

Průběh kurzu ACC Journey a co absolvujete

Kurzy koučování NeuroLeadership jsou kombinací prezenčních workshopů a skupinových telelekcí pod vedením trenérů. Jsou vysoce praktické a zážitkové. Vše, co se učíte, si hned nacvičujete. Koncepce kurzu vás neustále udržuje v pozornosti a v interakci s ostatními účastníky v týmu. Díky tomu prožijete celý kurz aktivně a získáte skutečně praktické dovednosti.

 • 96 hodin specifického výcviku koučů
 • 9 celodenních workshopů
 • 23 interaktivních virtuálních lekcí, každá v délce 90 minut
 • 9 skupinových situačních mentorinků
 • 7 skupinových mentorinků ke kompetencím
 • 3 individuální mentorinky ke kompetencím
 • 4 zpětné vazby certifikovaných trenérů a hodnotitelů na vaše koučování (2 x nahrávka koučování + 1 x koučink s hodnotitelem + 1 x koučink se spolužákem a hodnotitelem)
 • 1 hodnocení nahrávky koučovacího rozhovoru pro účely získání certifikace ACC

 • 1 pro-bono klient na sérii 12 setkání
 • 1 hodina týdně praktického procvičování koučování s ostatními studenty
 • 3 hodiny týdně samostudia a e-learningu
 • příprava na závěrečnou zkoušku

Certifikovaný kurz koučování ACC Journey je akreditovaný ICF Level , což je potvrzeno certifikáty NeuroLeadership Coach (NLC) Basic Coaching Certificate, Advanced Coaching Certificate, Mentor Coaching a Final Performance Evaluation.

Kolik času na učení potřebujete

31 týdnů

Trvání kurzu

9 dnů

Prezenční workshopy (dočasně online)

1,5 h týdně

Online lekce

4 h týdně

Domácí příprava

Příprava na závěrečnou zkoušku

Detailní harmonogram

Trenéři kurzu

Kurzem ACC Journey vás provedou zkušení trenéři a hodnotitelé s koučovací praxí více než 600 hodin. Všichni jsou žáci Dr. Vladimíra Tuky, MCC a absolventi kurzů NeuroLeadershipu.

Termíny kurzu ACC Journey

23. 5. 2024 - 1. 3. 2025 online Harmonogram 177 500 Kč Přihlásit

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Cenu celého kurzu nebo jeho část můžete uhradit přes portál Benefit Plus.
Platbu za kurzy není možné uhradit prostřednictvím platební brány GoPay.

Všechny typy programů

Co o nás říkají naši absolventi

Mgr. Romana Majerová

Mgr. Romana Majerová

Všechna témata byla informačně nabitá a nezaznamenala jsem hluché místo. Skvělý byl čas pro praktické využití – koučování s ostatními účastníky kurzu. Materiály a podklady a obsah tréninků. Jsem přesvědčena, že NeuroLeadership je v České republice nejlepší škola pro budoucí i stávající kouče. Jsem velice ráda, že jsem se pro tento směr rozhodla. Již při absolvování kurzu jsem na sobě zaznamenala velké změny v osobním rozvoji. Velký pokrok nejen v pracovním, ale i soukromém životě vidím i u mých klientů, které koučuji.

Mgr. Andrea Hnízdová

Mgr. Andrea Hnízdová

Koučovací dovednosti se v současné době můžete naučit v různých institucích. Neuroleadership jsem si vybrala z toho důvodu, že jednotlivé metody jsou podloženy poznatky neurovědy, zabývající se nejlepším možným rozvojem jednotlivců natrvalo. Nejvíce se mi na společnosti líbí, že to, co hlásá, sama dělá. … Zde platí heslo: žiji to, co dělám. Celý program je postaven na koučovacích technikách a je koncipován tak, aby mozek člověka dokázal všechny informace vstřebat a on si z toho zapamatoval co nejvíce. Rozsah a působnost kurzu (Professional – dříve BBC)překonal veškerá má očekávání. Důkladně, ladně, profesionálně a vtipně jsou předkládány veškeré znalosti obohacené o osobní zkušenosti znalých koučů. Následné reálné praktikování a podpora mi pomohly v náročných začátcích koučování. Pokud chcete vést a podporovat lidi nejen po povrchu, ale měnit jejich hluboko zaryté zvyky, učte se od NeuroLeadership..

Certifikace a akreditace

ICF

Mezinárodně akreditovaná instituce u ICF

MŠMT

Rekvalifikační program koučinku akreditovaný u MŠMT

MCC

Kurzy garantované jediným MCC – Master Certified koučem v ČR

NL

Certifikáty NeuroLeadership s mezinárodní platností u ICF

Přihlásit se do kurzu ACC Journey

Jak si vybrat? Potřebuji poradit